Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Katedra Arabistyki i Islamistyki

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Grób dla Nowego Jorku
AKCENT. LITERATURA I SZTUKA ALMANACH Tom 2 r. 2013, str. 102-110 (Inne)
Marek Dziekan (Tłumacz), Ali Sa'id (Adonis)
2. Natalia Laskowska, Indonezja, „Historia Państw Świata w XX i XXI wieku”, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2012
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Tom 1-2 r. 2013, str. 109-113 (Recenzja)
Maciej Klimiuk
3. Romans czy rodzina? Małżeństwo urfi a wyobrażenia o nim zachodnich turystek w Egipcie  [ LINK ]
INTERALIA. PISMO POŚWIĘCONE STUDIOM QUEER Tom 8 r. 2013, str. ISSN 1689-6637 / 201-213 (Artykuł)
Maciej Klimiuk, Katarzyna Górak-Sosnowska
4. An Alternative Insight Into the First Centuries of Islam on the Iberian Peninsula – Problems of Historiographic Sources Concerning the Early History of Al-Andalus
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom 65 Nr 2 r. 2012, str. 62-73 (Artykuł)
Marcin Grodzki
5. Dialog chrześcijańsko-muzułmański
ZIEMIA ŚWIĘTA Nr 2 r. 2012, str. 31-35 (Artykuł)
Marcin Grodzki
6. Muslims and Islam in the Middle Eastern Literature of the Seventh and Eight Centuries AD: An Alternative Perspective of West European Oriental Scholarship
STUDIA ORIENTALIA (FINNISH ORIENTAL SOCIETY) Tom 112 r. 2012, str. 1-16 (Artykuł)
Marcin Grodzki
7. Wręczenie księgi jubileuszowej prof. Krystynie Skarżyńskiej-Bocheńskiej i prof. Danucie Madeyskiej
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Nr 3-4 r. 2012, str. ISSN 0033-2283 / 227-228 (Sprawozdanie)
Maciej Klimiuk (Autor oryginału)
8. Al-Gāhiz and ‘Abd al-Gabbār on the necessity of imamate. A note on the fate of Mu‘tazilite political ideas
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom LXIV Nr 1 r. 2011, str. 153-164 (Artykuł)
Janusz Danecki
9. Arabska rachuba czasu
ZIEMIA ŚWIĘTA Nr 2 r. 2011, str. 32-35 (Artykuł)
Marcin Grodzki
10. Globalizacja i orientalizm w twórczości Abd ar-Rahmana Munifa
BLISKI WSCHÓD Tom 8 r. 2011, str. 70-86 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
11. Intuicja i introwersja w literaturze arabskiej
ALBO ALBO. PROBLEMY PSYCHOLOGII I KULTURY Tom 1 r. 2011, str. 99-116 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
12. Kopuła na Skale
ZIEMIA ŚWIĘTA Nr 1 r. 2011, str. 32-35 (Artykuł)
Marcin Grodzki
13. Koran – święta Księga Islamu
ZIEMIA ŚWIĘTA Nr 3 r. 2011, str. 32-35 (Artykuł)
Marcin Grodzki
14. Męczennik
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Nr 1-2 r. 2011, str. 99-104 (Inne)
Marek Dziekan (Tłumacz), Taufik al-Hakim (Autor oryginału)
15. Od ekstrawertyzmu do androgynii (na podstawie obrazów kultury i literatury)
ALBO ALBO. PROBLEMY PSYCHOLOGII I KULTURY Nr 2-3 r. 2011, str. 157-178 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
16. Pitagorejska metafizyka liczb w arabskim komentarzu Proklosa do Złotego Poematu
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY-NOWA SERIA Tom 1 r. 2011, str. 187-199 (Artykuł)
Anna Izdebska
17. Przewidywanie Bliskiego Wschodu
NOWE KSIĄŻKI Tom 6 r. 2011, str. 12-13 (Recenzja)
Janusz Danecki
18. Symbolika i retoryka arabskiej wiosny 2011
ALBO ALBO. PROBLEMY PSYCHOLOGII I KULTURY Tom 2 r. 2011, str. 77-99 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
19. The Doctrine of muhammisa according to Muslim Heresiography
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom LXIV Nr 1 r. 2011, str. 204-212 (Artykuł)
Katarzyna Pachniak (Autor oryginału)
20. The Egyptian Dialect as an Expression of Linguistic Change in Arab Countries
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom LXIV Nr 2 r. 2011, str. 46-53 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
21. The grammatical treatise Al-Mufassal fi san'at al-i'rab of Abu al-Qasim az-Zamahsari (died 1144 A.D.) – a masterpiece of Arab grammar
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom LXIV Nr 1 r. 2011, str. 43-51 (Artykuł)
Marcin Grodzki
22. The Ways of Expression of Cultural Norms in the Egyptian Dialect
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom LXIV Nr 1 r. 2011, str. 80-90 (Artykuł)
Ewa Machut-Mendecka
23. H. El-Ayoubi, W. Fischer, M. Langer, Syntax der arabischen Schriftsprache der Gegenwart
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom 63 Nr 2 r. 2010, str. 163-165 (Recenzja)
Janusz Danecki
24. Mieszkańcy pustyni, miast i wsi, czyli o nazwach domu w literackim języku arabskim
ETNOLINGWISTYKA Tom 22 r. 2010, str. 161-172 (Artykuł)
Maciej Klimiuk
25. Philological and Historical Contribution to an Unconventional Review of Early Islamic History
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom 63 Nr 2 r. 2010, str. 23-38 (Artykuł)
Marcin Grodzki

>>> Następne >>>