Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zaklad Edytorstwa i Stylistyki

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Słowa niebezpieczne i niepożądane w przestrzeni publicznej. Etyka słowa a poprawność polityczna
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 10 r. 2013, str. 57-70 (Artykuł)
Anna Cegieła
2. Wampir – bohater naszych czasów (z klasyką w tle),
LITERACJE Nr 3-4 r. 2013, str. 62-68 (Artykuł)
Dariusz Dziurzyński
3. Recenzja naukowa: Elżbieta Wichrowska, Twoja śmierć. Początki dziennika intymnego w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Antoni Ostrowski Życie najlepszej żony opisane przez czułego jej małżonka dla kochanych dzieci oraz Dziennik moich uczuciów, czyli elegia serca
STUDIA PRAGMALINGWISTYCZNE Nr 4 r. 2012, str. 001-001 (Recenzja)
Agata Wdowik
4. Boris Vian: poeta melanżu
ZESZYTY POETYCKIE r. 2011, str. 67-76 (Artykuł)
Dariusz Dziurzyński
5. Dyskusja o metodzie in vitro jako spór niewłaściwie prowadzony
PORADNIK JEZYKOWY Nr 10 r. 2011, str. 001-001 (Artykuł)
Anna Cegieła
6. Językowy obraz moralności
PORADNIK JEZYKOWY Nr 2 r. 2011, str. 45-58 (Artykuł)
Anna Cegieła
7. Językoznawstwo polonistyczne w minonym dwudziestoleciu (1990-2009) – próba opisu i wniosków
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Nr 5/6 r. 2011, str. 93-110 (Artykuł)
Stanisław Dubisz
8. Kultura językowych zachowań w dziejach polszczyzny
PORADNIK JEZYKOWY Nr 8 r. 2011, str. 5-13 (Artykuł)
Stanisław Dubisz
9. Kwalifikatory w słowniku – problem nie tylko leksykograficzny
PRACE FILOLOGICZNE Tom LX r. 2011, str. 99-108 (Artykuł)
Stanisław Dubisz
10. Rozwój polskiego języka naukowego – uwagi porządkujące
PORADNIK JEZYKOWY Nr 5 r. 2011, str. 5-20 (Artykuł)
Stanisław Dubisz
11. Tradycja sztuki wersetu w przekładzie Czesława Miłosza „Księgi psalmów”
PORADNIK JEZYKOWY Nr 8 r. 2011, str. 47-62 (Artykuł)
Stanisław Dubisz
12. „Wieść o strasznych i dziwnych wypadkach w Żwirowie”. Gotycyzm „Zaklętego dworu” Walerego Łozińskiego
PRACE FILOLOGICZNE Tom LIX r. 2010, str. 255-269 (Artykuł)
Dariusz Dziurzyński
13. Człowiek a polityka w leksyce okresu staropolskiego i najnowszych dziejów polszczyzny
PORADNIK JEZYKOWY Nr 1 r. 2010, str. 24-32 (Artykuł)
Stanisław Dubisz
14. Hierarchia pojęć politycznych i społecznych w Polsce i na Ukrainie na przełomie XX i XXI wieku. Słowa, wartości czy stereotypy?
PORADNIK JEZYKOWY Nr 6 r. 2010, str. 5-14 (Artykuł)
Stanisław Dubisz
15. Historia języka polskiego - „wczoraj, dziś, jutro”
LING VARIA Nr 2 r. 2010, str. 45-51 (Artykuł)
Stanisław Dubisz
16. Informacja diachroniczna w badanich współczesnych pospolitych nazw osobowych (uwagi z zakredu leksykografii i etymologii)
PORADNIK JEZYKOWY Nr 8 r. 2010, str. 5-28 (Artykuł)
Stanisław Dubisz
17. Uwagi o tzw. słownictwie PRL-u
BIAŁOSTOCKIE ARCHIWUM JĘZYKOWE Nr 10 r. 2010, str. 01-01 (Artykuł)
Elżbieta Sękowska
18. "Uprzejmie donoszę… Samuel" […] Linde, rektor Liceum Warszawskiego, do Stanisława Kostki-Potockiego, ministra Komisji Rządowej Wyznań i Oświecenia Publicznego, 1819-1820
PRACE POLONISTYCZNE Nr XLIV r. 2009, str. 59-76 (Artykuł)
Elżbieta Wichrowska
19. Badania nad językiem i stylem pisarzy Oświecenia – główne kierunki w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku
TEKSTY DRUGIE Nr 7 r. 2009, str. 88-98 (Artykuł)
Elżbieta Sękowska
20. Co mówią o języku ojczystym i tożsamości narodowej prace polonistów wileńskich
PORADNIK JEZYKOWY Nr 2 r. 2009, str. 5-15 (Artykuł)
Elżbieta Sękowska
21. Dzieje języka polskiego jako problem badawczy w pracy historyka języka
PORADNIK JEZYKOWY Nr 3 r. 2009, str. 19-34 (Artykuł)
Stanisław Dubisz
22. O pracach nad projektem "Synchroniczno-diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi"
PORADNIK JEZYKOWY Nr 9 r. 2009, str. 37-45 (Artykuł)
Stanisław Dubisz, Zofia Zaron, Jolanta Chojak, Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Marzena Stępień, Magdalena Horodeńska-Ostaszewska, Celina Heliasz
23. Pamiętajmy o naszych mistrzach. Janina Kulczycka-Saloni badaczka naturalizmu polskiego
LITTERARIA COPERNICANA r. 2009, str. 267-273 (Artykuł)
Danuta Knysz-Tomaszewska
24. Świat zwierząt w małych formach narracyjnych Adolfa Dygasińskiego i w malarstwie Józefa Chełmońskiego
LITTERARIA COPERNICANA r. 2009, str. 88-101 (Artykuł)
Danuta Knysz-Tomaszewska
25. Tradycja polskiej translatoryki
PORADNIK JEZYKOWY Nr 5 r. 2009, str. 5-17 (Artykuł)
Stanisław Dubisz

>>> Następne >>>