Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Slawistyki Zachodniej

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Metaforický vampirizmus hrdiniek slovenskej medzivojnovej prózy (Hrušovský, Švantner)
SLOVENSKA LITERATURA Nr 2 r. 2013, str. 93-104 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
2. Brothers Hungarians... Ján Palárik Attempt at Renegotiating the Slovak-Hungarian Relations on the Threshold of the 1860s
ACTA POLONIAE HISTORICA Nr 108 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska, Anna Kobylińska
3. Czech Memory of Austrian Constitutional Changes, 1860-1
ACTA POLONIAE HISTORICA Nr 108 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Marcin Filipowicz
4. Czeski przełom modernistyczny a kondensacja czasu kulturowego
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Nr 1-2 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Danuta Sosnowska
5. Čierny romantizmus: slovenský prípad. Rekognoskácia terénu
SLOVENSKA LITERATURA Nr 2 r. 2013, str. 89-92 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska, Anna Kobylińska
6. Między wysoką i niską kulturą, czyli batalia o trywialność, Anna Gawarecka, Margines i centrum. Obecność form kultury popularnej w literaturze czeskiej dwudziestolecia międzywojennego. Poznań 2011
POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE Nr 5 r. 2013, str. 001-001 (Recenzja)
Danuta Sosnowska
7. Między znaczeniem leksykalnym a walencją - próba opracowania metody ekstrakcji ekwiwalentów na podstawie korpusu równoległego
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Nr 48 r. 2013, str. 103-121 (Artykuł)
Elżbieta Kaczmarska, Alexandr Rosen
8. Prípad Michal Miloslav Hodža
SLOVENSKA LITERATURA Nr 1 r. 2013, str. 1-18 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
9. Rękopis z zaświatów. "Hrad smrti" Jakuba Demla
POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE Nr 4 r. 2013, str. 111-125 (Artykuł)
Patrycjusz Pająk
10. Rodząca się czeska tożsamość narodowa a męska pozycja społeczna
SLAVIA OCCIDENTALIS Nr 70 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Marcin Filipowicz
11. Romantismus "neromantické kultury" (český případ)
SLAVICA LITTERARIA Nr 1-2 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Danuta Sosnowska
12. Włodzimierz Wysoczański, Umieranie i śmierć. Wielowymiarowość językowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Nr 48 r. 2013, str. 263-266 (Recenzja)
Robert Kulmiński
13. Brzoza - filmowy Gesamstkunstwerk Ante Babai
POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE Nr 2 r. 2012, str. 213-230 (Artykuł)
Patrycjusz Pająk
14. Czeski czasownik „zdát se” w przekładzie na język polski (na podstawie badań z wykorzystaniem czesko-polskiego korpusu równoległego InterCorp)
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 47 r. 2012, str. 001-001 (Artykuł)
Elżbieta Kaczmarska
15. Czeski horror literacki wobec wojny i okupacji (przypadek Ladislava Fuksa i Jana Pelca)
PAMIĘTNIK SŁOWIAŃSKI Nr 1(2011) r. 2012, str. 69-82 (Artykuł)
Patrycjusz Pająk
16. ČESKÝ ČLOVĚK na progu wielkiej zmiany
PAMIĘTNIK SŁOWIAŃSKI Nr 1-2 r. 2012, str. 141-152 (Artykuł)
Robert Kulmiński
17. Frantiąek Švantner voči naturizmu a goticizmu
SLOVENSKA LITERATURA Nr 5 r. 2012, str. 381-392 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
18. Frenezja sadyczna po czesku: Křesadlo, Zykmund, Urban
POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE Nr 1 r. 2012, str. 189-201 (Artykuł)
Patrycjusz Pająk
19. Grupy tematyczne zapożyczeń niemieckich w języku polskim, czeskim, słowackim i łużyckim. Problem analizy pożyczek pochodzenia niemieckiego w językach słowiańskich
ZESZYTY ŁUŻYCKIE Tom 46 r. 2012, str. 001-001 (Artykuł)
Elżbieta Kaczmarska, Zdzisław Kłos
20. Literackie ogrody Karla Hynka Máchy na tle ogrodowej koncepcji kultury czeskiej w dobie odrodzenia narodowego
PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO. Tom LXI r. 2012, str. 97-117 (Artykuł)
Patrycjusz Pająk
21. Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w Europie
ZESZYTY ŁUŻYCKIE Tom 46 r. 2012, str. 001-001 (Artykuł)
Milena Hebal-Jezierska
22. Naród, rodzina, męskość: literackie wizje życia czeskiego patrioty w XIX wieku
PAMIĘTNIK SŁOWIAŃSKI Nr 1-2 r. 2012, str. 43-58 (Artykuł)
Marcin Filipowicz
23. Poszukiwanie męskości w dyskursie filologicznym. Odrodzeniowe wyobrażenia o czeszczyźnie
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 47 r. 2012, str. 223-245 (Artykuł)
Marcin Filipowicz
24. Příběh emancipačního myšlení. Libuše Heczková, Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky, Praha 2009
CESKA LITERATURA Nr 4 r. 2012, str. 619-622 (Artykuł)
Marcin Filipowicz
25. Słownictwo religijne w gwarach Śląska Cieszyńskiego
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 1 r. 2012, str. 37-53 (Artykuł)
Zbigniew Greń

>>> Następne >>>