Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Sambor Nazwisko: Grucza

                

Publikacja w czasopiśmie

1. LISST: Fremdsprachenlehren und -lernen mit IT
GLOTTODIDACTICA Tom 41 r. 2014, str. 35-50 (Artykuł)
Sambor Grucza, Paweł Szerszeń
2. Probleme? Nichts weiter als dornige Chancen: Zu Parametern und Maßeinheiten der Eye-Tracking-Translatorik
STUDIA TRANSLATORICA Tom 4 r. 2013, str. 11-22 (Artykuł)
Sambor Grucza
3. Język a myślenie. Kilka uwag krytycznych dotyczących rozważań tej relacji
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 5 r. 2012, str. 155-173 (Artykuł)
Sambor Grucza
4. LISTiG – Wsparcie e-learningowe dla praktyki glotto- i translodydaktycznej
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 6 r. 2012, str. 59-74 (Artykuł)
Sambor Grucza, Agnieszka Dickel, Urszula Burda, Paweł Szerszeń
5. Małgorzta Korycińska-Wegner, Übersetzer der bewegten Bilder. Audiovisuelle Übersetzung – ein neuer Ansatz. Peter Lang: Frankfurt am Main, 2011, 215 s.,
Nr 5 r. 2012, str. 215-217 (Recenzja)
Sambor Grucza
6. Potencjał dydaktyczny platform i programów e-lerningowych
STUDIA NIEMCOZNAWCZE Tom XLIX r. 2012, str. 609-626 (Artykuł)
Sambor Grucza, Paweł Szerszeń
7. Lingwistyka antropocentryczna a badania okulograficzne
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 4 r. 2011, str. 149-162 (Artykuł)
Sambor Grucza (Autor oryginału)
8. Lingwistyka Stosowana: Aktualne paradygmaty badawcze - Wstęp
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 4 r. 2011, str. 7-9 (Komunikat)
Sambor Grucza
9. Magdalena Duś, Grazyna Zendrowska-Korpus (Hrsg.), Fachsprachenpropädeutik im Germanistikstudium. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, Częstochowa 2010, 183 str.
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 4 r. 2011, str. 296-298 (Recenzja)
Sambor Grucza
10. Mariola Wierzbicka, Zdzisław Wawrzyniak (red.), Grammatik im Text und Diskurs (= Danziger Beiträge zur Germanistik Bd. 29, hrsg. von Andrzej Kątny). Peter Lang, Frankfurt am Main 2011, 392 s.
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 4 r. 2011, str. 322-327 (Recenzja)
Sambor Grucza
11. Sebastian Piotrowski (red.), O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych. Seria 12/15 nr 2. Werset, Lublin 2011, 132 s.
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 4 r. 2011, str. 320-321 (Recenzja)
Sambor Grucza
12. Główne tezy antropocentrycznej teorii języków
LINGWISTYKA STOSOWANA Nr 2 r. 2010, str. 41-68 (Artykuł)
Sambor Grucza
13. Joanna Golonka, Werbung und Werte. Mittel ihrer Versprachlichung im Deutschen und Polnischen. VS Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden 2009, 456 s.
LINGWISTYKA STOSOWANA Nr 2 r. 2010, str. 271-274 (Recenzja)
Sambor Grucza
14. Lingwistyka stosowana: Perspektywy i strategie rozwoju - Wstęp
LINGWISTYKA STOSOWANA Nr 3 r. 2010, str. 7-8 (Komunikat)
Sambor Grucza
15. Marcin Maciejewski, Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej. Analiza na przykładzie internetowej prezentacji przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe UAM: Poznań 2009, 372 s.
LINGWISTYKA STOSOWANA Nr 2 r. 2010, str. 275-278 (Recenzja)
Sambor Grucza
16. Nowe platformy dydaktyczne: Lingwistycznie Inteligentne Systemy Translo- i Glottodydaktyczne (LISTiG)
LINGWISTYKA STOSOWANA Nr 3 r. 2010, str. 167-176 (Artykuł)
Sambor Grucza
17. O tekstach nazywanych “ustawami”, językowych brakach ustawy “Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz lingwistyce legislatywnej
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 2 r. 2010, str. 8-39 (Artykuł)
Franciszek Grucza (Autor oryginału), Sambor Grucza (Redaktor)
18. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit – Wielość i jedność germanistyki w skali światowej: XII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (Internationale Vereinigung für Germanistik, IVG), Warszawa – Uniwersytet Warszawski, 30.07 – 07.08. 2010 r.
LINGWISTYKA STOSOWANA Nr 3 r. 2010, str. 339-343 (Sprawozdanie)
Sambor Grucza
19. Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
NAUKA I BIZNES r. 2010, str. 1-1 (Komunikat)
Sambor Grucza
20. Cele i zadania „Lingwistyki Stosowanej”
LINGWISTYKA STOSOWANA Nr 1 r. 2009, str. 7-11 (Artykuł)
Sambor Grucza
21. Danuta Ostaszewska, Romuald Cudak, Polska Genologia Lingwistyczna. (Zagadnienia i problemy współczesnej genologii). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 361 s.
LINGWISTYKA STOSOWANA Nr 1 r. 2009, str. 283-287 (Recenzja)
Sambor Grucza
22. Kategoryzacja języków (specjalistycznych) w świetle antropocentrycznej teorii języków ludzkich
KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA Nr 2 r. 2009, str. 15-30 (Artykuł)
Sambor Grucza
23. Kazimiera Myczko, Barbara Skowronek, Władysław Zabrocki (ed.), Perspektywy glottodydaktyki j językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, 500 s.
LINGWISTYKA STOSOWANA Nr 1 r. 2009, str. 277-282 (Recenzja)
Sambor Grucza
24. Metanaukowa i metalingwistyczna wizja lingwistyki (stosowanej),
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 1 r. 2009, str. 19-39 (Artykuł)
Franciszek Grucza (Autor oryginału), Sambor Grucza (Redaktor)
25. O nieporozumieniach w sprawie siły lingwistyki
LINGWISTYKA STOSOWANA Nr 1 r. 2009, str. 99-113 (Artykuł)
Sambor Grucza

>>> Następne >>>