Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Magdalena Olpińska-Szkiełko

                

Publikacja w czasopimie

1. Dlaczego nauczanie dwujzyczne jest tak skuteczne we wspieraniu rozwoju kompetencji jzyka obcego uczcych si? Koncepcja CLIL w wietle bada glottodydaktycznych
JZYKI OBCE W SZKOLE Tom 6/2010 r. 2011, str. 26-38 (Artyku)
Magdalena Olpiska-Szkieko
2. Dydaktyka niemieckiego jzyka specjalistycznego prawa i ekonomii w praktyce. Koncepcja serii podrcznikw
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 3/2010 r. 2011, str. 209-218 (Artyku)
Magdalena Olpiska-Szkieko
3. Zagadnienia dwujzycznoci jako przedmiot bada glottodydaktycznych
MERITUM. MAZOWIECKI KWARTALNIK EDUKACYJNY Tom 1 (16) r. 2010, str. 2-7 (Artyku)
Magdalena Olpiska-Szkieko
4. Implikacje glottodydaktyczne antropocentrycznej teorii jzykw
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 1 r. 2009, str. 187-201 (Artyku)
Magdalena Olpiska-Szkieko
5. Wege zum zweisprachigen Kind
POLENPLUS. LEBEN, KUNST & WIRTSCHAFT Tom 1/2008 r. 2008, str. 18-22 (Artyku)
Magdalena Olpiska-Szkieko
6. Ksztacenie nauczycieli klas dwujzycznych
PRZEGLD GLOTTODYDAKTYCZNY Tom 22/2006 r. 2007, str. 59-66 (Artyku)
Magdalena Olpiska-Szkieko
7. Mehrsprachige Erziehung in polnischen Kindertageseinrichtungen. Teil I
KITA-AKTUELL. FACHZEITSCHRIFT FR DIE LEITUNG VON KINDERTAGESEINRICHTUNGEN Tom 3/2007 r. 2007, str. 52-55 (Artyku)
Magdalena Olpiska-Szkieko
8. Mehrsprachige Erziehung in polnischen Kindertageseinrichtungen. Teil II
KITA-AKTUELL. FACHZEITSCHRIFT FR DIE LEITUNG VON KINDERTAGESEINRICHTUNGEN Tom 4/2007 r. 2007, str. 86-89 (Artyku)
Magdalena Olpiska-Szkieko
9. Dietmar Rsler, E-Learning Fremdsprachen – eine kritische Einfhrung. Stauffenburg Verlag, Tbingen, 2004.
PRZEGLD GLOTTODYDAKTYCZNY Tom 20/2004 r. 2006, str. 95-97 (Recenzja)
Magdalena Olpiska-Szkieko
10. Gert Rickheit, Lorenz Sichelschmidt, Hans Strohner, 2004, Psycholinguistik, Stauffenburg Verlag, Tbingen
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Tom LIII Nr 1/2006 r. 2006, str. 80-81 (Recenzja)
Magdalena Olpiska-Szkieko
11. Kodeks postpowania cywilnego. Polnisches Zivilverfahrensgesetzbuch. Tekst dwujzcyzny polsko-niemiecki. Tumaczenie Kamila Miszczuk. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2005  [ LINK ]
MONITOR PRAWNICZY Tom 3/2006 r. 2006, str. 166-168 (Recenzja)
Magdalena Olpiska-Szkieko
12. O przyszoci dydaktyki jzykw obcych wobec dominacji jzyka angielskiego.
PRZEGLD GLOTTODYDAKTYCZNY Tom 20/2004 r. 2006, str. 65-72 (Artyku)
Magdalena Olpiska-Szkieko
13. Untersuchungsbericht. Leistungen von Kindern in der bilingualen Gruppe im Kindergarten Nr. 4 in Olesno
STUDIA NIEMCOZNAWCZE Tom XXXII r. 2006, str. 839-848 (Artyku)
Magdalena Olpiska-Szkieko
14. Untersuchungsbericht. Leistungen von Kindern in der bilingualen Gruppe im Kindergarten Nr. 4 in Olesno
STUDIA NIEMCOZNAWCZE Tom XXXII r. 2006, str. 839-849 (Artyku)
Magdalena Olpiska-Szkieko
15. Wolfgang Butzkamm, Psycholinguistik des Fremdsprachenunterrichts. Von der Muttersprache zur Fremdsprache, 3., neubearbeitete Auflage, 2002, A. Francke Verlag Tbingen und Basel, stron 319. W: Przegld Glottodydaktyczny, tom 21/2005, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2006, s. 62-64.
PRZEGLD GLOTTODYDAKTYCZNY Tom 21/2005 r. 2006, str. 62-64 (Recenzja)
Magdalena Olpiska-Szkieko
16. Rola wicze komunikacyjnych w nauczaniu jzykw obcych
PRZEGLD GLOTTODYDAKTYCZNY Tom 19/2004 r. 2005, str. 65-73 (Artyku)
Magdalena Olpiska-Szkieko

Ksika

17. Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses, Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 1
Peter Lang, r. 2014 (Ksika)
Franciszek Grucza (Redaktor), Justyna Alnajjar (Redaktor), Ewa Bartoszewicz (Redaktor), Magdalena Olpiska-Szkieko (Redaktor), Hans-Jrg Schwenk (Redaktor)
18. Bilinguale Kindererziehung: ein Konzept fr den polnischen Kindergarten  [ LINK ]
Wydawnictwo Naukowe IKL@, r. 2013 (Ksika)
Magdalena Olpiska-Szkieko, Sambor Grucza (Redaktor serii)
19. Nauczanie dwujzyczne w wietle bada glottodydaktycznych  [ LINK ]
Wydawnictwo Naukwe IKL@, r. 2013 (Ksika)
Magdalena Olpiska-Szkieko, Sambor Grucza (Redaktor serii)
20. Nauczanie dwujzyczne w wietle bada glottodydaktycznych  [ LINK ]
Wydawnictwo Naukwe IKL@, r. 2013 (Ksika)
Magdalena Olpiska-Szkieko (Autor oryginau), Sambor Grucza (Redaktor serii), Anna Borowska (Redaktor)
21. Wychowanie dwujzyczne w przedszkolu  [ LINK ]
Wydawnictwo Naukowe IKL@, r. 2013 (Ksika)
Magdalena Olpiska-Szkieko, Sambor Grucza (Redaktor serii)
22. Mensch-Sprachen-Kulturen. Beitrge und Materialien der internationalen wissenschaftlichen Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten, 25.-27 Mai 2012
Euroedukacja, r. 2012 (Ksika)
Silvia Bonacchi (Redaktor), Magdalena Olpiska-Szkieko (Redaktor), Grzegorz Pawowski (Redaktor)
23. Der Mensch und seine Sprachen
Peter Lang Verlag, r. 2012 (Ksika)
Magdalena Olpiska-Szkieko (Redaktor), Sambor Grucza (Redaktor), Zofia Berdychowska (Redaktor), Jerzy mudzki (Redaktor), Sambor Grucza (Redaktor serii), Lech Kolago (Redaktor serii)
24. Arbeitsrecht. Spracharbeitsbuch
C.H. Beck, r. 2010 (Skrypt lub podrcznik akademicki)
Magdalena Olpiska-Szkieko, Agnieszka Dickel, Urszula Burda
25. Europische Union. Spracharbeitsbuch
C.H. Beck, r. 2009 (Skrypt lub podrcznik akademicki)
Magdalena Olpiska-Szkieko, Urszula Burda, Agnieszka Dickel

>>> Nastpne >>>