Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Małgorzata Karpińska

                

Ksika

26. Nie ma Mikoaja! Starania o ksztat sejmu w powstaniu listopadowym 1830-1831
Neriton, r. 2007 (Ksika)
Magorzata Karpiska

Publikacja w ksice

27. Badania dziejw kobiet w Polsce w epoce nowozytnej (wiek XVI-XVIII)
w: Dzieje kobiet w Polsce. Dyskusja wok syntezy., str. ISBN 978-83-63795-47-4 / 53-74, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, r. 2014 (Artyku)
Magorzata Karpiska
28. Correspondences d'Astolphe-Louis de Custine avec les intellectuels polonais
w: Correspondences d'erudits aux XVIIIe et XIX e siecles. France, Pologne, Lituanie, str. ISSN: 0154-5604 / 55-66, Press Universitaires de Rennes, r. 2014 (Artyku)
Magorzata Karpiska
29. Reduta Ordona
w: Wzy pamici niepodlegej Polski, str. ISBN 978-83-240-3130-6 / 656-657, Fundacja Wzy Pamici, Muzeum Historii Polski, Wydawnictwo Znakk, r. 2014 (Artyku)
Magorzata Karpiska
30. Sejm polski na emigracji 1832-1848. Problemy i pytania badawcze.
w: Wok powstania listopadowego. Zbir studiw., str. ISBN 978-83-7676-174-9 / 291-309, Polska Akademia Umiejetnosci, r. 2014 (Artyku)
Magorzata Karpiska
31. Warszawa
w: Wzy pamici niepodlegej Polski, str. ISBN 978-83-240-3130-6 / 845-853, Fundacja Wzy Pamici, Muzeum Historii Polski, Wydawnictwo Znakk, r. 2014 (Artyku)
Magorzata Karpiska
32. Ziemie polskie po trzecim rozbiorze. Ksistwo Warszawskie. Krlestwo polskie i zabr rosyjski - do 1831 roku
w: Historie Polski w XIX wieku t.2, Historie polityczne cz. 1, str. ISBN 978-83-7181-784-7 / 7-150, DiG, r. 2013 (Esej lub rozdzia w ksice)
Magorzata Karpiska
33. Romantyczno-magnetyczna ucieczka od ciaa. Od Antoka Golca do Zygmunta Krasiskiego.
w: Somatotes. Cielesno w ujciu historycznym, str. ISBN 978-83-235-0916-5 / 105-130, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artyku)
Magorzata Karpiska
34. Zapach i smak Polski. Emigracyjne kobiece gotowanie.
w: Kobieta w gospodarstwie domowym. Ziemie polskie na tle porwnawczym, str. 978-83-7481-452-2 / 29-42, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogrskiego, r. 2012 (Artyku)
Magorzata Karpiska
35. Ludwik Widerszal 1909-1944
w: L. Widerszal, Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej w latach 1831-1864,, str. 274-290, r. 2011 (Esej lub rozdzia w ksice)
Magorzata Karpiska
36. W rewolucyjach bardzo potrzebne dziwaki,
w: Europejczycy, Afrykanie i inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michaowi Tymowskiemu, str. ISBN 978-83-235-0800-7 / 637-649, r. 2011 (Esej lub rozdzia w ksice)
Magorzata Karpiska
37. Kobiety Wielkiej Emigracji - prba portretu socjologicznego
w: Kobiety i procesy migracyjne, str. 47-60, Neriton, r. 2010 (Artyku)
Magorzata Karpiska
38. Pierwsza podr Alexisa de Tocqueville'a do Algierii
w: Europejczyk w podry 1850-1939, str. 137-153, Wydawnictwo Neriton, r. 2010 (Esej lub rozdzia w ksice)
Magorzata Karpiska
39. Zjednoczona i yjca w wiecznym pokoju Europa wedle Wojciecha Bogumia Jastrzebowskiego
w: W. Jastrzbowski, Niektre mysli do prawa ustalajcego wieczny pokj w Europie. Konstytucja dla Europy, str. 17-26, Wydawnictwo Sejmowe, r. 2008 (Artyku)
Magorzata Karpiska

<<< Poprzednie <<<