Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych - II

                

Publikacja w czasopiśmie

26. O tym jak mieszczanie uprawiali drukarstwo w Warszawie
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 5 r. 2014, str. 13-17 (Artykuł)
Dorota Pietrzkiewicz
27. On Contradictions in the Assessment of Information and Their Impact on E-government Services
ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ Tom 52 Nr 2 r. 2014, str. 1-1 (Recenzja)
Mariusz Luterek
28. Rynek Książki w Polsce
BIBLIOTEKA ANALIZ. DWUTYGODNIK O RYNKU WYDAWNICZO-KSIĘGARSKIM Nr 1 r. 2014, str. 12-12 (Recenzja)
Agnieszka Chamera-Nowak
29. Słów kilka o jezuickich bibliotekach
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 7-8 r. 2014, str. 12-16 (Artykuł)
Dorota Pietrzkiewicz
30. Sprawozdanie z konferencji „Technologia identyfikacji radiowej - RFID w bibliotekach – nowy etap automatyzacji bibliotek. Konferencja organizowana w dniu 21 października 2014 r. w Warszawie. Konferencja organizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW i Centrum Europejskie UW
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 4 r. 2014, str. 1-1 (Sprawozdanie)
Marta Grabowska
31. Stagnacja? Rynek książki dla dzieci i młodzieży
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 11 r. 2014, str. 4-10 (Artykuł)
Michał Zając
32. The Human Experience Conference
ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ Nr 1 r. 2014, str. 158-160 (Artykuł)
Anna Mierzecka-Szczepańska
33. Tomasz Kruszewski: Deliciae Thorunienses. Poszukiwania tożsamości miasta w literaturze podróżniczej. Toruń 2013
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Tom 82 Nr 1 r. 2014, str. 87-90 (Recenzja)
Małgorzata Pietrzak
34. Udział bibliotek dla dzieci i młodzieży w kształtowaniu świadomej przyszłości
BIBLIOTEKARZ Nr 1 r. 2014, str. 4-9 (Artykuł)
Elżbieta Zybert
35. Wielka księga starych rzemiosł
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 1 r. 2014, str. 8-13 (Artykuł)
Dorota Pietrzkiewicz
36. Zwrot nakładu z inwestowania w bibliotekę
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 2 r. 2014, str. 166-188 (Artykuł)
Dariusz Grygrowski
37. "Przyszłe biblioteki - nieograniczone możliwości". Światowy Kongres Bibliotek i Informacji oraz 79.Konferencja Generalna IFLA (Singapur, 17-23 sierpnia 2013 r.)
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 4 r. 2013, str. 502-510 (Sprawozdanie)
Elżbieta Zybert
38. „Czas przemian – czas wyzwań. Rola biblioteki i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Warszawa, 10-11 października 2013 r.)
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 81 Nr 4 r. 2013, str. 510-514 (Sprawozdanie)
Małgorzata Kisilowska (Opracowujący), Justyna Jasiewicz-Hall (Opracowujący)
39. „Nauka o informacji w okresie zmian”. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Warszawa, 14-15 kwietnia 2013 r.)
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 81 Nr 2 r. 2013, str. 189-194 (Sprawozdanie)
Mariusz Luterek (Opracowujący)
40. „Po ukończeniu książki skryba tańczy radosnym krokiem”. Słów kilka o średniowiecznych rękopisach polskich i z Polską związanych.
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 12 r. 2013, str. 4-8 (Artykuł)
Dorota Pietrzkiewicz
41. „Przyszłe biblioteki: nieograniczone możliwości” – Światowy Kongres Bibliotek i Informacji oraz 79. Konferencja Generalna IFLA (Singapur. 17-23 sierpnia 2013 r.)
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 81 Nr 4 r. 2013, str. 502-510 (Sprawozdanie)
Elżbieta Zybert (Opracowujący)
42. „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” – tradycja i współczesność.
KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI Tom 58 Nr 1 r. 2013, str. 183-187 (Artykuł)
Dorota Grabowska
43. Bez zadaszenia
NOTES WYDAWNICZY Nr 4 r. 2013, str. 251 / 14-19 (Artykuł)
Marek Tobera, Bogdan Klukowski
44. Bogdan Klukowski, Marek Tobera, W tym niezwykłym czasie. Warszawa 2013
NOTES WYDAWNICZY Nr 6 r. 2013, str. 253 / 37-37 (Recenzja)
Michał Zając
45. Cykl nietypowi użytkownicy bibliotek Cz. 3 - Dzieci zahamowane psychoruchowo
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 3 r. 2013, str. 756 / 14-18 (Artykuł)
Bożena Karzewska
46. Cywilizowanie żywiołu
NOTES WYDAWNICZY Nr 5 r. 2013, str. 252 / 14-17 (Artykuł)
Marek Tobera, Bogdan Klukowski
47. Digital Divide i Digital Divide 2.0. Cyfrowy podział w erze sieci drugiej generacji.
ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ Tom 101 Nr 1 r. 2013, str. 136-147 (Artykuł)
Grzegorz Gmiterek
48. Dlaczego warto prowadzić zajęcia teatralne w bibliotece
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 11 r. 2013, str. 4-7 (Artykuł)
Małgorzata Pietrzak
49. Długoterminowa archiwizacja bibliotecznych zasobów cyfrowych
RES HISTORICA Nr 35 r. 2013, str. 213-235 (Artykuł)
Grzegorz Gmiterek
50. Epistemologia społeczna dla nauki o informacji
ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ Nr 1 r. 2013, str. 4-19 (Artykuł)
Jadwiga Woźniak-Kasperek

<<< Poprzednie <<<   >>> Następne >>>