Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Ewa Leś

                

Ksika

26. Zarys historii dobroczynnoci i filantropii w Polsce
Wydawnictwo Prszyski i S-ka, r. 2001 (Ksika)
Ewa Le (Autor oryginau)
27. Defining the nonprofit sector: Poland.
Center for Civil Society Studies, Institute for Policy Studies, The Johns Hopkins University, r. 2000 (Ksika)
Ewa Le
28. Fundacja dla Polski: dziesi lat wspierania ruchu obywatelskiego i pomocowych inicjatyw na rzecz dzieci i modziey.
Fundacja dla Polski, r. 2000 (Ksika)
Ewa Le
29. Od filantropii do pomocniczoci. Studium porwnawcze rozwoju i dziaalnoci organizacji spoecznych.
Instytut Polityki Spoecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Dom Wydawniczy ELIPSA, r. 2000 (Ksika)
Ewa Le
30. Chrzecijaskie i wieckie organizacje filantropijne podstawowym filarem pomocy: pocztki i ewolucja dziaalnoci spoecznej w Polsce i wybranych krajach Zachodu od wiekw rednich do okresu przedindustrialnego.
Centrum Informacji dla Organizacji pozarzdowych "Bordo", Cooperation Fund., r. 1999 (Skrypt lub podrcznik akademicki)
Ewa Le
31. Dzieje organizacji spoecznych w Polsce i w krajach zachodnich: od rewolucji przemysowej do wybuchu II wojny wiatowej.
Centrum Informacji dla Organizacji pozarzdowych "Bordo", Cooperation Fund., r. 1999 (Skrypt lub podrcznik akademicki)
Ewa Le
32. Od pozycji podwadnego w opiekuczym przedsiwziciu do wspdziaania z sektorem publicznym: organizacje pozarzdowe po II wojnie wiatowej.
Centrum Informacji dla Organizacji pozarzdowych "Bordo", Cooperation Fund., r. 1999 (Skrypt lub podrcznik akademicki)
Ewa Le

Publikacja w ksice

33. Profesor Antoni Rajkiewicz – uczony i pedagog
w: ycie w subie ludziom i edukacji. Ksiga pamitkowa na jubileusz dziewidziesiciolecia Profesora Antoniego Rajkiewicza, str. 61-62, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2012 (Artyku)
Ewa Le (Autor oryginau)
34. Rekonstrukcja modeli spoecznych w pastwach europejskich a funkcje organizacji spoecznych
w: Polityka Spoeczna. Kontynuacja i zmiana. Z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora Antoniego Rajkiewicza, str. 57-68, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, r. 2012 (Esej lub rozdzia w ksice)
Ewa Le (Autor oryginau)
35. Polityka regulacji kontaktw midzy pastwem a organizacjami trzeciego sektora w wybranych pastwach Europy Zachodniej
w: Analiza porwnawcza modeli wsppracy administracji publicznej z organizacjami nonprofit w wybranych pastwach Unii Europejskiej, str. 33-85, Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej, r. 2011 (Esej lub rozdzia w ksice)
Ewa Le (Autor oryginau)
36. Specyfika polskiego sektora obywatelskiego na tle dowiadcze europejskich  [ LINK ]
w: Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywisto?, str. 287-299, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2011 (Esej lub rozdzia w ksice)
Ewa Le (Autor oryginau)
37. Polityka rodzinna wobec rodzin o niskich dochodach
w: Jak przezwyciy ubstwo? Ksiga Ubogich A.D. 2010, X Konwencja Ruchu przeciw Bezradnoci Spoecznej, str. 203-229, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, r. 2010 (Esej lub rozdzia w ksice)
Ewa Le (Autor oryginau)
38. Polityka rodzinna wobec rodzin o niskich dochodach. Mechanizm wzmacniajcy czy redukujcy nierwnoci?
w: Przemiany rodziny w Polsce i we Woszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej, str. 257-282, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Esej lub rozdzia w ksice)
Ewa Le (Autor oryginau)
39. Wnioski i rekomendacje
w: Przemiany rodziny w Polsce i we Woszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej, str. 369-384, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Esej lub rozdzia w ksice)
Ewa Le (Autor oryginau)
40. East-Central Europe.
w: Social Enterprise a Global Comparison., str. 35-63, University Press of New England, r. 2009 (Esej lub rozdzia w ksice)
Ewa Le, Marija Kolin
41. Organizacje not for profit i spdzielczo wobec zjawisk kryzysowych w Polsce.
w: Polityka spoleczna w kryzysie., str. 321-331, 0ficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2009 (Esej lub rozdzia w ksice)
Ewa Le (Autor oryginau)
42. Gospodarka spoeczna i przedsibiorstwo spoeczne. Przegld koncepcji i dobrych praktyk
w: Gospodarka spoeczna i przedsibiorstwo spoeczne. Wprowadzenie do problematyki., str. 37-55, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2008 (Esej lub rozdzia w ksice)
Ewa Le (Autor oryginau)
43. Koncepcja gospodarki spoecznej w rozwoju lokalnym i w nowej polityce spoecznej.
w: Podstawy ksztacenia w zakresie przedsibiorczoci spoecznej. Pakiet edukacyjny., str. 35-48, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2008 (Esej lub rozdzia w ksice)
Ewa Le (Autor oryginau)
44. Kondycja i perspektywy rozwoju podmiotw gospodarki spoecznej w Polsce. Konkluzje i rekomendacje.
w: Obszary gospodarki spoecznej. Dowiadczenia Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Tu jest praca., str. 213-244, Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej, Instytut Polityki Spoecznej UW, r. 2008 (Esej lub rozdzia w ksice)
Ewa Le, Magorzata Odak
45. Ksztacenie liderw lokalnych i menederw gospodarki spoecznej. Wnioski i rekomendacje Partnerstwa Tu jest praca.
w: Obszary gospodarki spoecznej. Dowiadczenia Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Tu jest praca., str. 115-124, Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej, Instytut Polityki Spoecznej UW, r. 2008 (Esej lub rozdzia w ksice)
Ewa Le (Autor oryginau)
46. Wprowadzenie.
w: Nowa gospodarka spoeczna w rozwoju regionalnym i lokalnym., str. 7-12, Collegium Civitas Press, r. 2008 (Inne)
Ewa Le (Autor przedmowy)
47. Rola trzeciego sektora w polityce spoecznej.
w: Polityka spoeczna. Podrcznik akademicki., str. 361-372, PWN, r. 2007 (Esej lub rozdzia w ksice)
Ewa Le (Autor oryginau)
48. The Social Economy in Central East and South East Europe.
w: The Social Economy., str. 189-210, OECD, r. 2007 (Esej lub rozdzia w ksice)
Ewa Le, Maria Jeliazkova
49. Wprowadzenie.
w: Przedsibiorstwo spoeczne w rozwoju lokalnym., str. 5-16, Collegium Civitas Press, r. 2007 (Inne)
Ewa Le (Autor oryginau)
50. Wprowadzenie.
w: Z teorii i praktyki gospodarki spoecznej., str. 5-11, Collegium Civitas Press, r. 2006 (Inne)
Ewa Le (Autor oryginau)

<<< Poprzednie <<<   >>> Nastpne >>>