Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Mikołaj Nazwisko: Timoszuk

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Agnieszka Goral, Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów czynności w języku białoruskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, 199 s.
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 383-388 (Recenzja)
Mikołaj Timoszuk
2. Księga Rodzaju w przekładach na współczesny język białoruski
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 243-255 (Artykuł)
Mikołaj Timoszuk
3. O języku białoruskich przekładów Ewangelii w Ameryce Północnej
ACTA ALBARUTHENICA Tom 13 r. 2013, str. 199-217 (Artykuł)
Mikołaj Timoszuk
4. Ewangelie po białorusku W. Godlewskiego i P. Tatarynowicza
ACTA ALBARUTHENICA Tom 11 r. 2011, str. 239-248 (Artykuł)
Mikołaj Timoszuk
5. Kilka uwag o słownictwie Ryhora Baradulina (na materiale zbioru wierszy Ksty)
ACTA ALBARUTHENICA Tom 10 r. 2010, str. 356-363 (Artykuł)
Mikołaj Timoszuk
6. Współczesne białoruskie słownictwo sakralne w przekładach Pisma Świętego
STUDIA BIAŁORUTENISTYCZNE Tom 4 r. 2010, str. 275-282 (Artykuł)
Mikołaj Timoszuk
7. Szymon Budny jako leksykolog (na materiale Katechizmu)
ACTA ALBARUTHENICA Tom 9 r. 2009, str. 303-310 (Artykuł)
Mikołaj Timoszuk
8. Wariantywność leksykalna trzech białoruskojęzycznych przekładów Ewangelii według Św. Marka
ACTA ALBARUTHENICA Tom 8 r. 2008, str. 254-261 (Artykuł)
Mikołaj Timoszuk
9. Gramatyka konfrontatywna języka ukraińskiego i polskiego
WARSZAWSKIE ZESZYTY UKRAINOZNAWCZE Tom 23-24 r. 2007, str. 432-437 (Recenzja)
Mikołaj Timoszuk
10. Język "Kroniki Bychowca" w monografii Lilii Citko
ACTA ALBARUTHENICA Tom 7 r. 2007, str. 444-450 (Recenzja)
Mikołaj Timoszuk
11. Listy da Svjatoha Pjatra
ACTA ALBARUTHENICA Tom 7 r. 2007, str. 459-465 (Recenzja)
Mikalaj Khaustovich, Mikołaj Timoszuk
12. O trzech współczesnych przekładach Nowego Testamentu na język białoruski
ACTA ALBARUTHENICA Tom 6 r. 2007, str. 33-42 (Artykuł)
Mikołaj Timoszuk
13. G.Ojcewicz, Epitet jako cecha idiolektu pisarza. Studium literaturoznawczo-leksykograficzne o twórczości poetyckiej Iwana Bunina, Katowice 2002
RECEPCJA. TRANSFER. PRZEKŁAD Tom 3 r. 2005, str. 146-155 (Recenzja)
Mikołaj Timoszuk
14. Ja.V.Volkava, V.L.Avilava, Polska-belaruski slounik, Minsk 2004
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 29 r. 2005, str. 235-239 (Recenzja)
Mikołaj Timoszuk
15. N. Barszczewska, Emigracja białoruska w obronie języka ojczystego (Belaruskaja emihracyja - abaronca rodnae movy), Warszawa 2004
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Tom 6 r. 2005, str. 129-135 (Recenzja)
Mikołaj Timoszuk
16. O rosyjskim żargonie młodzieżowym
JĘZYKI OBCE W SZKOLE r. 2005, str. 3-10 (Artykuł)
Mikołaj Timoszuk
17. Słownik biznesu rosyjsko-polski i polsko-rosyjski
JĘZYKI OBCE W SZKOLE Tom 2 r. 2004, str. 190-192 (Recenzja)
Mikołaj Timoszuk
18. Istoki jumora russkich anekdotov
STUDIA ROSSICA Tom 13 r. 2003, str. 305-315 (Artykuł)
Mikołaj Timoszuk
19. Nowy rosyjsko-polski i polsko-rosyjski słownik przysłów i powiedzeń
JEZYKI OBCE W SZKOLE Nr 4 r. 2003, str. 195-197 (Artykuł)
Mikołaj Timoszuk
20. O rosyjskim i polskim żargonie i słownikach gwar środowiskowych
STUDIA ROSSICA Tom 11 r. 2000, str. 367-375 (Artykuł)
Mikołaj Timoszuk
21. Iz nabljudenij nad russkim tjuremno-lagiernym żargonom
STUDIA ROSSICA Tom 6 r. 1998, str. 259-270 (Artykuł)
Mikołaj Timoszuk
22. Transformacje jednostek frazeologicznych
STUDIA ROSSICA Tom 2 r. 1996, str. 255-262 (Artykuł)
Mikołaj Timoszuk
23. Rosyjskie analityczne konstrukcje werbalno-imienne
JĘZYKI OBCE W SZKOLE Tom 3 r. 1995, str. 202-207 (Artykuł)
Mikołaj Timoszuk
24. Z nazirannjau nad leksikaj Tvorau Jakuba Kolasa
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 22 r. 1995, str. 21-30 (Artykuł)
Mikołaj Timoszuk
25. O pierwszym ogólnym słowniku rosyjsko-polskim
PRZEGLĄD RUSYCYSTYCZNY Tom XVII r. 1994, str. 225-235 (Artykuł)
Mikołaj Timoszuk

>>> Następne >>>