Analiza zapisów Mapy Drogowej Odbudowy Ľródeł. Efektywnie o energetyce (cz.4)

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiAnaliza zapisów Mapy Drogowej Odbudowy Ľródeł. Efektywnie o energetyce (cz.4)
Adres internetowy
Tytuł czasopismaENERGIA I BUDYNEK
Mediumpublikacja drukowana
Tom7
Zeszyt
Rok wydania2011
Od strony32
Do strony35
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2011

Lista autorów
  
 1. Krzysztof Żmijewski, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 2. Maciej Sokołowski, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego [Współautor]