Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Anna Nazwisko: Zadrożyńska

                

2013

1. Czytając
w: Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii. Tom w darze dla Profesora Lecha Mroza, str. 451-463, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Zadrożyńska

2011

2. Pośród chaosu. Antropologiczne refleksje nad współczesności
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, r. 2011 (Książka)
Anna Zadrożyńska (Redaktor)
3. Słowo wstępne
w: Pośród chaosu. Antropologiczne refleksje nad współczesnością, str. 7-8, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, r. 2011 (Inne)
Anna Zadrożyńska (Autor przedmowy)

2007

4. Ochroniarze z bożej łaski
w: W co wierzymy?, str. 61-71, Oficyna Wydawnicza Stopka, r. 2007 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

2006

5. Antropolog jedzie na wieś rozmowa z prof. Anna Zadrożyńską
OPCIT Nr 6(33) r. 2006, str. 6-7 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz, Amanda Krzyworzeka
6. From Birth to Death
w: Kolekcja Muzyki Ludowej Polskiego Radia, str. 001-001, r. 2006 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
7. Od narodzin do śmierci
w: Kolekcja Muzyki Ludowej Polskiego Radia, str. 1-9, r. 2006 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

2005

8. Horyzonty antropologii kultury. Tom w darze dla Profesor Zofii Sokolewicz
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wydawnictwo DiG, r. 2005 (Książka)
Jerzy Wasilewski (Redaktor), Anna Zadrożyńska-Barącz (Redaktor), Amanda Krzyworzeka (Inny)
9. Łańcuch tradycji. Teksty wybrane
Instytut Etnologii i Antropologii Kutlurowej UW i Wydawnictwo UW, r. 2005 (Książka)
Cezaria Baudouin de Courtnenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa, Lech Mróz (Twórca wyboru), Anna Zadrożyńska-Barącz (Twórca wyboru)
10. Przedmowa
w: Horyzonty antropologii kultury. Tom w darze dla Profesor Zofii Sokolewicz, str. 7-12, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wydawnictwo DiG, r. 2005 (Inne)
Anna Zadrożyńska-Barącz (Autor przedmowy)
11. Przedmowa
w: Horyzonty antropologii kultury. Tom w darze dla Profesor Zofii Sokolewicz, str. 9-21, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wydawnictwo DiG, r. 2005 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
12. Przedmowa
w: Łańcuch tradycji. Teksty wybrane, str. 9-21, Wydawnictwa UW, r. 2005 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz (Autor przedmowy), Cezaria Baudouin de Courtnenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa, Dorota Zamojska (Autor przedmowy)

2004

13. Cham w grafie
w: Kultura polityczna Polaków, red. Bronisław Gołebiowski, str. 377-386, Oficyna Wydawnicza "Stopka", r. 2004 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
14. Damy i galanci. O polskich zwyczajach towarzyskich, ss. 308 [jako Anna Zadrożyńska]
Wydawnictwo Książkowe "Twój styl", r. 2004 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz
15. Jacek Olędzki 1933-2004
LUD Tom LXXXVIII r. 2004, str. 414-416 (Inne)
Anna Zadrożyńska-Barącz

2003

16. W poszukiwaniu codzienności
w: Życie codzienne Polaków na przełomie XX i XXI wieku, red. Roch Sulima, str. 157-166, Oficyna Wydawnicza "Stopka", r. 2003 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Zadrożyńska-Barącz
17. Zielnik świętowań polskich, ss. 370, il.
Wydawnictwo Książkowe "Twój Styl", r. 2003 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz, Krzysztof Braun

