Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Antropologii Społecznej

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Antropolog na wojnie - dylematy etycznego zaangażowania nauk społecznych
PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ Tom 9 r. 2013, str. 124-141 (Artykuł)
Michał Kowalski (Autor oryginału)
2. Buriacka „Ałtargana”. Studium kultury festiwalowej
STUDIA MIGRACYJNE-PRZEGLĄD POLONIJNY Tom 1 r. 2013, str. 147-163 (Artykuł)
Ewa Nowicka-Rusek (Autor oryginału)
3. Is Ancestor Worship a Vietnamese Tradition?
ASIAN ANTHROPOLOGY Tom 12 (2) r. 2013, str. 156-171 (Artykuł)
Grażyna Szymańska-Matusiewicz (Autor oryginału)
4. Pamięć i uznanie: Sławomir Kapralski. Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów
STAN RZECZY Tom 1(4) r. 2013, str. ISSN 2083-3059 / 236-242 (Artykuł)
Małgorzata Głowacka-Grajper (Autor oryginału)
5. Retoryka antydyskryminacyjna w zmie¬niających się relacjach społeczeństwa większościowego z Romami. Przypadek Bergitka Roma we wsi karpackiej,
STUDIA SOCJOLOGICZNE Tom 4(211) r. 2013, str. 143-163 (Artykuł)
Ewa Nowicka-Rusek, Maciej Witkowski
6. Zbiorowości polskie w zachodnich republikach byłego ZSRR
STUDIA BAS Tom 2(34) r. 2013, str. ISSN 2080-2404 / 51-84 (Artykuł)
Małgorzata Głowacka-Grajper (Autor oryginału)
7. Antropologia na wojnie. Historia i teraźniejszość udziału antropologów w konfliktach wojennych
ZESZYTY NAUKOWE. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI Tom XLIV r. 2012, str. 119-132 (Artykuł)
Michał Kowalski (Autor oryginału)
8. Friendship in anthropological fieldwork: some ethical doubts
LUD. ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO ORAZ KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN Tom XCVI r. 2012, str. 109-122 (Artykuł)
Ewa Nowicka-Rusek (Autor oryginału)
9. Noc Jochora. Tradycja konstruowana i rekonstruowana
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Tom 4 (35) r. 2012, str. 119-136 (Artykuł)
Ewa Nowicka-Rusek (Autor oryginału)
10. Wojna domowa w pamięci biograficznej greckich repatriantów z Polski i innych krajów Bloku Wschodniego
ZESZYTY NAUKOWE. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI Tom XLIV r. 2012, str. 238-252 (Artykuł)
Ewa Nowicka-Rusek (Autor oryginału)
11. Wspólnoty lokalne w Grecji między religią a życiem
STAN RZECZY Tom 2 (3) r. 2012, str. 157-179 (Artykuł)
Ewa Nowicka-Rusek (Autor oryginału)
12. Gdańsk w powieściach Pawła Huelle i Stefana Chwina – próba rekonstrukcji
KONTEKSTY Tom 3/4 r. 2008, str. 71-81 (Artykuł)
Barbara Bossak-Herbst (Autor oryginału)
13. Jak się dzielimy i co nas łączy? Przemiany wartości i więzi w społeczeństwie polskim. Sprawozdanie z III Wiosennej Konferencji IS UW
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1 r. 2006, str. 305-310 (Artykuł)
Małgorzata Głowacka-Grajper (Autor oryginału)
14. Idee wielokulturowości a edukacja dzieci romskich
PRZEGLĄD POLONIJNY Tom 3 r. 2004, str. 137-148 (Artykuł)
Małgorzata Głowacka-Grajper (Autor oryginału)
15. Konferencja: Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych - przegląd problemów współczesnej antropologii
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Tom 3 r. 2004, str. 195-200 (Artykuł)
Barbara Bossak-Herbst (Autor oryginału)

Książka

16. Antropolog i jego magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude’a Levi-Straussa
Nomos, r. 2013 (Książka)
Małgorzata Głowacka-Grajper (Redaktor), Ewa Nowicka-Rusek (Redaktor)
17. Antropologiczne inspiracje. Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2013 (Książka)
Barbara Bossak-Herbst (Redaktor), Małgorzata Głowacka-Grajper (Redaktor), Michał Kowalski (Redaktor)
18. Co się dzieje z tradycyjną rodziną wietnamską? Antropologiczne studium Wietnamczyków z Hanoi i z Warszawy
Dom wydawniczy DUET, r. 2013 (Książka)
Grażyna Szymańska-Matusiewicz (Autor oryginału)
19. Co się dzieje z tradycyjną rodziną wietnamską? Antropologiczne studium Wietnamczyków z Hanoi i z Warszawy
Dom Wydawniczy DUET, r. 2013 (Książka)
Grażyna Szymańska-Matusiewicz (Autor oryginału)
20. Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe
Eikon, r. 2013 (Książka)
Ewa Nowicka-Rusek (Redaktor)
21. Szamani i nauczyciele. Przemiany kultury Buriatów zachodnich
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2013 (Książka)
Małgorzata Głowacka-Grajper, Ewa Nowicka-Rusek, Wojciech Połeć
22. 20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Książka)
Małgorzata Głowacka-Grajper (Redaktor)
23. Pamięć Utraconych Ojczyzn
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Książka)
Ewa Nowicka-Rusek (Redaktor), Aleksandra Bilewicz (Redaktor)
24. Problemy etniczne współczesnej Europy
Nomos, r. 2012 (Książka)
Michał Kowalski, Michał Kowalski (Redaktor)
25. The Politics of Culture. Perspectives of stateless nationalities/ethnic groups
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Książka)
Ewa Nowicka-Rusek (Redaktor)

>>> Następne >>>