Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Wydział Orientalistyczny

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Aksjologia a chińskie tradycyjne imiona kobiet
ROCZNIKI HUMANISTYCZNE Tom LXII Nr 9 r. 2014, str. 9-25 (Artykuł)
Irena Kałużyńska
2. Ancient Indian Ritual as a Multimodal Metaphor
POLISH JOURNAL OF THE ARTS AND CULTURE Tom 9 Nr (1/2014) r. 2014, str. 75-106 (Artykuł)
Joanna Jurewicz
3. Current research in African Studies. Papers in Honour of Mwalimu Dr. Eugeniusz Rzewuski, Iwona Kraska-Szlenk, Beata Wójtowicz (red.), Warszawa: Elipsa 2014
AFRYKA Tom 39 r. 2014, str. 136-139 (Recenzja)
Izabela Will
4. Dlaczego Polacy i Japończycy darzą siebie sympatią
Nr 3 r. 2014, str. Rekishi kaido / 64-66 (Artykuł)
Ewa Pałasz-Rutkowska (Autor oryginału)
5. Dom koczowników saharyjskich w świetle opozycji dom/świat
ETNOLINGWISTYKA Tom 26 r. 2014, str. 107-129 (Artykuł)
Marta Jackowska-Uwadizu
6. Dżihad genderowy  [ LINK ]
WIĘŹ Tom 1 Nr 655 r. 2014, str. 92-99 (Artykuł)
Agata Nalborczyk
7. Hajle Syllasje, Mowa genewska. Forum Ligi Narodów, czerwiec 1936
LITERATURA NA ŚWIECIE Nr 7/8 r. 2014, str. 273-289 (Artykuł)
Hanna Rubinkowska-Anioł (Tłumacz)
8. Janhy iłba = Z Nowym rokiem / Szymon Kobecki ; przeł. Adam Dubiński na podstawie tłumaczenia z jęz. karaimskiego Anny Sulimowicz  [ LINK ]
AWAZYMYZ Tom 25 Nr 1 (42) r. 2014, str. 3-3 (Inne)
Szymon Kobecki (Autor oryginału), Adam Dubiński (Tłumacz), Anna Sulimowicz (Tłumacz)
9. Kietiam! = Jadę! / Szymon Kobecki ; z karaims. przeł. Anna Sulimowicz  [ LINK ]
AWAZYMYZ Tom 25 Nr 1 (42) r. 2014, str. 22-23 (Inne)
Szymon Kobecki (Autor oryginału), Anna Sulimowicz (Tłumacz)
10. Laska paschalna : posłuchajcie opowieści i tym, jak to niedyś bywało... : ze zbioru legend karaimskich Abrahama Szyszmana / z jęz. ros. przeł. Jerzy Tulisow  [ LINK ]
AWAZYMYZ Tom 25 Nr 1 (42) r. 2014, str. 30-30 (Inne)
Jerzy Tulisow (Tłumacz)
11. Między nakazami prawa a charyzmatem: etiopskie normatywne teksty monastyczne i zakres ich stosowania  [ LINK ]
TEOLOGIA I CZŁOWIEK Tom 25 Nr 1 r. 2014, str. 101-113 (Artykuł)
Marcin Krawczuk
12. Narodziny i rozwój współczesnej literatury etiopskiej
LITERATURA NA ŚWIECIE Nr 7/8 r. 2014, str. 312-336 (Artykuł)
Ewa Wołk-Sore
13. O piśmiennictwie etiopskim w języku gyyz
LITERATURA NA ŚWIECIE Nr 7/8 r. 2014, str. 245-271 (Artykuł)
Marcin Krawczuk
14. Oblicza cesarza : Etiopia pod rządami Hajlego Syllasje I
LITERATURA NA ŚWIECIE Nr 7/8 r. 2014, str. 290-311 (Artykuł)
Hanna Rubinkowska-Anioł
15. Ogień i woda w przysłowiach karaimskich  [ LINK ]
AWAZYMYZ Tom 25 Nr 1 (42) r. 2014, str. 18-21 (Artykuł)
Kamila Stanek
16. S. Sayyid and AbdoolKarim Vakil (eds.) Thinking Through Islamophobia. Global Perspectives. London: Hurst&Company, 2010. Pp. 319. isbn 978-1-85065-990-7  [ LINK ]
JOURNAL OF MUSLIMS IN EUROPE Tom 3 Nr 2 r. 2014, str. 239-241 (Recenzja)
Agata Nalborczyk
17. Semantic extensions of body part terms : common patterns and their interpretation
LANGUAGE SCIENCES Tom 44 r. 2014, str. 15-39 (Artykuł)
Iwona Kraska-Szlenk
18. Słowa naszych przodków : bogactwo karaimskiego folkloru zebrane i w ten sposób ocalone od zapomnienia przez Aleksandra Mardkowicza / Aleksander Mardkowicz ; z karaims. przeł. Anna Sulimowicz  [ LINK ]
AWAZYMYZ Tom 25 Nr 1 (42) r. 2014, str. 15-18 (Inne)
Aleksander Mardkowicz (Autor oryginału), Anna Sulimowicz (Tłumacz)
19. The Idea of Sadness. The Richness of Persian Experiences and Expressions
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY r. 2014, str. 5-12 (Artykuł)
Sylwia Surdykowska
20. Trzy zabytki piśmiennictwa sakralnego z języka gyyz
LITERATURA NA ŚWIECIE Nr 7/8 r. 2014, str. 221-244 (Artykuł)
Marcin Krawczuk (Tłumacz)
21. Wyprawa doktora Kaczkowskiego na Krym  [ LINK ]
AWAZYMYZ Tom 25 Nr 1 (42) r. 2014, str. 4-11 (Artykuł)
Anna Sulimowicz
22. Wyznanie wiary cesarza Etiopii Klaudiusza
AFRYKA Tom 38 r. 2014, str. 99-106 (Edycja źródeł)
Marcin Krawczuk (Tłumacz)
23. "Karaj jołłary" podóżują dalej - na Podlasie i do Czech!  [ LINK ]
AWAZYMYZ Tom 24 Nr 2 (39) r. 2013, str. 20-21 (Artykuł)
Anna Sulimowicz
24. A new structure of power:the message revealed by the coronation of Zawditu (1917)
ANNALES D'ETHIOPIE Tom 28 r. 2013, str. 19-44 (Artykuł)
Hanna Rubinkowska-Anioł
25. Angelika Mietzner and Ulrike Claudi (eds.), Directionality in grammar and discourse: case studies from Africa, Köln: Rüdiger Köppe Verlag, 2012, pp. 232
STUDIES OF THE DEPARTMENT OF AFRICAN LANGUAGES AND CULTURES Tom 47 r. 2013, str. 125-129 (Recenzja)
Iwona Kraska-Szlenk

>>> Następne >>>