Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Jacek Wierciński

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2010 r., IV CSK 524/09
ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH Tom 3 r. 2012, str. 185-189 (Artykuł)
Jacek Wierciński (Autor oryginału)
2. Kilka uwag o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem w razie rozwodu rodziców w ujęciu porównawczym
STUDIA PRAWA PRYWATNEGO Nr 1 r. 2012, str. 19-28 (Artykuł)
Jacek Wierciński
3. Uwagi o zamiarze testowania (animus testandi)
PRZEGLĄD SĄDOWY Nr 7-8 r. 2012, str. 132-143 (Artykuł)
Jacek Wierciński (Autor oryginału)
4. Anmerkungen zur Testierfreiheit
DEUTSCH-POLNISCHE JURISTEN ZEITSCHRIFT Tom 4/1 r. 2011, str. 27-33 (Artykuł)
Jacek Wierciński
5. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 3 sierpnia 2010 r., I ACz 701/10
ORZECZNICTWO SADÓW POLSKICH Tom 7-8 r. 2011, str. 549-552 (Artykuł)
Jacek Wierciński
6. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2009 r., IV CSK 355/08
ORZECZNICTWO SADÓW POLSKICH Tom 6 r. 2011, str. 415-419 (Artykuł)
Jacek Wierciński
7. Glosa do wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie Neulinger i Shuruk przeciwko Szwajcarii
RODZINA I PRAWO Tom 17-18 r. 2011, str. 145-147 (Artykuł)
Jacek Wierciński
8. Ponownie o klauzuli ne exeat - cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę Sąd Najwyższy USA w sprawie Abbott v. Abbott
PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO Tom 8 r. 2011, str. 17-32 (Artykuł)
Jacek Wierciński
9. Sporządzenie testamentu w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli w praktyce notarialnej
PRZEGLĄD SĄDOWY Tom 6 r. 2011, str. 7-21 (Artykuł)
Jacek Wierciński
10. Uwagi o zakazie podstawienia powierniczego
PRZEGLĄD SĄDOWY Tom 5 r. 2011, str. 95-108 (Artykuł)
Jacek Wierciński
11. Klauzula ne exeat a prawo do pieczy nad dzieckiem. Cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę
RODZINA I PRAWO Tom 16 r. 2010, str. 5-21 (Artykuł)
Jacek Wierciński
12. O przestępstwie jako przyczynie niegodności dziedziczenia
KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO Tom 2 r. 2010, str. 555-569 (Artykuł)
Jacek Wierciński
13. Poważne ryzyko szkody fizycznej lub psychicznej i sytuacja nie do zniesienia. Cywilnoprawne aspekty u prowadzenia dziecka za granicę
STUDIA PRAWA PRYWATNEGO Tom 3 r. 2010, str. 49-62 (Artykuł)
Jacek Wierciński
14. Glosa do wyroku SN IC z 21.09.06 r., I CSK 118/06
ORZECZNICTWO SADÓW POLSKICH Tom 10 r. 2009, str. 746-749 (Artykuł)
Jacek Wierciński
15. Uwagi o teoretycznych założeniach dziedziczenia ustawowego
STUDIA PRAWA PRYWATNEGO Tom 2 r. 2009, str. 79-92 (Artykuł)
Jacek Wierciński
16. Dziedziczenie testamentowe - spadkobierca a zapisobierca - glosa do postanowienia SN z 21 grudnia 2004 r. I CK 319/2004
MONITOR PRAWNICZY Nr 2 r. 2008, str. 103-107 (Artykuł)
Jacek Wierciński (Autor oryginału)
17. Zgoda na naruszenie czci na tle systemu common law
STUDIA IURIDICA Tom 49 r. 2008, str. 235-246 (Artykuł)
Jacek Wierciński (Autor oryginału)
18. Ochrona dziedziczenia
STUDIA PRAWA PRYWATNEGO Nr 3-4 r. 2007, str. 103-130 (Artykuł)
Jacek Wierciński (Autor oryginału)

Książka

19. Brak świadomości albo swobody przy sporządzaniu testamentu
LexisNexis, r. 2013 (Książka)
Jacek Wierciński (Autor oryginału)
20. Kodeks cywilny. Komentarz. T. 4, Spadki
LexisNexis, r. 2013 (Książka)
Jacek Gudowski (Redaktor), Elżbieta Skowrońska-Bocian, Jacek Wierciński
21. Brak świadomości albo swobody przy sporządzaniu testamentu
Lexis-Nexis, r. 2010 (Książka)
Jacek Wierciński

Publikacja w książce

22. Ochrona dziedziczenia
w: Prawo spadkowe, str. 557-597, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Jacek Wierciński (Autor oryginału)
23. Poland [Family Law. Jurisdictional comparisons]
w: Family Law. Jurisdictional comparisons, str. 479-494, Thomson Reuters, Sweet&Maxwell, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Kosińska-Wiercińska, Jacek Wierciński
24. The theoretical assumptions of intestate succession in the light of revision of the intestacy rules in Poland
w: Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, str. 683-698, Sellier European Law Publishers, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jacek Wierciński (Autor oryginału)
25. Uwagi o swobodzie testowania
w: Prawo handlowe XXI w. Czas stabilizacji, ewolucji, czy rewolucji. Księga pamiątkowa Prof. Józefa Okolskiego, str. 1244-1256, WoltersKluwer, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Jacek Wierciński

>>> Następne >>>