Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Teresa Nazwisko: Chylak-Schroeder

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Konstanty Kalinowski - w dobie powstania styczniowego i dziś. Refleksje rocznicowe
ACTA ALBARUTHENICA Tom 13 r. 2013, str. 251-273 (Artykuł)
Teresa Chylak-Schroeder
2. Osobliwości w zakresie odmiany zaimka białoruskiego na podstawie tekstu białoruskiego tłumaczenia Pana Tadeusza. Przyczynek do rozwoju normy literackiej języka białoruskiego
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 22 r. 1995, str. 51-57 (Artykuł)
Teresa Chylak-Schroeder
3. Kilka uwag o systemie fonetycznym i ortografii pierwszego pełnego przekładu Pana Tadeusza na język białoruski
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 21 r. 1992, str. 97-105 (Artykuł)
Teresa Chylak-Schroeder
4. Zakres oddziaływania języka polskiego na białoruską gwarę wsi Bobrowniki w województwie białostockim
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 11 r. 1983, str. 13-27 (Artykuł)
Teresa Chylak-Schroeder

Książka

5. Słownik białorusko-polski
Katedra Białorutenistyki UW, r. 2012 (Książka)
Nina Barszczewska, Aleksander Barszczewski, Teresa Chylak-Schroeder, Jadwiga Głuszkowska-Babicka, Teresa Jasińska-Socha, Maria Kondraciuk, Nadzieja Panasiuk, Zofia Skibińska-Charyło, Mikołaj Timoszuk, Stanisław Szadyko, Teresa Chylak-Schroeder (Redaktor), Jadwiga Głuszkowska-Babicka (Redaktor), Teresa Jasińska-Socha (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor), Mikołaj Timoszuk (Redaktor), Jadwiga Głuszkowska-Babicka (Autor przedmowy), Lilia Ziemczonok (Opracowujący)
6. Belaruskaja mova
WSiP, r. 2003 (Podręcznik szkolny)
Teresa Jasińska-Socha, Teresa Chylak-Schroeder (Redaktor)
7. Rodnaja mova
WSiP, r. 2002 (Podręcznik szkolny)
Teresa Jasińska-Socha, Teresa Chylak-Schroeder (Redaktor)
8. Praktycznaja belaruskaja hramatyka dlja sjarednich szkol
WSiP, r. 2001 (Podręcznik szkolny)
Teresa Jasińska-Socha, Teresa Chylak-Schroeder (Redaktor)

Publikacja w książce

9. Typy konstrukcji gradacyjnych w białoruskim przekładzie
w: Droga ku wzajemności. Tom Jubileuszowy dedykowany Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu, str. 127-132, KB UW, r. 2006 (Artykuł)
Teresa Chylak-Schroeder