Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Barbara Sosińska-Kalata

                

Publikacja w czasopiśmie

51. Reprezentacje wiedzy w dokumentacyjnych systemach informacyjnych
ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ Nr 1 r. 1985, str. 19-45 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata
52. O tzw. relacjach fazowych w teorii języków informacyjnych
ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ Nr 1 r. 1983, str. 111-134 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata (Autor oryginału)

Książka

53. Nauka o informacji w okresie zmian. Koncepcje, metody, badania, praktyki
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, r. 2014 (Książka)
Barbara Sosińska-Kalata (Redaktor), Maria Przastek-Samok (Redaktor), Z. Wiorogórska (Redaktor)
54. Nauka o informacji w okresie zmian
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, r. 2013 (Książka)
Barbara Sosińska-Kalata (Redaktor), Ewa Chuchro (Redaktor), Mariusz Luterek
55. Społeczeństwo i sieć informacyjna
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, r. 2012 (Książka)
Barbara Sosińska-Kalata (Redaktor), Ewa Chuchro (Redaktor)
56. Organizowanie środowiska informacji i wiedzy
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, r. 2008 (Książka)
Katarzyna Materska (Redaktor), Barbara Sosińska-Kalata (Redaktor), Ewa Chuchro (Redaktor)
57. Code of Ethics for Librarians and Information Professionals / Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji.
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, r. 2006 (Książka)
Barbara Sosińska-Kalata, S. Cisek, Z. Gębołyś, H. Hollender, A. Jazdon
58. Informacja w sieci. Problemy. Metody. Technologie.
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, r. 2006 (Książka)
Barbara Sosińska-Kalata (Redaktor), Ewa Chuchro (Redaktor), Włodzimierz Daszewski (Redaktor)
59. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji
SBP, r. 2005 (Książka)
Barbara Sosińska-Kalata, Zdzisław Gębołyś, S. Ciesek, Henryk Hollender, A. Jazdon
60. Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa wiedzy
SBP, r. 2005 (Książka)
Maria Przastek-Samok (Redaktor), Barbara Sosińska-Kalata (Redaktor), Andrzej Skrzypczak (Redaktor)
61. Społeczeństwo informacyjne i jego technologie.
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, r. 2004 (Książka)
Barbara Sosińska-Kalata (Redaktor), Katarzyna Materska (Redaktor), Wiesław Gliński (Redaktor)
62. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w środowisku komputerowym.
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, r. 2004 (Książka)
Barbara Sosińska-Kalata (Redaktor)
63. Klasyfikacja. Struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych
Wydawnictwo SBP, r. 2002 (Książka)
Barbara Sosińska-Kalata (Autor oryginału)
64. Klasyfikacja. Struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych
Wydawnictwo SBP, r. 2002 (Książka)
Barbara Sosińska-Kalata
65. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych
Wydawnictwo SBP, r. 2002 (Książka)
Barbara Sosińska-Kalata
66. Słownik encyklopedyczny terminologii języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych
Wydawnictwo SBP, r. 2002 (Książka)
Jadwiga Woźniak-Kasperek (Opracowujący), Barbara Sosińska-Kalata (Opracowujący), Bożenna Bojar (Opracowujący)
67. Stopa A. O treściach książek. Opracowanie rzeczowe piśmiennictwa
CEBID, r. 2002 (Książka)
Barbara Sosińska-Kalata (Redaktor)
68. Zintegrowane szkolnictwo bibliotekarskie i informacyjne dla potrzeb Europy XXI wieku
IINiSB. UW, r. 2002 (Książka)
Marcin Drzewiecki, Jacek Puchalski, Barbara Sosińska-Kalata, Michał Zając
69. Studia licencjackie. Uzupełniające studia magisterskie. IINiSB UW. Pakiet informacyjny. Rok akademicki 1999/2000.
IINSB UW, r. 2000 (Książka)
Marcin Drzewiecki, Jacek Puchalski, Barbara Sosińska-Kalata, Robert Brzóska, Dariusz Kuźmina, Michał Zając
70. Studia licencjackie. Uzupełniające studia magisterskie. Pakiet informacyjny ECTS. Rok akademicki 2000/2001
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, r. 2000 (Książka)
Barbara Sosińska-Kalata (Redaktor)
71. Dokumentacja programowa. Pomaturalne Studium Bibliotekarskie. Zawód: bibliotekarz 414{01}
CUKB, r. 1999 (Książka)
Barbara Sosińska-Kalata (Redaktor)
72. Informacja naukowa a dydaktyka. Międzynarodowa Konferencja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Gdańsk 10-12 czerwca 1999 r.
IINSB UW, CUKB, r. 1999 (Książka)
Barbara Sosińska-Kalata (Redaktor), Jacek Puchalski (Redaktor), Marcin Drzewiecki (Redaktor), Michał Zając (Redaktor)
73. Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach
Wydawnictwo SBP, r. 1999 (Książka)
Barbara Sosińska-Kalata (Autor oryginału)
74. Studia licencjackie. Uzupełniające studia magisterskie. IINiSB UW. Pakiet informacyjny. Rok akademicki 1999/2000
, r. 1999 (Książka)
Marcin Drzewiecki, Jacek Puchalski, Barbara Sosińska-Kalata, Robert Brzóska, Dariusz Kuźmina, Michał Zając
75. Podręcznik UKD dla bibliotekarzy i pracowników informacji
Wydawnictwo SBP, r. 1995 (Książka)
Barbara Sosińska-Kalata (Autor oryginału)

<<< Poprzednie <<<   >>> Następne >>>