Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Socjologii i Psychologii Polityki

                

Publikacja w czasopiśmie

26. Analiza przebiegu prezydenckiej kampanii wyborczej 2010 roku w Usenecie (grupa pl.soc.polityka)
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 21 r. 2011, str. 202-238 (Artykuł)
Daniel Mider (Autor oryginału)
27. Bariery etycznego zarządzania w opinii polskich menedżerów i przedsiębiorców
PRZEGLĄD ORGANIZACJI Nr 1(852) r. 2011, str. 12-16 (Artykuł)
Jerzy Szczupaczyński (Autor oryginału)
28. Bohdan Jałowiecki, Społeczne wytwarzanie przestrzeni
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 20 r. 2011, str. 333-336 (Recenzja)
Wojciech Łukowski (Autor komentarza)
29. Caprary i Zimbarda koncepcja dopasowania preferencji politycznych. Praktyczne implikacje
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 22 r. 2011, str. 91-104 (Artykuł)
Ewa Marciniak (Autor oryginału)
30. Celebrytyzacja polityczna
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 20 r. 2011, str. 268-278 (Artykuł)
Olgierd Annusewicz (Autor oryginału)
31. Demokracja jako zjawisko kulturowe w świetle kampanii prezydenckiej 2010 roku
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 19 r. 2011, str. 110-123 (Artykuł)
Maria Urban (Autor oryginału)
32. Etyczny wymiar norm prawnych w relacjach menedżerów i przedsiębiorców
ORGANIZACJA I KIEROWANIE Nr 4(147) r. 2011, str. 177-192 (Artykuł)
Jerzy Szczupaczyński (Autor oryginału)
33. Głosowanie przez Internet a demokracja
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 20 r. 2011, str. 223-267 (Artykuł)
Daniel Mider (Autor oryginału)
34. Jak wprowadzić w firmie system PPM?
HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA Tom grudzień r. 2011, str. 5-6 (Artykuł)
Olgierd Annusewicz (Autor oryginału)
35. Janet Buttolph-Johnson, Henry T. Reynolds, Jason D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 20 r. 2011, str. 325-332 (Recenzja)
Daniel Mider, Aneta Marcinkowska
36. Klasyfikacja kanałów internetowej komunikacji (aneks metodologiczny)
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 21 r. 2011, str. 305-309 (Inne)
Daniel Mider (Opracowujący)
37. Komunikacja w Internecie a kultura polityczna Polaków
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 21 r. 2011, str. 297-304 (Artykuł)
Jan Garlicki (Autor oryginału)
38. Komunikowanie polityczne w tradycyjnych i internetowych serwisach informacyjnych – analiza przejawów kultury politycznej przed wyborami prezydenckimi w Polsce w 2010 roku
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 21 r. 2011, str. 51-88 (Artykuł)
Bartłomiej Biskup (Autor oryginału)
39. Konsolidacja polskiej demokracji (tezy projektu badawczego)
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 22 r. 2011, str. 28-53 (Inne)
Jan Błuszkowski, Daniel Mider
40. Kultura polityczna polskich internautów
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 21 r. 2011, str. 13-50 (Artykuł)
Jan Garlicki (Autor oryginału)
41. Makrospołeczne otoczenie przedsiębiorstwa jako źródło barier etycznego zarządzania - opinie menedżerów i przedsiębiorców
PRZEGLĄD ORGANIZACJI Nr 9(860) r. 2011, str. 27-31 (Artykuł)
Jerzy Szczupaczyński (Autor oryginału)
42. Models of Political Consulting in Poland, 1989-2009 in a Comparative Perspective
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION Tom 4 Nr 2(7) r. 2011, str. 227-240 (Artykuł)
Bartłomiej Biskup (Autor oryginału)
43. Organizacyjne uczenie się jako proces etycznego rozwoju organizacji
PRZEGLĄD ORGANIZACJI Nr 12(863) r. 2011, str. 14-18 (Artykuł)
Jerzy Szczupaczyński (Autor oryginału)
44. Personalizacja polityki w perspektywie psychologicznej
ZESZYTY NAUKOWE ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Nr 64 r. 2011, str. 53-65 (Artykuł)
Ewa Marciniak (Autor oryginału)
45. Piotr Załęski, Wspólnota wiejska wobec rzeczywistości społeczno-politycznej. Perspektywa antropologiczno-psychopolityczna
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 20 r. 2011, str. 345-347 (Recenzja)
Sebastian Kozłowski (Autor oryginału), Sebastian Kozłowski (Autor komentarza)
46. Polskie kampanie wyborcze 1989-2011. Od plakatów z Lechem Wałęsą do marketingu 3.0
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 22 r. 2011, str. 105-123 (Artykuł)
Olgierd Annusewicz (Autor oryginału)
47. Postawy i wartości społeczeństwa polskiego w świetle teorii obywatelskiej
SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA. PISMO EDUKACYJNE Nr 2(27) r. 2011, str. 145-158 (Artykuł)
Maria Urban (Autor oryginału)
48. Przemoc w kulturze politycznej polskiego Internetu
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 21 r. 2011, str. 239-298 (Artykuł)
Daniel Mider, Aneta Marcinkowska
49. Rola badań sondażowych w kampanii wyborczej
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 22 r. 2011, str. 124-138 (Artykuł)
Tomasz Godlewski (Autor oryginału)
50. Sergiusz Trzeciak, Marketing polityczny w Internecie
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 21 r. 2011, str. 313-315 (Recenzja)
Bartłomiej Biskup (Autor komentarza)

<<< Poprzednie <<<   >>> Następne >>>