Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Henryk Żołądek

                

Publikacja w czasopimie

26. Limit cycles of three dimensional polynomial vector fields
NONLINEARITY Tom 18 r. 2005, str. 175-209 (Artyku)
Marcin Bobieski, Henryk odek
27. The three-dimensional generalized Lotka-Volterra systems
ERGODIC THEORY AND DYNAMICAL SYSTEMS Tom 25 r. 2005, str. 759-791 (Artyku)
Marcin Bobieski, Henryk odek
28. A new topological proof of the Abhyankar-Moh theorem
MATHEMATISCHE ZEITSCHRIFT Tom 244 r. 2003, str. 689-695 (Artyku)
Henryk odek (Autor oryginau)
29. Limit cycles for multidimensional vector fields. The elliptic case,
Journal of Dynamical and Control Systems Tom 9(2) r. 2003, str. 265-310 (Artyku)
Marcin Bobieski, Henryk odek
30. Multi-dimensional Jouanolou system
JOURNAL FUR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK Tom 556 r. 2003, str. 47-78 (Artyku)
Henryk odek (Autor oryginau)
31. Note on multiple zeta-values  [ LINK ]
BULETINUL ACADEMIEI DE STIINTE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Tom 1(41) r. 2003, str. 78-82 (Artyku)
Henryk odek (Autor oryginau)
32. Orbital formal normal forms for general Bogdanov-Takens singularity
JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS Tom 193 r. 2003, str. 239-259 (Artyku)
E Stryna, Henryk odek
33. A remark about homogeneous polynomial maps
Topological Methods in Nonlinear Analysis Tom 19 r. 2002, str. 257-273 (Artyku)
A Tretiakov, Henryk odek
34. Note on the deck transformations group and the monodromy group
Topological Methods in Nonlinear Analysis Tom 19 r. 2002, str. 237-256 (Artyku)
Henryk odek (Autor oryginau)
35. Polynomial riccati equations with algebraic solutions
Banach Center Publications Tom 58 r. 2002, str. 219-231 (Artyku)
Henryk odek (Autor oryginau)
36. The analytic and formal normal form for the nilpotent singularity
JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS Tom 179 Nr (2) r. 2002, str. 479-537 (Artyku)
E Stryna, Henryk odek
37. The Pascal Theorem and some its generalizations
Topological Methods in Nonlinear Analysis Tom 19 r. 2002, str. 77-90 (Artyku)
Henryk odek, Maciej Borodzik
38. Limit cycles appearing after perturbations of certain multidimensional vector fields
JOURNAL OF DYNAMICS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS Tom 13 r. 2001, str. 689-709 (Artyku)
P Leszczyski, Henryk odek
39. Periodic planar systems without periodic solutions
QUALITATIVE THEORY OF DYNAMICAL SYSTEMS Tom 2 r. 2001, str. 45-60 (Artyku)
Henryk odek (Autor oryginau)
40. The topological proof of the Abel-Ruffini theorem
Topological Methods in Nonlinear Analysis Tom 16 r. 2001, str. 253-265 (Artyku)
Henryk odek (Autor oryginau)
41. The method of holomorphic foliations in planar periodic systems: The case of Riccati equation
JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS Nr 165 r. 2000, str. 143-173 (Artyku)
Henryk odek (Autor oryginau)
42. Two remarks about Picard--Vessiot extensions and elementary functions
Colloquium Mathematicum Tom 84 Nr 85 r. 2000, str. 173-183 (Artyku)
Henryk odek (Autor oryginau)

Ksika

43. Jakociowa Teoria Rwna rniczkowych Zwyczajnych
Portal Matematyki Stosowanej, r. 2011 (Skrypt lub podrcznik akademicki)
Henryk odek (Autor oryginau)
44. The monodromy group
Birkhauser, Basel, r. 2006 (Ksika)
Henryk odek (Autor oryginau)

Publikacja w ksice

45. Analytic ordinary differential equations and their local classification
w: Handbook of Differential Equations. Ordinary Differential Equations, str. 593-687, Elsevier, r. 2008 (Esej lub rozdzia w ksice)
Henryk odek (Autor oryginau)

<<< Poprzednie <<<