2002

18. Cezaria Anna Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (1885-1967)
w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, pod red. E. Fryś-Pietraszkowej, A. Kowalskiej-Lewickiej, A. Spiss, str. 3-7, Wydawnictwo Naukowe DWN/ Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie, r. 2002 (Hasło encyklopedyczne)
Anna Zadrożyńska-Barącz, Dorota Zamojska
19. Ludowe obrzędy i podania. Etnograficzne i folklorystyczne studia porównawcze wsi polskiej i macedońskiej
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2002 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz, Krzysztof Wrocławski, T Vrazinowski
20. Obrzędy rodzinne
w: Ludowe obrzędy i podania. Etnograficzne i folklorystyczne studia porównawcze wsi polskiej i macedońskiej, str. 13-151, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2002 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Zadrożyńska-Barącz
21. Świętowania polskie. Przewodnik po tradycji, ss. 167
Wydawnictwo Książkowe "Twój Styl", r. 2002 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz
22. Wstęp do wydania polskiego
w: Ludowe obrzędy i podania. Etnograficzne i folklorystyczne studia porównawcze wsi polskiej i macedońskiej, str. 7-11, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2002 (Inne)
Anna Zadrożyńska-Barącz (Autor przedmowy)

2001

23. Targowisko różności. Spojrzenie na kulturę współczesną, ss. 287 (jako Anna Zadrożyńska)
Wydawnictwo Książkowe "Twój Styl", r. 2001 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz

2000

24. Światy, zaświaty. O tradycji świętowań w Polsce, ss.299
Wydawnictwo Książkowe "Twój Styl", r. 2000 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1998

25. Dyskretny prezes wielkiej korporacji
NOWE KSIĄŻKI Nr 6 r. 1998, str. 70-71 (Recenzja)
Anna Zadrożyńska-Barącz
26. European Christian Culture. Cultural anthropology approach
w: Ethnology and Anthropology at the Time of Transformation. Poland at the 14th Congress of the IUAES, str. 57-60, Polish Academic Science (PAN), r. 1998 (Artykuł konferencyjny)
Anna Zadrożyńska-Barącz
27. Od zmarłych ważniejsi żywi
NOWE KSIĄŻKI Nr 4 r. 1998, str. 41-42 (Recenzja)
Anna Zadrożyńska-Barącz
28. Odwrotna strona prawdy
NOWE KSIĄŻKI Nr 1 r. 1998, str. 62-63 (Recenzja)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1997

29. Reflections on modern culture studies
ZBORNIK FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU SERIA A ISTORIJSKE NAUKE Tom XIX r. 1997, str. 165-170 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
30. Stań, kto przechodzisz
NOWE KSIĄŻKI Nr 4 r. 1997, str. 11-12 (Recenzja)
Anna Zadrożyńska-Barącz
31. Tradycje świąt dorocznych, ss. 47
Wydawnictwo Dolnośląskie, r. 1997 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1996

32. Krótki szkic o chamstwie
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XL Nr 1-2 r. 1996, str. 19-28 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1995

33. Semejni obredi: sporedbena monografija na polskite sela Pjentki i Twarogi i makedonskoto selo Jablanica, ss. 160 [jako Ana Zadrożinska], streszcz. w jęz. franc.
Muzej na Makedonija, Archeoloszki, etnoloszki i Istoriski-Skopje/Katedra po etnologija i kulturoloszka antropologija - Warszawa, r. 1995 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1992

34. Homo ludens
w: [Katalog wystawy] Homo ludens. Człowiek i zabawa (wystawa czynna od 3 grudnia 1992 do 28 lutego 1993), str. 7-11, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, r. 1992 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
35. Ludzie i przestrzeń domowa - przyczynek do antropologii schronienia
w: Dom we współczesnej Polsce. Szkice, red. P. Łukasiewicz i A. Siciński, str. 35-41, Wiedza o kulturze, r. 1992 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1991

36. Antropologiczne problemy kultury współczesnej  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXXV Nr 1 r. 1991, str. 21-30 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1990

