Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Piotr Nazwisko: Cichocki

                

2013

1. I am the Original Aboriginal. O biografiach z linii frontu
w: Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii. Tom w darze dla Profesora Lecha Mroza, str. 21 ark. / 373-384, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Artykuł)
Piotr Cichocki
2. Mieszkańcy i goście. Lokalne i ponadlokalne konteksty działań Kolektywu Terenowego.
w: Etnografia/Animacja/Sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kul, str. 284-294, Narodowe Centrum Kultury, r. 2013 (Artykuł)
Piotr Cichocki
3. Pod linkiem i poza siecią. Lokalne i globalne konteksty korzystania z technologii Web 2.0: Polska, Malawi, Zambia, Stany Zjednoczone (Under the link and outside the net. Local and global context of Web 2.0 usage: Poland, Malawi, Zambia, United States of America)  [ LINK ]
ZESZYTY ETNOLOGII WROCŁAWSKIEJ Nr 1(18) r. 2013, str. 1,28 ark. / 89-109 (Artykuł)
Piotr Cichocki
4. Rzeźba i tożsamość. Sztuka kurpiowska a sztuka szlachecka w okolicach Nowogrodu [numer monograficzny czasopisma CHATA: Kurpiologia. Dziedzictwo kurpiowskie w perspektywie antropologicznej)
CHATA r. 2013, str. 0,28 ark. / 38-42 (Artykuł)
Piotr Cichocki, Marcin Damek
5. Zabiele on-line. Etnografia wirtualnej komunikacji
ZESZYTY KOLNEŃSKIE: ALMANACH SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA "JAN Z KOLNA" Nr 7 r. 2013, str. 89-100 (Artykuł)
Piotr Cichocki, Karol Górski

2012

6. Etnografia wirtualna
w: Badania jakościowe. Tom 2, red. Dariusz Jemielniak, str. 00-00, Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2012 (Artykuł)
Piotr Cichocki, Robert Zydel, Tomasz Jędrkiewicz
7. Multimedialny esej. Hipertekstualne wypowiedzi nauk humanistycznych i społecznych  [ LINK ]
EDUAKCJA. MAGAZYN EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ Nr 1[3] r. 2012, str. 50-56 (Artykuł)
Piotr Cichocki
8. Netart: reinkarnacje  [ LINK ]
DWUTYGODNIK.COM. STRONA KULTURY Tom 86 r. 2012, str. 001-001 (Artykuł)
Piotr Cichocki
9. Nie ma życia bez sieci  [ LINK ]
GAZETA WYBORCZA Nr 25.01 r. 2012, str. 001-001 (Inne)
Piotr Cichocki, Grzegorz Szymanik
10. Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu z perspektywy wspóczesnej antropologii
w: Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu. Perspektywa etnograficzna, str. 11-28, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Piotr Cichocki, Helena Patzer
11. Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu. Perspektywa etnograficzna
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Książka)
Piotr Cichocki (Redaktor), Helena Patzer (Redaktor)
12. Polityka dostępu, estetyka cytatu. Po raporcie 'Obiegi kultury'
KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA Tom 74 Nr 3 r. 2012, str. 00-00 (Artykuł)
Piotr Cichocki
13. Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Książka)
Piotr Cichocki
14. Web is foundation of young people’s lives - Interview [przedruk opublikowany na portalu presseurop.eu w dziale: The best of the European press  [ LINK ]
GAZETA WYBORCZA Tom 25.01.2012 r. 2012, str. 001-001 (Artykuł)
Piotr Cichocki, Grzegorz Szymanik (Inny)

2011

15. Co wolno na Facebooku? Pracodawcy szpiegują nas w sieci  [ LINK ]
GAZETA WYBORCZA Nr 29.12 r. 2011, str. 001-001 (Inne)
Piotr Cichocki, Wojciech Karpieszuk
16. Przedstawienie musi trwać. WikiLeaks, telewizyjni bohaterowie i politycy  [ LINK ]
OPCIT Nr 20.01 r. 2011, str. 001-01 (Artykuł)
Piotr Cichocki, Agata Jałosińska
17. Rewolucja w telewizji. Głos w sprawie WikiLeaks, reżyserii i sprawczości  [ LINK ]
OPCIT Nr 4.02 r. 2011, str. 001-001 (Artykuł)
Piotr Cichocki, Agata Jałosińska

2009

18. HTML, Python i 'ja'. Języki programowania a tożsamość
w: Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, str. 187-216, Biblioteka Telgte, r. 2009 (Artykuł)
Piotr Cichocki
19. Inny zawsze gdzie indziej  [ LINK ]
w: Warto zapytać o kulturę, str. ss. 338 / 284-304, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Piotr Cichocki

2008

20. Emoka Sielce :D
OPCIT Tom 39 r. 2008, str. 34-37 (Artykuł)
Piotr Cichocki

2007

21. Przedmowa
w: Do kamo. Mit i osoba w świecie melanezyjskim, Maurice Leenhardt, str. 5-14, Wydawnictwo Marek Derewiecki, r. 2007 (Inne)
Piotr Cichocki

2005

22. Dziedzictwo różnorodności i wieloznaczności
w: Warto zapytać o kulturę, str. 002-002, r. 2005 (Artykuł)
Piotr Cichocki
23. Myśleli, że nam słońce nie zaświeci - opowieści o śmierci nie w porę
w: Etnografia lokalnych znaczeń. Monografia społeczności lokalnej okolic Dziewieniszek na Wileńszczyźnie, str. 002-002, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2005 (Artykuł)
Piotr Cichocki