Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Wojciech Nazwisko: Lipiński

                

2013

1. Badania i materiały
w: Dzisiejsze Polesie, str. 9-16, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Artykuł)
Wojciech Lipiński
2. Dzisiejsze Polesie  [ LINK ]
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Książka)
Wojciech Lipiński (Redaktor)
3. Dzisiejsze Polesie. Z etnografii północnej Rówieńszczyzny
w: Dzisiejsze Polesie, str. 17-45, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Artykuł)
Wojciech Lipiński
4. Od zagranicznych kolonistów do mniejszości narodowych. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy w Budziaku
w: Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii, str. 165-177, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wyd. DiG, r. 2013 (Artykuł)
Wojciech Lipiński

2012

5. Gagauzi i Bułgarzy z ukraińskiego Budziaku. Oblicza sąsiedztwa
w: Między etnicznością a lokalnością. Pogranicze bułgarsko-gagauskie w Besarabii, str. 43-52, IAE PAN, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Wojciech Lipiński
6. Pamjat’ i identicznost’. Religioznaja kul’tura dunajskich staroobrjadcew w kontekste social’no-politiczeskich peremen poslednewo stoletija,
w: Lipowanie. Istorija i kul’tura russkich staroobrjadcew (Липоване: история и культура рус, str. 171-174, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Wojciech Lipiński
7. Starożyłowie z Jakucji między tradycją tubylczą a kolonialną
ETNOGRAFIA POLSKA Tom LVI Nr 1-2 r. 2012, str. 1,04 ark. / 65-83 (Artykuł)
Wojciech Lipiński
8. Strategie legitymizacji tożsamości regionalnych grup Rosjan. Na przykładzie Pomorców z Obwodu Archangielskiego i starożyłów z Jakucji
w: 20 lat rzeczywistości poradzieckiej Spojrzenie socjologiczne, str. 222-230, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Wojciech Lipiński

2011

9. Budziak. Ukraińskie Bałkany
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 55 Nr 5 r. 2011, str. 30-30 (Artykuł)
Wojciech Lipiński
10. Etnografia Ukrainy – zróżnicowanie regionalne
w: Ukraińcy – historia i kultura (katalog wystawy czasowej 25 czerwca – 9 października 2011 r. w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie), str. 35-45, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, r. 2011 (Artykuł)
Wojciech Lipiński
11. Ludzie tundry. Tożsamość i granice etniczne na północy Syberii
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, r. 2011 (Książka)
Wojciech Lipiński
12. [rec. ] Na pograniczu 'nowej Europy'. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo, pod redakcją Magdaleny Zowczak, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010, ss. 744
ETNOGRAFIA POLSKA Tom LIV Nr 1-2 r. 2011, str. 199-204 (Recenzja)
Wojciech Lipiński
13. [rec.] Aleksander Prigarin Russkie staroobradcy na Dunae. Formirowanie etnokonfessional'noj obsnosti v konce XVII - pervoj polovinie XIX vv., SMIL - Archeodoksja, Odessa-Izmaił-Moskwa 2010, ss. 528
ETNOGRAFIA POLSKA Tom LIV Nr 1-2 r. 2011, str. 208-213 (Recenzja)
Wojciech Lipiński
14. [rec.] Łukasz Smyrski, Ajdyn znaczy księżyc. Narody południowej Syberii, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, ss. 216
ETNOGRAFIA POLSKA Tom LIV Nr 1-2 r. 2011, str. 204-208 (Recenzja)
Wojciech Lipiński

2010

15. Między praktyką a ideologią
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 48 Nr 4 r. 2010, str. 24-24 (Artykuł)
Wojciech Lipiński

2006

16. Tradyciâ pol’skych etnografičnych zacikavlen’ Polissâm i cučasni doslidžennâ Instytutu Etnologiї ta Kul’turnoї Antropologiї Varąavs’kogo universytetu na terenach pivničnoї Rivnenŝyny
w: Zachidne Polissâ. Istoriâ ta kul’tura, str. 35-46, Zen O. M., r. 2006 (Artykuł)
Wojciech Lipiński

2004

17. Od autostereotypu do megalomanii. Przemiany kulturowe wśród społeczności rdzennych w Jakucji
w: Etnos przebudzony, red. l. Mróz [ss. 243], str. 189-214, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW/Wydawnictwo DiG, r. 2004 (Esej lub rozdział w książce)
Wojciech Lipiński
18. Prace polskich badaczy-zesłańców i ich znaczenie we współczesnej Republice Sacha (Jakucja)
w: Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antopologicznych. Problematyka - badacze - znaczenie, red. Z. Jasiewicz [ss. 296], str. 215-226, Komitet Nauk Etnologicznych PAN, r. 2004 (Esej lub rozdział w książce)
Wojciech Lipiński

2003

19. "Kościół cudzy i ksiądz cudzy". Rozwój instytucji religijnych na Żytomierszczyźnie w świetle problematyki etnicznej
w: Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne, str. 241-256, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW/ Wydawnictwo DiG, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce)
Wojciech Lipiński
20. Ewenkowie w Jakucji
SPRAWY NARODOŚCIOWE SERIA NOWA Nr 22 r. 2003, str. 153-160 (Artykuł)
Wojciech Lipiński
21. From Autostereotype to Megalomania. Cultural Changes among the Small Peoples of the North in Yakutia
w: Between Tradition and Postmodernity. Polish ethnography at the Turn of the Millenium, str. 137-151, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW/ Wydawnictwo DiG, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce)
Wojciech Lipiński

2002

22. Federacja czyli imperium, recenzja książki Gawrila Iwanowicza Romanowa, Samosoznanie korennych narodovw Jakutii (Teorija i praktika osuszczestwlenija prawa narodow na samoopredelenie), Jakuck 2002
SPRAWY NARODOŚCIOWE SERIA NOWA Nr 21 r. 2002, str. 250-255 (Recenzja)
Wojciech Lipiński
23. Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW; Wydawnictwo DiG, r. 2002 (Książka)
Jarosław Derlicki (Redaktor), Wojciech Lipiński (Redaktor)
24. Rdzenne ludy Jakucji. Myśliwi i profesorowie
w: Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie, str. 233-246, DiG; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2002 (Artykuł)
Wojciech Lipiński
25. Syberyjskie odrodzenie
WIEDZA I ŻYCIE Tom czerwiec r. 2002, str. 47-51 (Artykuł)
Wojciech Lipiński
26. Śmierć zmienia oblicze
WIEDZA I ŻYCIE Tom listopad r. 2002, str. 51-55 (Artykuł)
Wojciech Lipiński
27. Trąby Michała Archanioła
WIEDZA I ŻYCIE Tom grudzień r. 2002, str. 58-59 (Artykuł)
Wojciech Lipiński
28. Wprowadzenie
w: Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie, str. 5-16, DiG; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2002 (Artykuł)
Jarosław Derlicki (Autor przedmowy), Wojciech Lipiński (Autor przedmowy)
29. Zamiast podsumowania
w: Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie, str. 257-260, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW/DiG, r. 2002 (Inne)
Jarosław Derlicki (Autor posłowia), Wojciech Lipiński (Autor posłowia)

1998

30. Jukagirzy znad górnej Kołymy
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Nr 1-2 r. 1998, str. 133-136 (Artykuł)
Wojciech Lipiński, Jarosław Derlicki

1997

31. Na krańcach Jakucji. Społeczność jukagirska w procesie przemian
SPRAWY NARODOWOSCIOWE. SERIA NOWA Tom 11 r. 1997, str. 329-340 (Artykuł)
Wojciech Lipiński, Jarosław Derlicki