Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Uniwersytet Warszawski
Autor: Imię: Maciej Nazwisko: Falski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Croatian Political Discourse in 1861 and the Main Terms of Public Debate in the Nineteenth Century
ACTA POLONIAE HISTORICA Nr 108 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Maciej Falski
2. Metamorfoza w przestrzeni narracji. Dwa chorwackie teksty przemiany
PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO. Nr 3(6) r. 2013, str. 71-85 (Artykuł)
Maciej Falski
3. Continuity and Discontinuity in the Cultural Landscape of Capital City: Paris and Skopje
COLLOQUIA HUMANISTICA Nr 1 r. 2012, str. 45-63 (Artykuł)
Maciej Falski
4. Tożsamość multietniczna w społeczeństwie Macedonii
COLLOQUIA HUMANISTICA Nr 1 r. 2012, str. 341-348 (Recenzja)
Maciej Falski
5. Likwidacja modelu osmańskiego w Bośni po 1995 roku a kryzys państwa
SLAVIA MERIDIONALIS Nr 11 r. 2011, str. 204-219 (Artykuł)
Maciej Falski
6. Kwiat, kości, siekiery: o problemach upamiętniania miejsc zagłady na przykładzie muzeum w Jasenovacu
PAMIĘTNIK SŁOWIAŃSKI Tom LX Nr 1 r. 2010, str. 35-48 (Artykuł)
Maciej Falski
7. Oficjalne ramy pamięci historycznej w Chorwacji
PAMIĘTNIK SŁOWIAŃSKI Tom LX Nr 2 r. 2010, str. 35-49 (Artykuł)
Maciej Falski
8. Czyj jest knežji kamen? Szkic o słoweńskiej polityce symboli
PAMIĘTNIK SŁOWIAŃSKI Tom LVIII Nr 1 r. 2008, str. 49-65 (Artykuł)
Maciej Falski
9. Odzyskać głos w debacie publicznej. O statusie kobiety w nowożytnej kulturze chorwackiej
PAMIĘTNIK SŁOWIAŃSKI Tom LVIII Nr 2 r. 2008, str. 318-318 (Artykuł)
Maciej Falski
10. Polska i Chorwacja w Europie Środkowej. Pod red. Piotra Żurka, Bielsko-Biała 2007
PAMIĘTNIK SŁOWIAŃSKI Tom LVIII Nr 1 r. 2008, str. 116-122 (Recenzja)
Maciej Falski
11. Bośnia - kultura podziałów czy dialogu? Przyczynek do dyskusji na materiale XIX-wiecznych relacji wspomnieniowych i etnograficznych
SLAVIA MERIDIONALIS. STUDIA LINGUISTICA SLAVICA ET BALCANICA Nr 7 r. 2007, str. 31-50 (Artykuł)
Maciej Falski
12. Pamięć społeczna a ideologia. Z problematyki autodefinicji kultury bośniackiej
POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE ZESZYTY NAUKOWE. JĘZYK - LITERATURA - KULTURA Nr 4 r. 2007, str. 51-64 (Artykuł)
Maciej Falski
13. Przemilczenia w relacjach międzykulturowych. Konferencja naukowa, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW - Instytut Slawistyki PAN
PAMIĘTNIK SŁOWIAŃSKI Tom LVII Nr 1 r. 2007, str. 119-124 (Sprawozdanie)
Magdalena Bogusławska, Maciej Falski
14. Ideološki portret hrvatske emigracije nakon 1945. Slučaj Antuna Bonifačića
KNJIŽEVNA REPUBLIKA Tom IV Nr 3/4 r. 2006, str. 158-171 (Artykuł)
Maciej Falski
15. W poszukiwaniu nowego kanonu
PAMIĘTNIK SŁOWIAŃSKI Tom LVI Nr 2 r. 2006, str. 111-116 (Recenzja)
Maciej Falski
16. Aktualizacja przeszłości w chorwackiej muzyce popularnej. Studium przypadku
SLAVIA MERIDIONALIS. STUDIA LINGUISTICA SLAVICA ET BALCANICA Tom V r. 2005, str. 215-232 (Artykuł)
Maciej Falski
17. M. Dąbrowska-Partyka, Literatura pogranicza, pogranicza literatury. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, ss. 264
PAMIĘTNIK SŁOWIAŃSKI Tom LV Nr 1 r. 2005, str. 96-101 (Recenzja)
Maciej Falski
18. Chorwacja w Europie, czyli pisarstwo jako program ideologiczny. Uwagi o twórczości Antuna Gustava Matoša
PAMIĘTNIK SŁOWIAŃSKI Tom LIV Nr 1 r. 2004, str. 47-76 (Artykuł)
Maciej Falski
19. Ideologiczny portret chorwackiej emigracji po 1945 roku. Przypadek Antuna Bonifačicia
PAMIĘTNIK SŁOWIAŃSKI Tom LIV Nr 2 r. 2004, str. 79-96 (Artykuł)
Maciej Falski

Książka

20. Funkcje karnawału we współczesnym społeczeństwie chorwackim
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Wydział Polonistyki UW, r. 2011 (Książka)
Maciej Falski (Redaktor), Marzena Maciulewicz (Redaktor)
21. Miasto w kulturze chorwackiej
Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, r. 2008 (Książka)
Maciej Falski (Redaktor), Małgorzata Kryska (Redaktor)
22. Porządkowanie przestrzeni narodowej - przypadek chorwacki
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, r. 2008 (Książka)
Maciej Falski
23. Francois Jullien, Drogą okrężną i wprost do celu. Strategie sensu w Chinach i w Grecji
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 2006 (Książka)
Maciej Falski (Tłumacz)

Publikacja w książce

24. Čiji je gradski prostor? Urbana politika u postsocijalističkom društvu: primjer Varšave i Sarajeva
w: Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva, str. 311-330, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Maciej Falski
25. Jasenovac, Bleiburg, Vukovar: miejsca pamięci a dyskurs publiczny
w: Obóz - muzeum: Trauma we współczesnym wystawiennictwie, str. 001-001, Universitas, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Maciej Falski, Tomasz Rawski

>>> Następne >>>