Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Wydział Polonistyki

                

Publikacja w czasopiśmie

26. Cultural Sources of Verse: A Poem by Eugen Gomringer
PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO. Nr 3 r. 2013, str. 125-139 (Artykuł)
Aleksandra Kremer
27. Czech Memory of Austrian Constitutional Changes, 1860-1
ACTA POLONIAE HISTORICA Nr 108 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Marcin Filipowicz
28. Czeski przełom modernistyczny a kondensacja czasu kulturowego
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Nr 1-2 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Danuta Sosnowska
29. Czy polszczyznę mogą wzbogacić nowe typy struktur słowotwórczych
LINGVARIA Nr 2(16) r. 2013, str. 113-135 (Artykuł)
Iwona Burkacka
30. Czytanie winno być przygodą
POLONISTYKA Nr 6 r. 2013, str. 8-9 (Artykuł)
Jarosław Klejnocki
31. Čierny romantizmus: slovenský prípad. Rekognoskácia terénu
SLOVENSKA LITERATURA Nr 2 r. 2013, str. 89-92 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska, Anna Kobylińska
32. Debata jako gatunek retoryczny
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 6 r. 2013, str. 19-34 (Artykuł)
Agnieszka Budzyńska-Daca
33. Dom maszyną do komunikowania
KULTURA WSPÓŁCZESNA Nr 1 r. 2013, str. 170-176 (Recenzja)
Włodzimierz Pessel
34. Domyślam się świata i zaświatów. Z Eustachym Rylskim rozmawia Jagoda Wierzejska
NOWE KSIĄŻKI Nr 5 r. 2013, str. 4-9 (Inne)
Jagoda Wierzejska
35. Duch służby Bogu, Kościołowi i bliźnim w przekazie św. Urszuli Ledóchowskiej (Byłam tylko pionkiem na szachownicy… Wspomnienia z lat 1886–1924),
JĘZYK - SZKOŁA - RELIGIA Tom VIII Nr 1 r. 2013, str. 81-100 (Artykuł)
Maria Olszewska
36. Dydaktyczna maszyna antropologiczna
TEKSTY DRUGIE Nr 4 r. 2013, str. 97-103 (Artykuł)
Dorota Olszewska-Sajewska
37. Dyskurs kształcenia digitalnego
STUDIA EDUKACYJNE Nr 26 r. 2013, str. 25-36 (Artykuł)
Ewa Szczęsna
38. Eristic and dispute – applications and interpretations
FORUM ARTIS RHETORICAE Nr 2 r. 2013, str. 7-20 (Artykuł)
Agnieszka Budzyńska-Daca
39. Et in Utopia ego
WIADOMOŚCI LITERACKIE Nr 5 r. 2013, str. 62-63 (Artykuł)
Jarosław Klejnocki
40. Europa diabelska, (recenzja z: J. Topol, Warsztat diabła)
NOWE KSIĄŻKI Nr 9 r. 2013, str. 26-27 (Recenzja)
Jagoda Wierzejska
41. Eustachy Rylski
NOWE KSIĄŻKI Nr 5 r. 2013, str. 106-106 (Inne)
Jagoda Wierzejska
42. Figury bez nazwy, głosy bez znaczenia. Władysław Sebyła – Thomas Stearns Eliot
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Nr 5 r. 2013, str. 11-16 (Artykuł)
Tomasz Wójcik
43. Filmowa edukacja cudzoziemców w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum na UW, cz. I
KWARTALNIK POLONICUM Nr 13 r. 2013, str. 35-41 (Artykuł)
Mirosław Jelonkiewicz
44. Filmowa edukacja cudzoziemców,
KWARTALNIK POLONICUM Nr 14 r. 2013, str. 10-16 (Recenzja)
Mirosław Jelonkiewicz
45. Folk Vocal Music as an Inspiration for 20th Century Polish Verse (a Brief Overview)
PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO. Tom 3(6) r. 2013, str. 65-75 (Artykuł)
Anna Tenczyńska
46. Franciszek Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, 1952 – 1982
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 5 r. 2013, str. 110-118 (Artykuł)
Agnieszka Piotrowska
47. Głos wołacza wołającego na puszczy
KWARTALNIK POLONICUM Nr 13 r. 2013, str. 43-46 (Artykuł)
Justyna Zych
48. Głos z getta (recenzja z: R. Knoll, Dziennik)
NOWE KSIĄŻKI Nr 6 r. 2013, str. 19-20 (Artykuł)
Jagoda Wierzejska
49. Gramatyczna rewolucja feministyczna
KWARTALNIK POLONICUM Nr 13 r. 2013, str. 59-63 (Artykuł)
Justyna Zych
50. H. Dziechcińska, Mowa uczuć. Z dziejów powieści polskiej XVII i XVIII wieku
BAROK. HISTORIA. LITERATURA. SZTUKA. Nr 2 r. 2013, str. 235-237 (Recenzja)
Marek Prejs

<<< Poprzednie <<<   >>> Następne >>>