Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Literaturoznawstwa Interkulturowego

                

Publikacja w czasopiśmie

1. A United States of Europe? Amerykańscy ojcowie zjednoczonej Europy u progu zimnej wojny (1945–1957)  [ LINK ]
PRZEGLĄD POLITOLOGICZNY Tom 2 r. 2014, str. 225-243 (Artykuł)
Piotr Podemski
2. Differenze religiose e loro riflessi nelle traduzioni litterarie: Maciej Kazimierz Sarbiewski e i suoi traduttori anglicani
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Tom LXI Nr 2 r. 2014, str. 367-376 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński, Roberto Peressin (Tłumacz)
3. The Art of Translation and the Art of Editing
KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA Tom 7 r. 2014, str. 167-173 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński
4. Tradurre il fascismo. La diversita' del totalitarismo imperfetto fascista attraverso le fonti storiche presentate al lettore polacco
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Tom LXI Nr 2/2014 r. 2014, str. 483-496 (Artykuł)
Piotr Podemski
5. An English Paraphrase of Maciej Kazimierz Sarbiewski’s Ode Lyr. I 15 Published in the Period After the Relief of Vienna
TERMINUS Tom XV Nr 26.1 r. 2013, str. 35-50 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński
6. Anna Kwiatkowska, ‘Sztuka na miarę, czyli dwa światy bohaterów E. M. Forstera’. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013
LANGUAGE AND LITERARY STUDIES OF WARSAW Tom 3 r. 2013, str. 253-255 (Recenzja)
Krzysztof Fordoński
7. Prawna i faktyczna sytuacja włoskich Żydów w dobie prześladowań faszystowskich 1938-1943
STUDIA NAD AUTORYTARYZMEM I TOTALITARYZMEM. STUDIA NAD FASZYZMEM I ZBRODNIAMI HITLEROWSKIMI Tom 35 Nr 3 r. 2013, str. 7-30 (Artykuł)
Piotr Podemski
8. Reconstruction or Creation? The Liberation of a Concentration Camp in Andrzej Wajda's Landscape after Battle
SLOVO. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF RUSSIAN, EAST-CENTRAL EUROPEAN, AND EURASIAN AFFAIRS Tom 25 Nr 1 r. 2013, str. 31-47 (Artykuł)
Tomasz Łysak
9. Robert Burns and Maciej Kazimierz Sarbiewski: A Translatological Investigation into the Mystery of 'I dream'd I lay'  [ LINK ]
SCOTTISH LITERARY REVIEW Tom 5 Nr 1 r. 2013, str. 13-29 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński
10. Skarga biednego poety: miejsce i rola sakiewki w dziejach literatury angielskiej
KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA Tom 6 r. 2013, str. 142-153 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński
11. Una celebrazione a Varsavia di Giovanni Falcone. Il contributo dell'’Italia alla legalita' internazionale
SICUREZZA E SCIENZE SOCIALI Tom 2 r. 2013, str. 182-196 (Artykuł)
Piotr Podemski
12. ‘Le memorie di un Ribelle’ di Giuseppe Ricciardi ed altri testi autobiografici dei ribelli risorgimentali
MNEMOSYNE Tom 5 r. 2012, str. 153-165 (Artykuł)
Anna Tylusińska-Kowalska
13. ‘The Eternal Moment’ – L’Italia nella produzione giovanile di Edward Morgan Forster
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Tom LIX Nr 2 r. 2012, str. 263-274 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński, Roberto Peressin (Tłumacz)
14. Bedeutung und Sprache: Frühe Beiträge zu einer Gestalt-Linguistik  [ LINK ]
GESTALT THEORY. AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL Tom 34 Nr 1 r. 2012, str. 31-54 (Artykuł)
Silvia Bonacchi
15. Einige Bemerkungen zum Begriff der Höflichkeitskompetenz
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Tom 2012/1 Nr 1 r. 2012, str. 17-35 (Artykuł)
Silvia Bonacchi
16. Evviva l'Italia con il Santo Padre: il mito patriottico di Pio IX (1846-1848)
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Tom LIX Nr 2/2012 r. 2012, str. 229-251 (Artykuł)
Piotr Podemski
17. Faszyzm włoski wobec kwestii żydowskiej 1919–1938
STUDIA NAD FASZYZMEM I ZBRODNIAMI HITLEROWSKIMI Tom 34 Nr 1 r. 2012, str. 81-109 (Artykuł)
Piotr Podemski (Autor oryginału)
18. Giulia Pelillo, L’intervista radiofonica tra realtà e spettacolarizzazione: un´analisi linguistica, Franco Cesati, Firenze 2011
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Tom 2012/1 Nr 1 r. 2012, str. 111-113 (Recenzja)
Silvia Bonacchi
19. Il Risorgimento nella lingua e nella cultura italiana
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Tom 2012/1 Nr 1 r. 2012, str. 123-125 (Sprawozdanie)
Silvia Bonacchi, Małgorzata Trzeciak, Giulia Cilloni
20. Jakiej historii potrzeba? Tematyka obozowa w zapomnianych tekstach Andrzeja Brychta i Tadeusza Hołuja. Na marginesie filmowych adaptacji
KWARTALNIK FILMOWY Tom 77-78 r. 2012, str. 168-184 (Artykuł)
Tomasz Łysak
21. Konfrontation oder Integration? Kulturelle Fremdheit in Heimito von Doderers Roman No 7. Erster Teil. Die Wasserfälle von Slunj
JAHRBUCH FUR INTERNATIONALE GERMANISTIK Tom 58 r. 2012, str. 273-277 (Artykuł)
Małgorzata Świderska
22. Michelle Fillion, ‘Difficult Rhythm. Music and the Word in E.M. Forster’, Urbana, Chicago, and Springfield: University of Illinois Press, 2010
KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA Tom 5 r. 2012, str. 280-283 (Recenzja)
Krzysztof Fordoński
23. Od Goldbergów do Jewishcom – żydowskie postaci w amerykańskiej telewizji
CWISZN. ŻYDOWSKI KWARTALNIK O LITERATURZE I SZTUCE Tom 3 r. 2012, str. 62-65 (Artykuł)
Tomasz Łysak
24. Poeta i tłumacz [rec.: Heinrich Kunstmann, Tymoteusz Karpowicz: Listy 1959-1993, Wrocław 2011]
NOWE KSIĄŻKI Nr 1 r. 2012, str. 12-13 (Recenzja)
Aleksander Wirpsza (Autor oryginału)
25. Recepcja poezji religijnej Macieja Kazimierza Sarbiewskiego na Wyspach Brytyjskich w wiekach XVII i XVIII
BAROK. HISTORIA. LITERATURA. SZTUKA. Tom 19 Nr 2 r. 2012, str. 133-153 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński

>>> Następne >>>