Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Mirosław Kofta

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Less Biased Under Threat? Self-Verificatory Reactions to Social Identity Threat Among Groups With Negative Self-Stereotypes  [ LINK ]
JOURNAL OF APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY Tom 41 Nr 9 r. 2011, str. 2249-2267 (Artykuł)
Michał Bilewicz, Mirosław Kofta
2. Dehumanization: Humanity and its Denial  [ LINK ]
GROUP PROCESSES & INTERGROUP RELATIONS Tom 12 Nr 6 r. 2009, str. 695-697 (Artykuł)
Emanuele Castano, Mirosław Kofta
3. Psychologia społeczna: od naiwnego do świadomego uniwersalizmu.
PSYCHOLOGIA SPOLECZNA Tom 2 Nr 3-4 r. 2007, str. 266-270 (Artykuł)
Mirosław Kofta
4. Zjawisko infrahumanizowania "obcych": wstępny test hipotezy generalizacji Ja
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA Tom 2 Nr 1 (3) r. 2007, str. 52-65 (Artykuł)
Monika Mirosławska, Mirosław Kofta
5. Antysemityzm od podszewki
CHARAKTERY Nr 7 (102) r. 2005, str. 43-46 (Artykuł)
Mirosław Kofta
6. Conspiracy stereotypes of Jews during systemic transformation in Poland
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY Tom 35 Nr 1 r. 2005, str. 40-64 (Artykuł)
Mirosław Kofta, Grzegorz Sędek
7. Poziom uprzedzeń, deprywacja kontroli, a stereotypowe przetwarzanie informacji na temat Cyganów
STUDIA PSYCHOLOGICZNE Nr 41 r. 2003, str. 133-158 (Artykuł)
Mirosław Kofta, Władysław Narkiewicz-Jodko
8. Deprywacja kontroli, obciążenie poznawcze
STUDIA PSYCHOLOGICZNE Tom 38 Nr 2 r. 2001, str. 47-69 (Artykuł)
Mirosław Kofta, Władysław Narkiewicz-Jodko, Tomasz Zieliński
9. Jak używamy stereotypów
STUDIA PSYCHOLOGICZNE Tom 38 Nr 2 r. 2001, str. 7-23 (Artykuł)
Mirosław Kofta
10. Postrzegany consensus a skłonność do używania stereotypów
STUDIA PSYCHOLOGICZNE Tom 38 Nr 2 r. 2001, str. 93-118 (Artykuł)
Mirosław Kofta, Władysław Narkiewicz-Jodko, Marek Drogosz
11. Deprywacja kontroli, obciązenie poznawcze, a kierowanie się stereotypem przy testowaniu hipotez
STUDIA PSYCHOLOGICZNE Tom XXXVIII r. 2000, str. 47-68 (Artykuł)
Mirosław Kofta, Władysław Narkiewicz-Jodko, Tomasz Zieliński
12. Myślenie stereotypowe
STUDIA PSYCHOLOGICZNE Tom XXXVIII r. 2000, str. 7-21 (Artykuł)
Mirosław Kofta
13. Postrzegany consensus a skłonność do używania stereotypów
STUDIA PSYCHOLOGICZNE Tom XXXVIII r. 2000, str. 93-117 (Artykuł)
Mirosław Kofta, Władysław Narkiewicz-Jodko, Marek Drogosz
14. Wprowadzenie: jak używamy stereotypów
STUDIA PSYCHOLOGICZNE Tom XXXVIII r. 2000, str. 7-21 (Artykuł)
Mirosław Kofta

Książka

15. Poza stereotypy. Dehumanizacja i esencjalizm w postrzeganiu grup społecznych
Scholar, r. 2012 (Książka)
Marek Drogosz (Redaktor), Michał Bilewicz (Redaktor), Mirosław Kofta (Redaktor)
16. Psychologia poznania społecznego  [ LINK ]
PWN, r. 2009 (Książka)
Małgorzata Kossowska, Mirosław Kofta (Redaktor)
17. Myślenie stereotypowe i uprzedzenia: mechanizmy poznawcze i afektywne
Instytut Psychologii PAN, r. 2004 (Książka)
Mirosław Kofta (Redaktor)
18. Stereotypy i przesądy. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe.
Wydawnictwo Naukowe Scholar, r. 2001 (Książka)
Aleksandra Kania (Redaktor), Mirosław Kofta (Redaktor)
19. Stereotypy i uprzedzenia: Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe.
Wydawnictwo Naukowe Scholar, r. 2001 (Książka)
Mirosław Kofta (Redaktor), A. Jasińska-Kania (Redaktor)

Publikacja w książce

20. Dehumanization on human potentials: The naïve theory of humanity perspective.  [ LINK ]
w: Humanness and Dehumanization, str. ISBN-13: 978-1848726901 / 1-1, Psychology Press, r. 2013 (Artykuł)
Mirosław Kofta, Tomasz Baran, M. Mirosławska
21. Deprywacja kontroli a poznanie i postawy międzygrupowe: Znaczenie deficytów poznawczych i afektywnych
w: Wobec obcych: Zagrożenia psychologiczne a stosunki międzygrupowe, str. 74-99, Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Kofta, Władysław Narkiewicz-Jodko
22. Wprowadzenie. Zagrożenie psychologiczne a stosunki międzygrupowe: nowe idee
w: Wobec obcych: Zagrożenie psychologiczne a stosunki międzygrupowe, str. 7-17, PWN, r. 2011 (Artykuł)
Mirosław Kofta, Michał Bilewicz
23. Zagrażający spiskowcy. Zjawisko antysemityzmu w Polsce na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2009
w: Wobec obcych: Zagrożenie psychologiczne a stosunki międzygrupowe, str. 60-73, PWN, r. 2011 (Artykuł)
Michał Bilewicz, Mikołaj Winiewski, Mirosław Kofta
24. Zagrożenie psychologiczne: pogarsza czy polepsza relacje międzygrupowe?
w: Motywacje umysłu, str. 233-246, Smak Słowa, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Kofta (Autor oryginału)
25. Kolektywne poczucie winy jako źródło pozytywnych zmian w relacjach polsko-żydowskich: badania eksperymentalne
w: Etniczność, pamięć, asymilacja: Wokół problemów zachowania tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, str. 142-152, Wyd. Sejmowe, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Kofta

>>> Następne >>>