Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Marian Pokropek

                

Publikacja w czasopi¶mie

26. I. Butkevičius, Leedu taluelamute kaunista,ine, w: Etnograafiamuuseumi Aastaramat, t. XX, Tartu 1965, s. 209-229
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom VI r. 1969, str. 348-349 (Recenzja)
Marian Pokropek
27. M. Olechnowicz, Badacze folkloru poleskiego w pierwszej połowie XIX wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Humanistyczno-Społeczne, seria I, z. 41, ŁódĽ 1965, s. 67-78
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 6 r. 1969, str. 341-343 (Recenzja)
Marian Pokropek
28. M. Paprocka, Przemysł domowy, rzemiosło i chałupnictwo wsi Kurpiowskiej Puszczy Zielonej
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom 2 r. 1969, str. 411-415 (Recenzja)
Marian Pokropek
29. S. Cimermanis, Saldūdenu zveja Lajasciemā un Belavā 19. gs. otrajā pusē un 20 gs. w: Archeologija un Etnografija, t. IV, Riga 1962, wyd. Łotewskiej Akademii Nauk, str. 167-181, ryc. 28
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 6 r. 1969, str. 349-350 (Recenzja)
Marian Pokropek
30. S. Dworakowski, Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwi±, cz. 1, Zwyczaje doroczne i gospodarka
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom 2 r. 1969, str. 408-411 (Recenzja)
Marian Pokropek
31. V. Milius, Klumpdirbystes amatas Lietuvoje, w: Lietuvos TSR Moksklų Akademijos Darbai, Serija A, nr 2 (19), Wilno 1965, s. 169-184, ryc. 8 [klumpie - drewniane buty]
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 6 r. 1969, str. 351-351 (Recenzja)
Marian Pokropek
32. J. Nizińska, Budownictwo wiejskie we wsi Ciche pow. Nowy Targ, Wrocław 1966, s. 46
DEMOS Tom 9 Nr 1 r. 1968, str. 58-58 (Recenzja)
Marian Pokropek
33. F.Klonowski, Drewniane budownictwo ludowe na Mazurach i Warmii, Olsztyn 1965, s. 247, il.
DEMOS Nr 9 r. 1968, str. 55-55 (Recenzja)
Marian Pokropek
34. G. Tallat – Kelpsaite – Niunkiene, Lietuvinu liaudies audiniai (I. Ranksluosciai) w: Lietuvos TSR Mokslu Akademijos Darbai, Wilno 1966, str. 107-120, il. [uwaga: 'Rocznik Białostocki' za lata 1968-1969, wyd. 1970]
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom IX r. 1968, str. 461-462 (Recenzja)
Marian Pokropek
35. Badania etnograficzne chłopskiej gospodarki rolnej w Polsce 1945-1965, mapa
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Tom 15 Nr 2 r. 1967, str. 369-377 (Artykuł)
Marian Pokropek
36. E. Paulekiene, Drevines bitininkystes reiksme feodalines Lietuvos ukyjeIs w: Is lietuviu kulturos istorijos T. IV:Wilno 1964, s. 97 - 108
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 5 r. 1967, str. 423-424 (Recenzja)
Marian Pokropek
37. G. Niunkiene, Seniausias verpimo budas Lietuvoje (Verpimas verpstuku) [w:] Is lietuviu kulturos istorijos, T. IV:Wilno 1964, s. 133 - 140
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 5 r. 1967, str. 422-422 (Recenzja)
Marian Pokropek
38. I. Butkevicius, Naujieji gyvenamieji nemai Lietuvos TSR kolukinese gyvenvietese [w:] Is lietuviu kulturos istorijos. T. IV:Wilno 1964, s. 33-47, il.
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 5 r. 1967, str. 423-423 (Recenzja)
Marian Pokropek
39. Lietuviu etnografijos brouzai, Praca zbiorowa pod red. A. Vysniauskaite. Lietuvos TSR Mokslu Akademija, Istorijos Institutas, Wilno 1964, s. 680, tabl. 16, il 286 [Zarys etnografii litewskiej]
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 5 r. 1967, str. 406-411 (Recenzja)
Marian Pokropek
40. M.Mastonyte, Zemaitijos moteru drabuziai XIX a - XX a pradzioje. [w:] Is lietuviu kulturos istorijos, T. IV:Wilno 1964, s. 141 - 155
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 5 r. 1967, str. 424-425 (Recenzja)
Marian Pokropek
41. Rozwój narzędzi rolniczych na Podlasiu na tle przemian gospodarczych XIX i XX wieku
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom VII r. 1967, str. 486-488 (Artykuł)
Marian Pokropek
42. Władysław Biegajło, System trójpolowy i drogi przej¶cia do gospodarki bezugorowej w rolnictwie polskim na przykładzie województwa białostockiego, 'Kwartalnik Historii Kultury Materialnej', R. XIV, nr 1
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom VIII r. 1967, str. 486-488 (Recenzja)
Marian Pokropek
43. Franciszek Klonowski, Drewniane budownictwo ludowe na Mazurach i Warmii, Olsztyn 1965, ss. 247, map 12, ryc.
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Tom 3 r. 1966, str. 564-565 (Recenzja)
Marian Pokropek
44. Georgi N. Stojcev, Batak i negovoto architekturno nasledstvo. Razvitie i osobenosti na selisceto, na ziliscnite i obscestvinite sgradi, Sofia 1964, ss. 122
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Tom 14 Nr 1 r. 1966, str. 122-124 (Recenzja)
Marian Pokropek
45. J. Basara, Terminologia budownictwa wiejskiego w dialektach polskich, cz. I, Dom mieszkalny, Wrocław 1964, ss. 76, mapy
ETNOGRAFIA POLSKA Tom X r. 1966, str. 550-553 (Recenzja)
Marian Pokropek
46. Jerzy Antoniewicz, Radlica łopatkowa z okresu rzymskiego z północnej Polski, 'Kwartalnik Historii Kultury Materialnej', 1962, t. 10, nr 3-4, str. 595-599
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 4 r. 1966, str. 211-212 (Recenzja)
Marian Pokropek
47. Rozwój narzędzi rolniczych na Podlasiu na tle przemian gospodarczych XIX i XX wieku, ryc. 28
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom 7 r. 1966, str. 221-247 (Artykuł)
Marian Pokropek
48. Senoves baltu zemdirbystes technikos Klausimu, [w:] Is Lietuviu kulturos istorijos. T. IV :Wilno 1964, s. 164 - 170
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 4 r. 1966, str. 211-212 (Recenzja)
Marian Pokropek
49. A. Vysniauskaite, Lopsiai ir kitos vaiku auginimo priemones [w:] Is Lietuviu kulturos istorijos, t. II, Wilmo 1959, s. 300-309
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 2 r. 1965, str. 426-427 (Recenzja)
Marian Pokropek
50. Adam Chętnik i jego zasługi dla regionu kurpiowskiego oraz Bibliografia prac
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom VI r. 1965, str. 11-25 (Artykuł)
Marian Pokropek

<<< Poprzednie <<<   >>> Następne >>>