Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Krystyna Misiuna

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Informacja kognitywna jako obszar badawczy kognitywistyki  [ LINK ]
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY-NOWA SERIA Nr 2(86) r. 2013, str. 207-230 (Artykuł)
Krystyna Misiuna
2. A Modal Logic of Information
LOGIC AND LOGICAL PHILOSOPHY Tom 21 Nr 1 r. 2012, str. 33-51 (Artykuł)
Krystyna Misiuna
3. Philosophical Importance of Andrzej Grzegorczyk's Work on Intuitionistic Logic  [ LINK ]
STUDIES IN LOGICS, GRAMMAR AND RHETORIC Tom 27(40) r. 2012, str. 127-144 (Artykuł)
Krystyna Misiuna
4. Czy istnieją niepoznawalne prawdy?
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY-NOWA SERIA Nr 2(78) r. 2011, str. 229-244 (Artykuł)
Krystyna Misiuna
5. O pewnej logice informacji
FILOZOFIA NAUKI Nr 1(73) r. 2011, str. 57-70 (Artykuł)
Krystyna Misiuna
6. Sceptycyzm Hume’a i problem indukcji
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY-NOWA SERIA Nr 4(80) r. 2011, str. 419-435 (Artykuł)
Krystyna Misiuna
7. A Certain Consequence Relation for Solving Paradoxes of Vagueness
LOGIQUE ET ANALYSE Nr 53(209) r. 2010, str. 25-50 (Artykuł)
Krystyna Misiuna
8. O obliczach sprzeczności
FILOZOFIA NAUKI Nr 3(71) r. 2010, str. 55-78 (Artykuł)
Krystyna Misiuna
9. O wartości prawdy
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY-NOWA SERIA Nr 1(73) r. 2010, str. 197-216 (Artykuł)
Krystyna Misiuna
10. O paradoksach związanych z nieostrością pojęć
FILOZOFIA NAUKI Nr 4(68) r. 2009, str. 5-10 (Artykuł)
Krystyna Misiuna
11. Nadine Gessler, Introduction a l'auvre de S Leśniewski. Fascicle III: La Mereologie
HISTORY AND PHILOSOPHY OF LOGIC Nr 27 r. 2006, str. 271-273 (Artykuł)
Krystyna Misiuna
12. Alfred Tarski: Człowiek, który zdefiniował prawdę
PREZENTACJE: MAGAZYN FILOZOFICZNY Tom 10 r. 2005, str. 46-48 (Artykuł)
Krystyna Misiuna
13. Alfred Tarski: Life and Logic
HISTORY AND PHILOSOPHY OF LOGIC Tom 26 r. 2005, str. 166-169 (Recenzja)
Krystyna Misiuna
14. Denis Mieville: Introduction a l’oeuvre de S. Leśniewski
HISTORY AND PHILOSOPHY OF LOGIC Tom 26 r. 2005, str. 361-362 (Recenzja)
Krystyna Misiuna
15. Philosophy and logic in search of the Polish tradition
HISTORY AND PHILOSOPHY OF LOGIC Tom 26 r. 2005, str. 68-70 (Recenzja)
Krystyna Misiuna

Książka

16. Pojęcie prawdy w języku naturalnym
Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2003 (Książka)
Krystyna Misiuna
17. Some Properties of Logics with Quantifiers in Poor Vocabularies
Abstracts of Contributed Papers, r. 2000 (Książka)
Krystyna Misiuna, Konrad Zdanowski

Publikacja w książce

18. Absoluteness of truth and the indeterminateness of the future
w: Time and History, 28th International Wittgenstein Symposium, str. 1-1, Austrian Ludwig Wittgenstein Society, r. 2005 (Artykuł konferencyjny)
Krystyna Misiuna
19. Intentionality and the Antinomy of the Liar
w: Papers of the 27th International Wittgenstein Symposium: Experience and Analysis (red.: J.C. Marek, M.E. Reicher), str. 1-1, Austrian Wittgenstein Society, r. 2004 (Artykuł konferencyjny)
Krystyna Misiuna
20. Philosophy and logic in search of the Polish tradition. Essays in honour of Jan Woleński
w: History and Philosophy of Logic, 26. February 2005, str. 68-70, r. 2004 (Inne)
Krystyna Misiuna