Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Marta Nazwisko: Małachowicz

                

Publikacja w czasopi¶mie

1. Krajowe centrum terminologiczne – wyzwania i zadania (na przykładzie szwedzkiego centrum terminologicznego)
KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA Tom 5 r. 2012, str. 13-20 (Artykuł)
Marta Małachowicz
2. Terminology work ‘the Finnish way’ – visitor’s impressions  [ LINK ]
Tom Terminfo 3 r. 2012, str. 12-13 (Sprawozdanie)
Marta Małachowicz
3. Rekonstrukcja wiedzy a tekst odbiorcy
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 4 r. 2011, str. 279-290 (Artykuł)
Marta Małachowicz

Publikacja w ksi±żce

4. Knowledge - transference - translation
w: Translation Studies and Eye-tracking Analysis, str. 57-66, r. 2013 (Artykuł)
Marta Małachowicz
5. Terminologia z dziedziny praw człowieka a upowszechnianie wiedzy
w: Translatoryka. Koncepcje - Modele - Analizy, str. 331-338, UW, r. 2010 (Artykuł)
Marta Małachowicz
6. Wiedza specjalistyczna a tekst
w: W kręgu problematyki technolektalnej. Publikacja jubileuszowa z okazji 10-lecia Katedry Języków Specjalistycznych UW, str. 178-191, Katedra Języków Specjalistycznych UW, r. 2009 (Artykuł)
Marta Małachowicz
7. Tekst specjalistyczny w kontek¶cie wiedzy odbiorcy
w: Debiuty Naukowe. Wiedza - Korpus - Słownik, str. 18-22, Katedra Języków Specjalistycznych UW, r. 2007 (Artykuł)
Marta Małachowicz
8. Thesaurus as a managing tool for domain-specific knowlegde
w: Terminologia języków narodowych a globalizacja. Zbiór tez referatów międzynarodowej konferencji., str. 36-37, Lietuviu Kalbos Institutas, r. 2006 (Komunikat)
Marta Małachowicz
9. W kwestii wiedzy - jej struktury i upowszechniania
w: Języki Specjalistyczne. Teksty specjalistyczne w kontekstach międzykulturowych i tłumaczeniach, str. 130-138, Katedra Języków Specjalistycznych UW, r. 2006 (Artykuł)
Marta Małachowicz
10. Культурологический фактор при переводе специальных текстов
w: Materiały XXXIV międzynarodowej konferencji filologicznej, str. 105-109, Wydział Filologiczny Państwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu, r. 2005 (Komunikat)
Marta Małachowicz
11. Tekst specjalistyczny a ekwiwalencja w przekładzie
w: Języki Specjalistyczne. Teksty specjalistyczne w kontekstach zawodowych i tłumaczeniach, str. 99-107, Katedra Języków Specjalistycznych UW, r. 2005 (Artykuł)
Marta Małachowicz
12. Принципы конструирования учебного словаря научной терминологии (специальные языки) – микрокомпозиция словаря
w: V межвузовская научная конференция студеl, str. 113-115, Издательство Санкт-Петербургского ГУ, r. 2002 (Komunikat)
Piotr Michałowski, Marta Małachowicz
13. Standaryzacja terminologii, teoria tekstu
w: Języki Specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej, str. 114-136, Katedra Języków Specjalistycznych UW, r. 2002 (Hasło encyklopedyczne)
Marta Małachowicz