Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Urszula Nazwisko: Augustyniak

                

Publikacja w książce

26. Two Patriotisms? Townsmen’s and Soldiers’ Opinions on the Duty to Fatherland in the 17th century Poland,
w: Whose Love of Which Country? Compositive States and Patriotic Discourses in Early Modern Central Europe, str. 461-498, Brill, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Urszula Augustyniak
27. Польско-русские отношения в политической публицистике Речи Посполитой XVI-XVII вв. К происхождению стереотипа
w: Россия, Полша, Германия: история и современ&#, str. 120-138, r. 2009 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
28. Польско-русские отношения в политической публицистике Речи Посполитой XVI-XVII вв. К происхождению стереотипа
w: Россия, Полша, Германия: история и современ&, str. 120-138, Индрик, r. 2009 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
29. Moja wizja epoki – jak ją interpretować
w: Spojrzenie w przeszłość,, str. 336-351, Muzeum Historii Polski, r. 2009 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
30. Moja wizja epoki – jak ją interpretować. Synteza, w: Spojrzenie w przeszłość
w: Spojrzenie w przeszłość, tom 1: Średniowiecze i nowożytność. Konferencja Muzeum Historii Polski, Jadwisin 25-26 października 2007, str. 336-351, r. 2009 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
31. Wielokulturowość Wielkiego Księstwa Litewskiego i idea tolerancji a praktyka stosunków międzywyznaniowych w XVI - XVIII w.,  [ LINK ]
w: Lietuvos Dižiosios kunigaikątijos tradicija ir tautiniai naratyvai, str. 87-104, Vilniaus Universitetas, r. 2009 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
32. Egzorbitancje dysydentów na sejmie 1627 roku jako przyczynek do rekonstrukcji ich programu ideowego za panowania Zygmunta III
w: Studia historyczno-prawne. Księga poświęcona pamięci prof. Jana Seredyki, str. 27-48, r. 2008 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
33. Granice wolności obywatela Rzeczypospolitej w XVI-XVII. Jednostka wobec władzy, prawa i społeczeństwa
w: Wolność i jej granice. Polskie dylematy, str. 13-36, r. 2007 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
34. Wojskowi w życiu publicznym Wielkiego Księstwa w 1 połowie XVII w.
w: Litwa w epoce Wazów, str. 301-322, r. 2006 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
35. Drewniane dwory Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku - rezydencje czy siedziby ?
w: Rezydencje w średniowieczu i czasach nowożytnych, str. 102-124, Neriton, r. 2001 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
36. Europejskie wzorce kultury dworskiej w realiach rzeczypospolitej I połowy XVII wieku - propozycje badawcze
w: Barok w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej., str. 195-224, r. 2000 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
37. Kancelaria Radziwiłłów birżańskich w XVII wieku - organizacja i funkcjonowanie
w: Miscellanea historico-Archivistica, str. 11-24, r. 2000 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
38. Księdza Wojciecha Cieciszewskiego walka z innowiercami
w: Kultura sankirtos, str. 252-266, r. 2000 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
39. Non de fide sed de securitate pacis
w: Odrodzenie i reformacja w Polsce, str. 71-100, r. 2000 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
40. T.Kempa, Mikołaj Radziwłł Sierotka wojewoda wileński (1549-1616)
w: Odrodzenie i Reformacja w Polsce, str. 221-224, r. 2000 (Artykuł)
Urszula Augustyniak

<<< Poprzednie <<<