Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Ewa Geller

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Zalmen Rejzen. Ludwik Zamenhof jako jidyszysta. W dziesiątą rocznicę śmierci. [Literarisze Bleter, 1927, nr 23, s. 431]  [ LINK ]
CWISZN. ŻYDOWSKI KWARTALNIK O LITERATURZE I SZTUCE Nr 4 r. 2012, str. 65-67 (Artykuł)
Ewa Geller (Tłumacz)
2. Zapoznana gramatyka języka jidysz autorstwa Ludwika Zamenhofa. Wprowadzenie do lektury  [ LINK ]
CWISZN. ŻYDOWSKI KWARTALNIK O LITERATURZE I SZTUCE Nr 4 r. 2012, str. 64-65 (Artykuł)
Ewa Geller (Autor oryginału)
3. „Sejfer derech ejc ha-chajim – Przewodnik po drzewie żywota” – Rozdział 10
CWISZN. ŻYDOWSKI KWARTALNIK O LITERATURZE I SZTUCE Tom 4/2010 r. 2010, str. 105-109 (Inne)
Ewa Geller (Tłumacz)
4. „Sejfer derech ejc ha-chajim – Przewodnik po drzewie żywota”. Wprowadzenie do lektury
CWISZN. ŻYDOWSKI KWARTALNIK O LITERATURZE I SZTUCE Tom 4/2010 r. 2010, str. 104-105 (Artykuł)
Ewa Geller (Autor oryginału)
5. Kafka, Franz: O języku jidysz.
PRZEGLĄD POLITYCZNY Tom 102 r. 2010, str. 139-141 (Inne)
Ewa Geller (Tłumacz)
6. Wprowadzenie do lektury.
CWISZN. ŻYDOWSKI KWARTALNIK O LITERATURZE I SZTUCE Tom 1/2010 r. 2010, str. 75-75 (Artykuł)
Ewa Geller (Autor oryginału)
7. A New Portrait of Early Seventeenth-century Polish Jewry in an Unknown Eastern-Yiddish Remedy Book
Tom 42 r. 2009, str. 62-79 (Artykuł)
Ewa Geller (Autor oryginału)
8. Jidysz „od kuchni“ – polszczyzna we współczesnej koszernej kuchni żydowskiej.
Tom 21 r. 2008, str. 40-56 (Artykuł)
Ewa Geller (Autor oryginału)
9. Narodziny Jidysz, w : Historia Żydów (wydanie specjalne)
POLITYKA Tom 1/2008 r. 2008, str. 30-35 (Artykuł)
Ewa Geller (Autor oryginału)
10. Współczesny Jidyszland. Rozmowa z Ewą Geller
SŁOWO ŻYDOWSKIE Tom 26-28 r. 2008, str. 10-13 (Inne)
Ewa Geller (Autor oryginału)
11. Yiddish for academic purposes: The Polish Perspective
KWARTALNIK HISTORII ZYDOW-JEWISH HISTORY QUARTERLY Tom 2 (218) r. 2006, str. 212-221 (Artykuł)
Ewa Geller (Autor oryginału)
12. Jiddisch im Spannungfeld zwischen Germanistik und Slawistik
CONVIVIUM r. 2004, str. 171-197 (Artykuł)
Ewa Geller (Autor oryginału)
13. Jiddisch in Forschung und Wirklichkeit
CONVIVIUM Tom - r. 2003, str. 235-254 (Artykuł)
Ewa Geller (Autor oryginału)
14. Icchok Lejbusz Perec (1852-1915)
MIDRASZ Nr 13 r. 2001, str. 29-32 (Edycja źródeł)
Ewa Geller (Tłumacz)
15. Archiwum Ringelbluma. Listy o Zagładzie
JIDDISTIK MITTEILUNGEN Tom 1 r. 1997, str. 15-18 (Recenzja)
Ewa Geller (Inny), Ruta Sakowska (Autor oryginału)
16. Zur Etymologie einiger jiddischer und deutscher Schimpfwoerter und Gaunerbezeichnungen im Polnischen (O etymologii niektórych żydowskich i niemieckich wyzwisk w polszczyźnie).
ZEITSCHRIFT FUR SLAWISTIK Nr 3 r. 1997, str. 274-284 (Artykuł)
Ewa Geller (Autor oryginału)
17. Jidysz - język "mieszany”?
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom XXX r. 1993, str. 167-179 (Artykuł)
Ewa Geller (Autor oryginału)
18. O języku jidysz
LITERATURA NA ŚWIECIE Nr 2 r. 1987, str. 91-97 (Inne)
Franz Kafka (Autor oryginału), Ewa Geller (Tłumacz)
19. Zur Assimilation des Fremdworts im verbalen Bereich der deutschen Gegenwartsprache
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Nr 3 r. 1983, str. 255-266 (Artykuł)
Ewa Geller (Autor oryginału)

Książka

20. Jidyszland – polskie przestrzenie.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2008 (Książka)
Ewa Geller (Redaktor), Monika Polit (Redaktor)
21. Słownik Stylistyczny Języka Polskiego
Świat Książki. Bertelsmann, r. 2007 (Książka)
Ewa Geller, Andrzej Dąbrówka
22. Wielki słownik wyrazów obcych PWN. Pod redakcją Mirosława Bańki
Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2003 (Inne)
Ewa Geller
23. Warschauer Jiddisch
Max Niemeyer, r. 2001 (Książka)
Ewa Geller (Autor oryginału)
24. Słownik Antonimów
MCR oraz Swiat Książki (1996), r. 1995 (Książka)
Ewa Geller, Andrzej Dąbrówka
25. Jidysz - język Żydów polskich
Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 1994 (Książka)
Ewa Geller (Autor oryginału)

>>> Następne >>>