Search results

Query parameters
  
Author:Stanisław Krajewski

                

Publication in a journal

1. Czym jest dowód matematyczny?
EDUKACJA FILOZOFICZNA Vol. 55 yr. 2013, pp. 101-105 (Article)
Stanisław Krajewski
2. O pewnej rewolucji (intelektualnej)
ZNAK Nr 11 yr. 2013, pp. 67-74 (Article)
Stanisław Krajewski
3. Uwagi o tolerancji
BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH MATERIAŁY Nr 81 yr. 2013, pp. 51-54 (Article)
Stanisław Krajewski
4. Emergence in Mathematics?  [ LINK ]
STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC Vol. 27(40) yr. 2012, pp. 95-105 (Article)
Stanisław Krajewski
5. Introduction  [ LINK ]
STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC Vol. 27(40) yr. 2012, pp. 7-10 (Article)
Stanisław Krajewski
6. Refleksja o filozofii dialogu, a raczej filozofii w innych osobach
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY-NOWA SERIA Nr 2(82) yr. 2012, pp. 465-466 (Article)
Stanisław Krajewski
7. The ultimate strengthening of Turing’s Test?
SEMIOTICA Nr 188-1/4 yr. 2012, pp. 203-218 (Article)
Stanisław Krajewski
8. Cel i bezcelowość dialogu
TEOFIL. PISMO KOLEGIUM FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNEGO DOMINIKANÓW Nr 1 yr. 2011, pp. 22-29 (Article)
Stanisław Krajewski
9. Historia a religijność
CHRZEŚCIJAŃSTWO, ŚWIAT, POLITYKA Nr 1(12) yr. 2011, pp. 15-24 (Article)
Stanisław Krajewski
10. Tajemnica Izraela otwarta na tajemnicę Kościoła
COMMUNIO. MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD TEOLOGICZNY Nr 3(175) yr. 2011, pp. 53-66 (Article)
Stanisław Krajewski
11. Przebaczenie a pojednanie – kilka uwag
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Nr 3(28) yr. 2010, pp. 431-439 (Article)
Stanisław Krajewski
12. Wyznaczniki tożsamości żydowskiej w Polsce
PRZEGLĄD POWSZECHNY Nr 6 yr. 2009, pp. 38-48 (Article)
Stanisław Krajewski
13. Cierpienie i kryzys wiary wciąż nam towarzyszą
MIDRASZ Nr 11 yr. 2008, pp. 44-47 (Article)
Stanisław Krajewski
14. Abraham Joshua Heschel and the Declaration Dabru Emet
SHOFAR AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF JEWISH STUDIES Vol. 26 Nr 1 yr. 2007, pp. 154-168 (Article)
Stanisław Krajewski
15. Andrzej Grzegorczyk: Logic and Philosophy
FUNDAMENTA INFORMATICAE Vol. 81 Nr 1-3 yr. 2007, pp. 1-10 (Article)
Stanisław Krajewski, Jan Woleński
16. Dla zdobycia prawdy” [O Autobiografii Salomona Majmona]
NOWE KSIĄŻKI Nr 12 yr. 2007, pp. 18-18 (Article)
Stanisław Krajewski
17. Moje spory z Ojcem – Władysławem Krajewskim
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY-NOWA SERIA Nr 3(63) yr. 2007, pp. 9-13 (Article)
Stanisław Krajewski
18. On Gödel’s Theorem and Mechanism: Inconsistency Or Unsoundness is Unavoidable in Any Attempt to ‘Out-Gödel’ the Mechanist
FUNDAMENTA INFORMATICAE Vol. 81 Nr 1-3 yr. 2007, pp. 173-181 (Article)
Stanisław Krajewski
19. Sprawa Edyty Stein
MIDRASZ Nr 10 yr. 2006, pp. 20-23 (Article)
Stanisław Krajewski
20. Widzenie słonia: uwaga na marginesie książki Hicka
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY-NOWA SERIA Nr 2(58) yr. 2006, pp. 71-75 (Article)
Stanisław Krajewski
21. Remark on quantifiers and their relativisations
ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS Vol. 23 yr. 2005, pp. 37-41 (Article)
Stanisław Krajewski
22. Żydowskie studiowanie Tory
VERBUM VITAE. PÓŁROCZNIK BIBLIJNO-TEOLOGICZNY Vol. 7 yr. 2005, pp. 83-90 (Article)
Stanisław Krajewski
23. Andrzej Grzegorczyk
EDUKACJA FILOZOFICZNA Vol. 37 yr. 2004, pp. 185-204 (Article)
Stanisław Krajewski
24. Goedel on Tarski
ANNALS OF PURE AND APPLIED LOGIC Vol. 127 yr. 2004, pp. 303-323 (Article)
Stanisław Krajewski
25. Judaizm: przykazanie ‘Pamiętaj!’
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY-NOWA SERIA Vol. 49 Nr 1 yr. 2004, pp. 125-136 (Article)
Stanisław Krajewski

>>> Next >>>