37. Elementarne formy życia religijnego: system totemiczny w Australii [ss. 443, il.; oryg. Les formes elementaires de la vie religieuse. Le systeme totemique en Australie, wyd. 1912]
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 1990 (Książka)
Emile Durkheim (Autor oryginału), Anna Zadrożyńska-Barącz (Tłumacz)
38. Od tłumacza
w: E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego, str. XLI-XLVI, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 1990 (Inne)
Anna Zadrożyńska-Barącz (Autor komentarza)
39. Rys etnograficzny Ziemi Bialsko-Podlaskiej. Prace nad etnograficzną monografią wsi Choroszczynka
w: Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, oprac. nauk. Tadeusz Wasilewski, Tadeusz Krawczuk, ss. 656, [32] s., tabl., fot., mapy, portrety, str. 241-260, Podlaskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, r. 1990 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1988

40. Powtarzać czas początku, cz.II: O polskiej tradycji obrzędów ludzkiego życia, ss. 165 (jako Anna Zadrożyńska)
Wydawnictwo Spółdzielcze, r. 1988 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz
41. Reflections on modern culture study
w: Poland at the 12th Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, red. Sławoj Szynkiewicz, str. 41-49, Ossolineum, r. 1988 (Artykuł konferencyjny)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1987

42. Tradycja i współczesność w obrzędach wsi okolic Kołbieli
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom 9 r. 1987, str. 39-54 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1986

43. Kultura tradycyjna i współczesna kultura robotnicza
w: Wokół tradycji kultury robotniczej w Polsce, pod red. A. Żarnowskiej, str. 50-80, Państwowy Instytut Wydawniczy, r. 1986 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Zadrożyńska-Barącz
44. Powtarzać czas początku, cz.I: O świętowaniu świąt dorocznych w Polsce, ss. 167 (jako Anna Zadrożyńska)
Wydawnictwo Spółdzielcze, r. 1986 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1985

45. Założenie badań nad mitologią narodową  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXIX Nr 1 r. 1985, str. 41-44 (Artykuł konferencyjny)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1983

46. Homo faber and homo ludens an attempt at creating a model conception of traditional and contemporary cultures  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXVII Nr book 2 r. 1983, str. 151-166 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska
47. Homo faber i homo ludens. Etnologiczny szkic o pracy w kulturach tradycyjnej i współczesnej, ss.359 (jako Anna Zadrożyńska)
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 1983 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz
48. Homo faber i homo ludens. Próba modelowego ujęcia kultur tradycyjnej i współczesnej  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXVII Nr 2 r. 1983, str. 151-166 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
49. Zasady eskimoskiego systemu klasyfikacji ludzi  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXVII Nr 1 r. 1983, str. 235-351 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1981

50. Etnologiczne problemy seksuologii. Symbolika płci w kulturach różnych ludów
w: Seksuologia kulturowa pod red. K. Imielińskiego, str. 172-218, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 1981 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Zadrożyńska-Barącz
51. Historyczno-etnograficzne aspekty seksuologii
w: Seksuologia kulturowa, pod red. K.Imielińskiego, str. 126-170, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 1981 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz (Tłumacz), I Kon (Autor oryginału)

1978

52. Działalność Katedry Etnologii UW po II wojnie światowej
w: Podręcznik etnografii polskiej, red. A. Kutrzeba-Pojnarowa, str. 17-17, r. 1978 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
53. Etnografia (informacyjne wskazówki do wstępnej obserwacji terenowej)
w: Poradnik do badań terenowych środowiska geograficznego, pod red. J. Kondrackiego, str. 329-358, r. 1978 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
54. Ludzie z igloo
KONTYNENTY Nr 8 r. 1978, str. 20-23 (Inne)
Anna Zadrożyńska-Barącz
55. The value system in the traditional and in the contemporaneus model of marriage in Polish villages
ETHNOLOGIA POLONA Tom 4 r. 1978, str. 93-104 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1976

