Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Decyzje administracyjne o mocy ostatecznych decyzji administracyjnych jako instrument nadzoru administracyjnego nad działalnością banków krajowych
MONITOR PRAWA BANKOWEGO Tom 3 r. 2014, str. 57-69 (Artykuł)
Paweł Wajda (Autor oryginału)
2. Glosa do Uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2013 r. I OPS 2/2013
ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH Tom 5 r. 2014, str. 708-713 (Artykuł)
Aleksander Jakubowski (Autor oryginału)
3. Glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2013 r. II GSK 639/12
ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH Tom 5 r. 2014, str. 720-725 (Artykuł)
Sebastian Gajewski (Autor oryginału)
4. Glosa do wyroku NSA z dnia 22 sierpnia 2012 r., II GSK 1779/11  [ LINK ]
r. 2014, str. 1-1 (Artykuł)
Sebastian Gajewski (Autor oryginału)
5. Organ kolegialny a wydawanie decyzji administracyjnych
PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO Tom 2 r. 2014, str. 18-29 (Artykuł)
Rafał Stankiewicz (Autor oryginału)
6. Struktura terytorialna metropolii stołecznej na przykładzie m. st. Warszawy
PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO Tom 4 r. 2014, str. 113-126 (Artykuł)
Sebastian Gajewski (Autor oryginału)
7. Zasada prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.) i ciężar dowodu w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez KNF
MONITOR PRAWA BANKOWEGO Tom 5 r. 2014, str. 54-72 (Artykuł)
Paweł Wajda, Magdalena Śliwa
8. Charakter prawny wpisu na listę ostrzeżeń publicznych KNF
MONITOR PRAWA BANKOWEGO Tom 6 r. 2013, str. 78-89 (Artykuł)
Paweł Wajda (Autor oryginału)
9. Etyka radnych jako element systemu etyki administracji publicznej
PRZEGLĄD PRAWNICZY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Tom 1-2 r. 2013, str. 165-175 (Artykuł)
Sebastian Gajewski (Autor oryginału)
10. Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 14 marca 2013 r., II SA/Bk 1011/12
ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH Tom 9 r. 2013, str. 655-658 (Artykuł)
Aleksander Jakubowski (Autor oryginału)
11. Glosa do wyroku NSA z dnia 16 sierpnia 2012 r., II GSK 285/12  [ LINK ]
r. 2013, str. 1-1 (Artykuł)
Sebastian Gajewski (Autor oryginału)
12. Glosa do wyroku Trybunały Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r., K 38/12
PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO Tom 10 r. 2013, str. 109-119 (Artykuł)
Aleksander Jakubowski (Autor oryginału)
13. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 listopada 2009 r., I SA/Wa 624/09
PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO Tom 2 r. 2013, str. 80-88 (Artykuł)
Sebastian Gajewski (Autor oryginału)
14. Glosa do wyroku WSA z dnia 7 października 2008 r., III SA/Lu 247/08  [ LINK ]
r. 2013, str. 1-4 (Artykuł)
Sebastian Gajewski (Autor oryginału)
15. Konsekwencje prawotwórstwa sądów administracyjnych dla uzasadnień wydawanych przez nie orzeczeń i ich publikacji
CASUS Tom 70 r. 2013, str. 51-57 (Artykuł)
Aleksander Jakubowski (Autor oryginału)
16. Nadzór nad działalnością muzeów publicznych w Polsce
KONTROLA PAŃSTWOWA Tom 2 r. 2013, str. 39-53 (Artykuł)
Katarzyna Zalasińska (Autor oryginału)
17. Nieakt w prawie administracyjnym
ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO Tom 6 r. 2013, str. 73-87 (Artykuł)
Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski
18. Niektóre skutki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Uwagi na marginesie art. 158 § 1 k.p.a.
PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO Tom 7-8 r. 2013, str. 94-103 (Artykuł)
Sebastian Gajewski (Autor oryginału)
19. Prawo autora do wynagrodzenia - ocena implementacji do polskiego porządku prawnego
PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE Tom 3 r. 2013, str. 125-134 (Artykuł)
Katarzyna Zalasińska (Autor oryginału)
20. Prawo do wyglądu muzealiów i ich fotografowania
PAŃSTWO I PRAWO Tom 2 r. 2013, str. 75-86 (Artykuł)
Wojciech Kowalski, Katarzyna Zalasińska
21. Przejęcie wspólnej kontroli nad przedsiębiorcą jako przesłanka zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK
PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO Tom 3 r. 2013, str. 8-17 (Artykuł)
Marcin Dyl, Rafał Stankiewicz
22. Referendum w sprawie samoopodatkowania - stan obecny i perspektywy zmian
PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO Tom 12 r. 2013, str. 89-104 (Artykuł)
Magdalena Śliwa (Autor oryginału)
23. Rola infrastruktury magazynowej w procesie rozwoju konkurencji na rynku gazu ziemnego
PRZEGLĄD PRAWNICZY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Tom 1-2 r. 2013, str. 229-237 (Artykuł)
Marek Grzywacz (Autor oryginału)
24. Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 2013 r. II GPS 1/13 [glosa]
ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH Tom 10 r. 2013, str. 734-737 (Artykuł)
Sebastian Gajewski (Autor oryginału)
25. Wokół problemów prawnych rekonstrukcji przepisów określających pojęcie podmiotu wykonującego zadania sprzedawcy z urzędu
INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY Tom 6 r. 2013, str. 30-39 (Artykuł)
Filip Elżanowski (Autor oryginału)

>>> Następne >>>