Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Slawistyki Południowej

                

Publikacja w czasopiśmie

1. B. Jezernik, Naga Wyspa. Gułag Tity. Przeł. J. Pomorska, J. Sławińska. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013
POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE ZESZYTY NAUKOWE. JĘZYK - LITERATURA - KULTURA Nr 10 r. 2013, str. 125-127 (Recenzja)
Zdzisław Darasz
2. Croatian Political Discourse in 1861 and the Main Terms of Public Debate in the Nineteenth Century
ACTA POLONIAE HISTORICA Nr 108 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Maciej Falski
3. Konfesyjne oblicza obcości w Andricia świecie bez Boga
POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE ZESZYTY NAUKOWE. JĘZYK - LITERATURA - KULTURA Nr 10 r. 2013, str. 35-45 (Artykuł)
Zdzisław Darasz
4. Maciej Czerwiński, Semioza gatunku – semioza stylu. Studium nad chorwacką i serbską syntezą dziejów narodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Kraków 2011, 137 s.; Maciej Czerwiński, Semantyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, 290 s.
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Nr 48 r. 2013, str. 273-278 (Recenzja)
Jerzy Molas
5. Mateusz-Milan Stanojević, Konceptualna metafora. Temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode, Srednja Europa, Zagreb 2013, 258 s.
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Nr 48 r. 2013, str. 267-271 (Recenzja)
Jerzy Molas
6. Metamorfoza w przestrzeni narracji. Dwa chorwackie teksty przemiany
PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO. Nr 3(6) r. 2013, str. 71-85 (Artykuł)
Maciej Falski
7. Titofania. Formy obecności symbolicznej Josipa Broza Tity w Jugosławii doby socjalizmu
POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE Nr 5 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Magdalena Bogusławska
8. L. Moroz-Grzelak, Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczywistość. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2011
POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE ZESZYTY NAUKOWE. JĘZYK - LITERATURA - KULTURA Tom 9 r. 2012, str. 131-134 (Recenzja)
Zdzisław Darasz
9. "Colloquia Humanistica", t. I: The Continuity and Disconuity as a Research Problem, red. J. Sujecka, M. Falski, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012, ss. 354
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 47 r. 2012, str. 263-268 (Recenzja)
Jerzy Molas
10. Continuity and Discontinuity in the Cultural Landscape of Capital City: Paris and Skopje
COLLOQUIA HUMANISTICA Nr 1 r. 2012, str. 45-63 (Artykuł)
Maciej Falski
11. Historia języka a tradycja językowa (na przykładzie polskim i chorwackim)
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 6 r. 2012, str. 34-45 (Artykuł)
Jerzy Molas
12. Semantyka Rosji na Bałkanach, red. J. Sujecka, Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski - Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011
POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE ZESZYTY NAUKOWE. JĘZYK - LITERATURA - KULTURA Nr 9 r. 2012, str. 134-138 (Recenzja)
Zdzisław Darasz
13. Tożsamość multietniczna w społeczeństwie Macedonii
COLLOQUIA HUMANISTICA Nr 1 r. 2012, str. 341-348 (Recenzja)
Maciej Falski
14. Może tam kiedy boga Dionizosa wzywano... Wyprawy artystyczno-badawcze na Bałkany polskich teatrów poszukujących
PAMIĘTNIK SŁOWIAŃSKI Nr 1 r. 2011, str. 123-140 (Artykuł)
Magdalena Bogusławska
15. B. Żejmo, Ponad stan, Toruń 2010
POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE ZESZYTY NAUKOWE. JĘZYK - LITERATURA - KULTURA Nr 8 r. 2011, str. 182-184 (Recenzja)
Zdzisław Darasz
16. Likwidacja modelu osmańskiego w Bośni po 1995 roku a kryzys państwa
SLAVIA MERIDIONALIS Nr 11 r. 2011, str. 204-219 (Artykuł)
Maciej Falski
17. Powrót do Čivutany. Otwarcie Centrum Pamięci o Zagładzie Żydów z Macedonii
ZAGŁADA ŻYDÓW. STUDIA I MATERIAŁY Nr 7 r. 2011, str. 540-545 (Artykuł)
Magdalena Bogusławska
18. Projekt języka czarnogórskiego
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Nr 46 r. 2011, str. 121-135 (Artykuł)
Jerzy Molas
19. Znaczące przestrzenie Słowiańszczyzny, red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2010.
POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE ZESZYTY NAUKOWE. JĘZYK - LITERATURA - KULTURA Nr 8 r. 2011, str. 184-187 (Recenzja)
Zdzisław Darasz
20. Jubileusz Profesora Krzysztofa Wrocławskiego
ETNOLINGWISTYKA Nr 22 r. 2010, str. 253-254 (Sprawozdanie)
Jolanta Mindak-Zawadzka
21. Kwiat, kości, siekiery: o problemach upamiętniania miejsc zagłady na przykładzie muzeum w Jasenovacu
PAMIĘTNIK SŁOWIAŃSKI Tom LX Nr 1 r. 2010, str. 35-48 (Artykuł)
Maciej Falski
22. Oficjalne ramy pamięci historycznej w Chorwacji
PAMIĘTNIK SŁOWIAŃSKI Tom LX Nr 2 r. 2010, str. 35-49 (Artykuł)
Maciej Falski
23. Pop-postkomunisticke nostalgije
KNJIŽEVNA ISTORIJA Tom XLII Nr 142 r. 2010, str. 625-631 (Artykuł)
Magdalena Bogusławska
24. Rec.: Snježana Kordić, Jezik i nacionalizam, Durieux, Zagreb 2010, 430 s.
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Nr 45 r. 2010, str. 209-216 (Recenzja)
Jerzy Molas

Książka

25. Komunizm na peryferiach
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Nomos, r. 2013 (Książka)
Zuzanna Grębecka (Redaktor), Magdalena Bogusławska (Redaktor)

>>> Następne >>>