University of Warsaw Bibliographic Database     
 [ English version ]   [ Wersja polska ] 

Szanowni Państwo:

Od 1 grudnia 2014 roku baza bibliograficzna pracowników UW jest dostępna tylko do przeglądania, jej dotychczasową funkcje przejmuje Polska Bibliografia Naukowa. Wszystkie hasła dostępu zostaną zawieszone, w razie konieczności dokonania poprawek proszę o kontakt z obsługą. Poprawki naniesione po 1 grudnia nie będą importowane do PBN.

Serdecznie dziękujemy za kilkunastoletnią, bardzo sympatyczną współpracę.

Zespół Bibliografii UW
Anna Psoda, Katarzyna Zamłyńska, Stanisław Paśko i Radosław Rowicki.


Dokumenty:

Zarządzenie Prorektora
dot. zamknięcia Bibliografii UW


Podręcznik użytkownika PBN

Publication search Bibliography system
Search by author System login
Search by organizational unit  
Search by publication kind  
Search by title  
Advanced search  
 
   

Contact: psoda@icm.edu.pl, kzaml@icm.edu.pl.


Credits