56. Motywy zawierania małżeństw a system wartościowania. Analiza materiałów ze wsi Wólka Zamkowa, woj. białostockie  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XX Nr 2 r. 1976, str. 201-214 (Sprawozdanie)
Alicja Czekalińska, Longina Jakubowska, Małgorzata Jasiczek, Grażyna Prewencka, Anna Zadrożyńska-Barącz (Inny)
57. Wyrzeczysko. O świętowaniu w Polsce [ss. 308]
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, r. 1976 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz, Jacek Olędzki, T. Ciołek

1974

58. Zawarcie małżeństwa. Analiza systemu wartościowania, ss.93
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, r. 1974 (Książka)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1973

59. The Motives and Evaluations of Marriage in Contemporary Polish Rural Communities
w: Poland at the 9th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, str. 159-166, Ossolinem, r. 1973 (Artykuł konferencyjny)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1970

60. Fenomenoloska koncepcija kulture
KULTURA CASOPIS ZA TEORIJU O SOCJOLOGIJU KULTURE I MEDIJA r. 1970, str. 68-74 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
61. Irlandia - dwa państwa, dwa narody  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XIV Nr 2 r. 1970, str. 197-205 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
62. Irlandzka kultura narodowa: zespół zanikających treści  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XIV Nr 1 r. 1970, str. 123-137 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
63. Nowa dziedzina deficytowa - etnografia Europy  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XIV Nr 2 r. 1970, str. 207-214 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1969

64. Kobieta w rodzinie [oryg. Femmes d Afrique Noire, Paris-The Hague 1960, s. 12-22]
w: Etnologia. Wybór tekstów pod red. Z. Sokolewicz, str. 138-152, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 1969 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz (Tłumacz), Denise Paulme-Schaeffner (Autor oryginału)
65. Obrzędy przejścia [oryg. Les Rites de Passage, Paris 1909, s. 182-203]
w: Etnologia. Wybór tekstów pod red. Z. Sokolewicz, str. 122-137, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 1969 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz (Tłumacz), Arnold Gennep van (Autor oryginału)
66. Podłoże separatyzmu kulturowego w Irlandii  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XIII Nr 2 r. 1969, str. 97-114 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
67. Relikty religii afrykańskich [oryg. Les Religions africanes au Bresil, Paris 1960, s. 175-189]
w: Etnologia. Wybór tekstów pod red. Z. Sokolewicz, str. 182-199, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 1969 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz (Tłumacz), Roger Bastide (Autor oryginału)
68. Sonata dobrych manier [oryg. Le Cru et le Cuit, Paris 1964, s. 89-116]
w: Etnologia. Wybór tekstów pod red. Z. Sokolewicz, str. 232-264, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 1969 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz (Tłumacz), Claude Levi-Strauss (Autor oryginału)
69. Środowisko i technika [oryg. Milieu et Techniques, Paris 1945, s. 352-367]
w: Etnologia. Wybór tekstów pod red. Z. Sokolewicz, str. 38-51, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 1969 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz (Tłumacz), Andre Leroi-Gourhan (Autor oryginału)

1968

70. Fenomenologiczna koncepcja historii i kultury. Zastosowanie w polskich badaniach etnograficznych  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XII r. 1968, str. 15-28 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1967

71. Maria Brandon-Albini, Midi vivnt. Peuple et culture en Italie du Sud. Paris 1964, Presses Universitaires de France
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XI r. 1967, str. 553-557 (Recenzja)
Anna Zadrożyńska-Barącz
72. Materiały do studiów nad genezą teatru. Przegląd hipotez. Koncepcja A.D. Awdiejewa  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XI r. 1967, str. 196-210 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz
73. Ze studiów nad tradycyjnym ubiorem ludowym w rejonie Ciechanowca na Podlasiu
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom 8 r. 1967, str. 337-358 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz

1965

74. Jean-Michel Guilcher, La tradition populaire de danse en Basse - Bretagne, Paris 1963
ETNOGRAFIA POLSKA Tom IX r. 1965, str. 594-599 (Recenzja)
Anna Zadrożyńska-Barącz