Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Nauk Pomocniczych i Metodologii Historii

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Bogdana Petrisak , “Licar pera i kalamara”. Pisar místa L‘vova Vojceh Zimnick‘kij (1583-1639 rr.), Nacionalna Akademiâ Nauk Ukraïni, Institut Ukraïns’koï Arheografiï ta Džereloznavstva im. M. C. Grusews’kogo, L’viv’ke Viddilennâ, Central’nij Deržavnij Istoričnij Arhiv Ukraïni, M. L’vív , L’vív 2011, ss. 207.
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom LI r. 2013, str. 223-225 (Recenzja)
Agnieszka Bartoszewicz
2. Dzieje kartografii miast polskich do końca XIX wieku. Zarys problematyki
POLSKI PRZEGLĄD KARTOGRAFICZNY Tom 45 Nr 3 r. 2013, str. 236-255 (Artykuł)
Agnieszka Bartoszewicz, Henryk Bartoszewicz
3. Nie mamy Donatella, czyli o tym, że sama wiara w nauce cudów nie czynni
FOCUS - HISTORIA Nr 2(71) r. 2013, str. 48-49 (Artykuł)
Marek Janicki
4. O potrzebie badań nad kulturą pisma w późnośredniowiecznej Polsce. Na marginesie książki Anny Łosowskiej
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom LI r. 2013, str. 172-177 (Artykuł)
Agnieszka Bartoszewicz
5. Comma 2008, nr 2
ARCHEION Tom 113 r. 2012, str. 337-343 (Recenzja)
Alicja Kulecka
6. La Gazette des Archives 2009 nr 214 - 216, 2010 nr 217 - 219
ARCHEION Tom 113 r. 2012, str. 343-355 (Recenzja)
Alicja Kulecka
7. Obraz kartograficzny terytoriów przedmiejskich Warszawy w XVII-XVIII wieku
ROCZNIK WARSZAWSKI Tom XXXVII r. 2012, str. 41-92 (Artykuł)
Agnieszka Bartoszewicz, Henryk Bartoszewicz
8. The Origins of Poland in the light of testimonies of witnesses at the Kingdom of POland versus the Teutonic Knights trial in 1422-1423
STUDIA MEDIAEVALIA BOHEMICA Tom 4 Nr 2 r. 2012, str. 207-214 (Artykuł)
Piotr Węcowski
9. Wywiad z prof. Volkhardem Kniggem z okazji otwarcia w Muzeum Żydowskim w Berlinie wystawy poświęconej robotnikom przymusowym
ZAGŁADA ŻYDÓW. STUDIA I MATERIAŁY Nr 8 r. 2012, str. ISSN 1895-247X / 489-504 (Artykuł)
Zofia Wóycicka (Autor oryginału)
10. Zasób Archiwum Głównego Akt Dawnych w badaniach nad wiekiem XIX w niepodległej Polsce (1918-1939)
MISCELLANEA HISTORICO-ARCHIVISTICA Tom 18 - 2011 r. 2012, str. 99-108 (Artykuł)
Alicja Kulecka
11. Ze studiów nad ideologią polityczną Kazimierza Jagiellończyka. Wątek pokoju i zgody w państwie
ŚREDNIOWIECZE POLSKIE I POWSZECHNE Tom 5 Nr 9 r. 2012, str. 170-185 (Artykuł)
Piotr Węcowski
12.
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 49 r. 2011, str. 1-238 (Inne)
Maria Koczerska (Redaktor), Andrzej Rachuba (Redaktor)
13. (Nie)zwykła Niemka Adolfina Pfeiffer  [ LINK ]
GAZETA WYBORCZA Nr 304 r. 2011, str. 348198-34948 / 44-45 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
14. Adam Skałkowski (1877-1951). Profesor Uniwersytetu Poznańskiego
NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ Tom 18 Nr 33 r. 2011, str. ISSN 1427-1443 / 193-208 (Artykuł)
Stefan Ciara
15. Arma terrarum et baronum. Studia heraldyczne, red. W. Drelicharz, Kraków 2009
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 49 r. 2011, str. 217-218 (Recenzja)
Piotr Węcowski
16. De Universitate Leopoliensi eiusque tabulario brevis expositio The Lviv University archives (until 1939),
BIULETYN POLSKIEJ MISJI HISTORYCZNEJ. BULLETIN DER POLNISCHEN HISTORISCHEN MISSION Tom 6 r. 2011, str. ISSN: 2083-7755 / 106-122 (Artykuł konferencyjny)
Stefan Ciara
17. Eliza Orzeszkowa - kobieta wyemancypowana
MÓWIĄ WIEKI Nr 03/11 r. 2011, str. 40-43 (Artykuł)
Jolanta Sikorska-Kulesza
18. Filtry przeszłości
POLITYKA Nr 16 r. 2011, str. 369195 / 64-65 (Artykuł)
Jerzy Kochanowski
19. Garść wiadomości o historii Komorowa . O dwóch publikacjach Tomasza Terleckiego1)
MIEJSCE. KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KOMOROWA I OKOLIC Tom 4(7) r. 2011, str. ISSN: 2081-7797 / 63-66 (Artykuł)
Stefan Ciara
20. Helena Polaczkówna (1881–1942) – Custodian Of Bernardine Archives In L’viv
VISNYK OF THE LVIV UNIVERSITY. SERIES BIBLIOLOGY, LIBRARY STUDIES AND INFORMATION TECHNOLOGIES Tom 6 r. 2011, str. ISSN 2078–4260 / 249-257 (Artykuł)
Stefan Ciara, Stefan Ciara (Autor oryginału)
21. Kobiety w Polsce średniowiecznej
MÓWIĄ WIEKI Nr 03/11 r. 2011, str. 12-15 (Artykuł)
Maria Koczerska
22. La Gazette des Archives 2009 t 213
ARCHEION Tom 112 r. 2011, str. 508-511 (Recenzja)
Alicja Kulecka
23. Liczba chorągwi grunwaldzkich zawieszonych w katedrze wawelskiej - w związku z nową; edycją
ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ Tom XLII r. 2011, str. 115-204 (Artykuł)
Marek Janicki (Autor oryginału)
24. Pieczęć majestatowa Kazimierza Jagiellończyka. Datacja oraz próba wyjaśnienia, dlaczego król przestał jej używać
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 49 r. 2011, str. 97-116 (Artykuł)
Piotr Węcowski
25. Polska i Europa w dobie nowożytnej. L'Europe moderne: noveau monde, nouvelle civilisation? Modern Europe - New World, New Civilisation? Prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu, red. T. Bernatowicz [i in.], Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2009, s. 632
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom CII Nr 3 r. 2011, str. 511-523 (Artykuł)
Marek Janicki

>>> Następne >>>