Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Krystyna Nazwisko: Długosz-Kurczab

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Językowe procesy integracyjne (na materiale współczesnej gwary wsi Chrusty)
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 7 r. 2005, str. 23-31 (Artykuł)
Krystyna Długosz-Kurczab
2. Obrazy węża w polszczyźnie ogólnej i biblijnej
POZNAŃSKIE STUDIA POLONISTYCZNE Tom 32 r. 2005, str. 105-113 (Artykuł)
Krystyna Długosz-Kurczab
3. Nazwy organizacji i instytucji europejskich w polszczyźnie
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 001 r. 1999, str. 18-29 (Artykuł)
Krystyna Długosz-Kurczab (Autor oryginału)
4. Nazwy organizacji i instytucji europejskich w polszczyźnie
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 001 r. 1999, str. 18-29 (Artykuł)
Krystyna Długosz-Kurczab (Autor oryginału)
5. Charakterystyka językowa ekumenicznego przekładu "Ewangelii św. Mateusza"
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Tom 1 r. 1998, str. 65-96 (Artykuł)
Krystyna Długosz-Kurczab

Książka

6. Słownik etymologiczny
Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2008 (Książka)
Krystyna Długosz-Kurczab, Anna Burzyńska (Redaktor), Izabela Winiarska-Górska (Redaktor)
7. Gramatyka historyczna języka polskiego, wyd. III poszerzone i zmienione  [ LINK ]
Wydawnictwa UW, r. 2006 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Krystyna Długosz-Kurczab, Stanisław Dubisz
8. Gramatyka historyczna w testach, ćwiczeniach i tematach egzaminacyjnych  [ LINK ]
Wydawictwa UW, r. 2006 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Krystyna Długosz-Kurczab, Stanisław Dubisz
9. Słownik etymologiczny języka polskiego, wyd. II
PWN, r. 2005 (Książka)
Krystyna Długosz-Kurczab
10. Nowy słownik etymologiczny języka polskiego
Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2003 (Książka)
Krystyna Długosz-Kurczab
11. Gramatyka historyczna języka polskiego [wyd.II - poszerzone]
Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2001 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Krystyna Długosz-Kurczab, Stanisław Dubisz
12. Gramatyka historyczna języka polskiego w testach, ćwiczeniach i tematach egzaminacyjnych
Wyd. Harmonia, r. 1999 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Krystyna Długosz-Kurczab, Stanisław Dubisz
13. Gramatyka historyczna języka polskiego. Słowotwórstwo.
Wyd. Dydakt. Wydz. Polonstyki UW, r. 1999 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Krystyna Długosz-Kurczab, Stanisław Dubisz

Publikacja w książce

14. „O szacunek dla słowa” – prace językoznawcze profesora Mieczysława Szymczaka
w: Słowo- Myśl – Działanie. Towarzystwo Kultury Języka i jego prezesi (red. W. Decyk-Zięba, J. Porayski-Pomsta), str. 47-68, Dom Wydawniczy "Elipsa", r. 2004 (Artykuł)
Krystyna Długosz-Kurczab, Stanisław Dubisz
15. Geneza i rozwój znaczeń wyrazu internacjonalizm w języku polskim
w: Zamknięte w języku. Studia językoznawcze (red. H. Karaś), str. 42-48, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, r. 2004 (Artykuł)
Krystyna Długosz-Kurczab
16. Zapożyczenia - internacjonalizmy
w: Słownik wyrazów obcych (red. L. Wiśniakowska), str. 1047-1053, r. 2004 (Artykuł)
Krystyna Długosz-Kurczab
17. Bogurodzica
w: Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje (red. S. Dubisz, W. Decyk-Zięba), str. 69-99, Wydawnictwa UW, r. 2003 (Artykuł)
Krystyna Długosz-Kurczab
18. Zdrowaś Maryjo. Analiza filologiczna
w: Słowa jak mosty nad wiekami, str. 105-120, r. 2003 (Artykuł)
Krystyna Długosz-Kurczab
19. Moje spotkania
w: Gwary dawniej i dziś. Prace ofiarowane docent Wandzie Pomianowskiej, str. 33-36, Wydawnictwa Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, r. 2002 (Artykuł)
Krystyna Długosz-Kurczab