Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Zofia Rejman-Pietrzykowska

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Ogrody cudne, ogrody własne
PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO. Tom LXI Nr 1(2011) r. 2012, str. 191-205 (Artykuł)
Zofia Rejman-Pietrzykowska
2. M. Nalepa, Między żarliwością a zdradą. Szkice o literaturze późnego polskiego Oświecenia
WIEK OŚWIECENIA Nr 27 r. 2011, str. 260-268 (Artykuł)
Zofia Rejman-Pietrzykowska
3. Polski poemat heroikomiczny późnego oświecenia. Antologia, oprac. Roman Dąbrowski
WIEK OSWIECENIA Nr 25 r. 2009, str. 001-001 (Recenzja)
Zofia Rejman-Pietrzykowska
4. E. Rosset, D. Triaire, Jean Potocki
BAROK Tom XII Nr 1(23) r. 2005, str. 196-198 (Recenzja)
Zofia Rejman-Pietrzykowska
5. Projekt kultury zamknietej - „O klasyczności i romantyczności, czyli o duchu poezji polskiej” Kazimierza Brodzińskiego
WIEK OŚWIECENIA Nr 21 r. 2005, str. 125-149 (Artykuł)
Zofia Rejman-Pietrzykowska
6. S. Kufel, Twórczość poetycka Adama Jerzego Czartoryskiego.
WIEK OŚWIECENIA Nr 20 r. 2004, str. 001-001 (Recenzja)
Zofia Rejman-Pietrzykowska
7. Danuta Kowalewska, Poeta wśród zdarzeń prawdziwych. Puścizna prozatorska Stanisława Doliwy Starzyńskiego.
WIEK OŚWIECENIA Nr 19 r. 2003, str. 001-001 (Recenzja)
Zofia Rejman-Pietrzykowska

Książka

8. Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej, , seria XI: Słowa ponad granicami, naukowa publikacja zbiorowa
Wydanwictwo DiG (2005), r. 2006 (Książka)
Stanisław Dubisz (Redaktor), Agata Grabowska-Kuniczuk (Redaktor), Wojciech Kaliszewski (Redaktor), Janusz Maciejewski (Redaktor), Zofia Rejman-Pietrzykowska (Redaktor), Katarzyna Sałkiewicz (Redaktor), Janusz Tazbir (Redaktor), Jacek Wójcicki (Redaktor)
9. Świadomość literacka polskiego oświecenia. Wybrane problemy
Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, r. 2005 (Książka)
Zofia Rejman-Pietrzykowska
10. Wstęp i komentarze do: Jan Paweł Woronicz, Pisma wybrane.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, r. 2003 (Inne)
Zofia Rejman-Pietrzykowska
11. Oświecenie. Opracowania Wyd. II
Wydział Polonistyki UW, r. 2001 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Irena Łossowska, Zofia Rejman-Pietrzykowska
12. Oświecenie. Teksty Wyd. II
Wydział Polonistyki UW, r. 2001 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Irena Łossowska, Zofia Rejman-Pietrzykowska

Publikacja w książce

13. Kanon jako projekt estetyczny
w: Europejski kanon literacki. Dylematy XXI wieku, str. 51-57, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Zofia Rejman-Pietrzykowska
14. Oświeceniowe lektury "Iliady"
w: Antyk oświeconych. Studia i rozprawy, str. 270-285, IBL PAN, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Zofia Rejman-Pietrzykowska
15. Oświeceniowe lektury "Iliady". Topos Polska-Troja
w: Byle światło w ludziach było. Księga pamiątkowa ku czci prof. Wacława Woźnowskiego, str. 235-247, Księgarnia Akademicka, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Zofia Rejman-Pietrzykowska
16. Canon des textes polonais du XVIIIe siècle
w: Culture et identité en Europe Centrale. Canons littéraires et visions de l’histoire (red. Michel Masłowski, Didier Francfort, Paul Gradvohl), str. 40-42, Institut d’Études Slaves /Masarykova Univerzita, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Zofia Rejman-Pietrzykowska
17. Le canon de la litterature polonaise au siecle des lumières
w: Culture et identité en Europe Centrale. Canons littéraires et visions de l’histoire (red. Michel Masłowski, Didier Francfort, Paul Gradvohl), str. 59-65, Institut d’Études Slaves /Masarykova Univerzita, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Zofia Rejman-Pietrzykowska
18. Le héros politiquement incorrect du canon littéraire des lumières
w: Culture et identité en Europe Centrale. Canons littéraires et visions de l’histoire (red. Michel Masłowski, Didier Francfort, Paul Gradvohl), str. 85-95, Institut d’Études Slaves /Masarykova Univerzita, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Zofia Rejman-Pietrzykowska
19. Les canons littéraires polonais et leur inteprétations succesives
w: Culture et identité en Europe Centrale. Canons littéraires et visions de l’histoire (red. Michel Masłowski, Didier Francfort, Paul Gradvohl), str. 113-123, Institut d’Études Slaves /Masarykova Univerzita, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Zofia Rejman-Pietrzykowska
20. Rozkosze negacji. Inny i obcy w literaturze polskiego oświecenia
w: Przyjemność w kulturze epoki rozumu (red. Teresa Kostkiewiczowa), str. 273-283, Wydawnictwo IBL PAN, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Zofia Rejman-Pietrzykowska
21. Oświeceniowe lektury Iliady. Hektor tragedia w pięciu aktach
w: Czytanie Kniaźnina (red. Bożena Mazurkowa, Tomasz Chachulski), str. 457-470, Wydawnictwo IBL PAN, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Zofia Rejman-Pietrzykowska
22. Dom w Ursynowie
w: Literatura Historia Dziedzictwo. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej (red. T. Chachulski, A. Grześkowiak-Krwawicz), str. 369-379, Wydawnictwo IBL (2006), r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Zofia Rejman-Pietrzykowska
23. Francja jako antywzór w krytyce literackiej początku XIX wieku
w: W stronę Francji…Z problemów literatury i kultury polskiego oświecenia (red. E. Wichrowska), str. 01-01, Wydział Polonistyki UW, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Małgorzata Nesteruk, Zofia Rejman-Pietrzykowska
24. Sterowanie czytelnikiem w przedmowach do oświeceniowych romansów
w: Książka - biblioteka - informacja. Między podziałami a wspólnotą (red. J. Dzieniakowska), str. 171-182, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Zofia Rejman-Pietrzykowska
25. Bibliografia Zdzisława Libery.
w: Etos inteligenta – humanisty pokolenia 1910. Osoba, działalność i twórczość profesora Zdzisława Libery. (red. R. Taborski), str. -- -, r. 2003 (Bibliografia)
Zofia Rejman-Pietrzykowska

>>> Następne >>>