Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Jerzy Nazwisko: Garbiński

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Novaja sustrecza z habrejskaj paezijaj Belarusi
ACTA ALBARUTHENICA Tom 8 r. 2008, str. 308-310 (Artykuł)
Jerzy Garbiński
2. Uladzimir Samojla u njameckim druku (1927-1935): prablematyja i żanravaja specyfika publikacyjau
ACTA ALBARUTHENICA Tom 8 r. 2008, str. 72-83 (Artykuł)
Jerzy Garbiński
3. Belarusika u retraspektyve pol'skich biblijahraficznych pracau
ACTA ALBARUTHENICA Tom 6 r. 2007, str. 127-132 (Artykuł)
Jerzy Garbiński
4. Semantyka ironii u paetycznym slove Janki Kupaly (1906-1926 hh.)
ACTA ALBARUTHENICA Tom 7 r. 2007, str. 79-89 (Artykuł)
Jerzy Garbiński

Książka

5. Belaruski relihijny druk na Zachadze. 1945-2005
BINiM, KB UW, IS PAN, r. 2009 (Książka)
Jerzy Garbiński
6. Mikalaj Lapicki. U slużeńni Bohu j Belarusi
BINiM, IS PAN, r. 2005 (Książka)
Jerzy Garbiński (Opracowujący)
7. Adam M-ski (Zofia Mańkowska). Dzisiaj i na wieki. Poezje
IS PAN, IL NANB, r. 2004 (Książka)
Jerzy Garbiński (Opracowujący)
8. Belaruskija relihijnyja dzejaczy XX stahoddzja
NN-AC, r. 1999 (Książka)
Jerzy Garbiński

Publikacja w książce

9. Perad abliczczam banal'nasci zła: asensavanne vajny i lahernaj reczaisnasci u belaruskaj vaennaj proze druhoj palovy XX st.
w: Sjomyja Tankauskija czytanni, str. 46-49, Belaruski dzjarżauny pedahahiczny universitet imja M. Tanka, r. 2010 (Artykuł)
Jerzy Garbiński
10. Pradmova
w: Mikalaj Lapicki. U slużenni Bohu j Belarusi, str. 9-48, BINiM, IS PAN, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Garbiński
11. Ołtarz Jej duszy
w: Adam M-ski (Zofia Mańkowska). Dzisiaj i na wieki. Poezje, str. 7-36, IS PAN, IL NANB, r. 2004 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Garbiński (Autor przedmowy), Iryna Bahdanovicz (Autor przedmowy), Uładzimir Marchiel (Autor przedmowy)