Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Krzysztof Księżopolski

                

Publikacja w ksice

26. Problem ochrony rodowiska w polityce pastw.
w: Stosunki midzynarodowe w XXI wieku., str. 151-164, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, r. 2006 (Esej lub rozdzia w ksice)
Krzysztof Ksiopolski (Autor oryginau)
27. Problem zaduenia midzynarodowego Ameryki aciskiej.
w: Ameryka aciska wobec wyzwa globalizacji., str. 179-194, Wydawnictwo Adam Marszaek, r. 2006 (Esej lub rozdzia w ksice)
Krzysztof Ksiopolski (Autor oryginau)
28. Jednolity Rynek Finansowy Wsplnoty. Konsekwencje dla Polski.
w: Polityka zagraniczna i wewntrzna pastwa w procesie integracji europejskiej.. M. Haliak (red.)., str. 259-271, Oficyna Wydawnicza Branta, r. 2004 (Esej lub rozdzia w ksice)
Krzysztof Ksiopolski (Autor oryginau)
29. Unia Europejska wobec braku stabilnoci wiatowego systemu finansowego.
w: Instytucjonalizacja wielostronnej wsppracy w Europie, Stanisaw Parzymies, Ryszard Ziba (red.)., str. 368-380, Wydawnictwo Naukowe Scholar, r. 2004 (Esej lub rozdzia w ksice)
Krzysztof Ksiopolski (Autor oryginau)
30. Euro jako waluta konkurujca z dolarem.
w: Integracja europejska. Instytucje.Polityka.Prawo.Ksiga pamitkowa dla uczczenia 65-lecia Profesora Stanisawa Parzymiesa., str. 199-217, Wydawnictwo Naukowe Scholar, r. 2003 (Artyku)
Krzysztof Ksiopolski (Autor oryginau)
31. Pomoc rozwojowa a przepywy kapitau prywatnego w przezwycianiu ubstwa na wiecie.
w: Globalizacja a stosunki midzynarodowe., str. 96-111, Oficyna Wydawnicza Branta, r. 2003 (Artyku)
Krzysztof Ksiopolski (Autor oryginau)

<<< Poprzednie <<<