Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Zofia Nazwisko: Skibińska-Charyło

                

Publikacja w czasopiśmie

1. O polskich przekładach poematu Janki Kupały "Ona i ja"
RECEPCJA. TRANSFER. PRZEKŁAD Tom 2 r. 2004, str. 101-109 (Artykuł)
Zofia Skibińska-Charyło
2. O jednym z polskich przekładów "A kto tam idzie" J.Kupały
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 22 r. 1995, str. 155-157 (Artykuł)
Zofia Skibińska-Charyło
3. "Pan Tadeusz" Bronisława Taraszkiewicza na tle innych przekładów białoruskich
POEZJA Tom 13 r. 1990, str. 229-237 (Artykuł)
Zofia Skibińska-Charyło
4. Poezja Janki Kupały w polskich przekładach
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 13 r. 1990, str. 229-237 (Artykuł)
Zofia Skibińska-Charyło
5. "Pan Tadeusz" po białorusku (o przekładzie J.Siemiażona)
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 12 r. 1982, str. 135-142 (Artykuł)
Zofia Skibińska-Charyło
6. "Pan Tadeusz" w przekładach M.Tanka i S.Dziarhaja
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 9 r. 1982, str. 83-92 (Artykuł)
Zofia Skibińska-Charyło

Książka

7. Słownik białorusko-polski
Katedra Białorutenistyki UW, r. 2012 (Książka)
Nina Barszczewska, Aleksander Barszczewski, Teresa Chylak-Schroeder, Jadwiga Głuszkowska-Babicka, Teresa Jasińska-Socha, Maria Kondraciuk, Nadzieja Panasiuk, Zofia Skibińska-Charyło, Mikołaj Timoszuk, Stanisław Szadyko, Teresa Chylak-Schroeder (Redaktor), Jadwiga Głuszkowska-Babicka (Redaktor), Teresa Jasińska-Socha (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor), Mikołaj Timoszuk (Redaktor), Jadwiga Głuszkowska-Babicka (Autor przedmowy), Lilia Ziemczonok (Opracowujący)
8. Wybór tekstów z literatury białoruskiej
Wyd. UW, r. 1989 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Nadzieja Panasiuk, Zofia Skibińska-Charyło
9. Program szkoły podstawowej z dodatkową nauką języka białoruskiego. Język białoruski
MEN, r. 1987 (Inne)
Aleksander Barszczewski, Nina Barszczewska, Zofia Skibińska-Charyło, Anna Goworko, Aleksander Iwaniuk
10. Pan Tadevusz albo aposzni zaezd na Litve
Pojezierze, r. 1984 (Książka)
Antonina Obrębska-Jabłońska (Redaktor), Anna Bagrowska (Redaktor), Teresa Jasińska-Socha (Redaktor), Zofia Skibińska-Charyło (Redaktor), Janina Smułkowa (Redaktor)

Publikacja w książce

11. Poezja Maksima Bahdanowicza w polskich przekładach
w: W kręgu kultury białoruskiej, str. 49-54, WSP, r. 1994 (Artykuł)
Zofia Skibińska-Charyło
12. "Pan Tadevusz" u perakladach na belaruskuju movu
w: Most przez wieki, str. 81-94, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, r. 1982 (Artykuł)
Zofia Skibińska-Charyło
13. O przekładach
w: Studia Polono-Slavica Orientalia. Acta Literaria, str. 181-198, Ossolineum, r. 1975 (Artykuł)
Zofia Skibińska-Charyło