Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Agnieszka Słoboda, Liczebnik w grupie nominalnej średniowiecznej polszczyzny. Semantyka i składnia, Poznań 2012
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 8 r. 2013, str. 122-124 (Recenzja)
Alina Kępińska
2. Andrzej Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, 2000
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 6 r. 2013, str. 88-92 (Artykuł)
Agnieszka Piotrowska, Mirosław Bańko, Magdalena Majdak
3. Franciszek Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, 1952 – 1982
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 5 r. 2013, str. 110-118 (Artykuł)
Agnieszka Piotrowska
4. Halina Pelcowa, Słownik gwar Lubelszczyzny, t. I, Lublin 2012
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 8 r. 2013, str. 119-121 (Recenzja)
Wanda Decyk-Zięba
5. Narty w historii języka polskiego
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 10 r. 2013, str. 5-21 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
6. O badaniach sytuacji i stanu polszczyzny na Litwie na pograniczu litewsko-łotewsko-białoruskim
PRACE FILOLOGICZNE Tom 64 r. 2013, str. 111-127 (Artykuł)
Halina Karaś
7. Próba charakterystyki semantycznej wyrazu nie i zaimków nieokreślonych z cząstką nie- na podstawie słowników historycznych (Słownika staropolskiego i Słownika polszczyzny XVI wieku)
PRACE FILOLOGICZNE Tom 64 r. 2013, str. 271-290 (Artykuł)
Agnieszka Piotrowska
8. Przyczynek do dziejów polsko-wschodniosłowiańskich kontaktów językowych (wyrazy ruskie w "Kronice W. X. Moskiewskiego" Aleksandra Gwagnina, 1611)
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 3 r. 2013, str. 17-35 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
9. Słownik prasłowiański
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 4 r. 2013, str. 103-109 (Artykuł)
Ewelina Kwapień
10. Uwagi o leksyce polszczyzny na Litwie na pograniczu litewsko-łotewsko-białoruskim
ACTA BALTICO-SLAVICA Nr 37 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Halina Karaś
11. Wspomnienie o profesor Halinie Satkiewicz jako redaktorze naczelnym Poradnika Językowego
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 2 r. 2013, str. 128-130 (Inne)
Wanda Decyk-Zięba
12. Dziewiętnastowieczne słowniczki gwarowe jako przedmiot badań językoznawczych
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 1 r. 2012, str. 55-64 (Artykuł)
Halina Karaś
13. Jano Karloviciaus indelis i dialektologijos tyrimus. Lenku tarmiu zodynas - luzio zodynas
ACTA LINGUISTICA LITHUANICA Nr LXVII r. 2012, str. 78-100 (Artykuł)
Halina Karaś
14. Nazwy narodów i innych grup etnicznych w „Panu Balcerze w Brazylii” Marii Konopnickiej
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 1 r. 2012, str. 65-75 (Artykuł)
Alina Kępińska
15. O nazwach i ludziach - studium onomastyczne (na przykładzie wsi Wilczogęby w gm. Sadowne)
Nr 1 r. 2012, str. 25-37 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
16. O potrzebie badań nad życiem naukowym przełomu XIX i XX w. Jan Karłowicz jako animator ówczesnego ruchu umysłowego
Nr 5 r. 2012, str. 6-20 (Artykuł)
Halina Karaś
17. Obraz życia i kultury Kurpiów na podstawie zachowanego słownictwa (od końca XIX w. do 1939 r.). Zarys projektu
Nr 8 r. 2012, str. 50-66 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
18. Perspektywy polskiej dialektologii
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 8 r. 2012, str. 15-28 (Artykuł)
Halina Karaś
19. Prof. dr hab. Stanisław Dubisz – czterdzieści lat pracy naukowej i dydaktycznej na Uniwersytecie Warszawskim
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 1 r. 2012, str. 5-14 (Artykuł)
Ewelina Kwapień
20. Profesor Barbara Bartnicka (26 sierpnia 1927 – 4 listopada 2011)
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 2 r. 2012, str. 105-108 (Inne)
Wanda Decyk-Zięba, Barbara Taras
21. Towards a corpus of polish dialekt texts
PRACE FILOLOGICZNE Tom 63 r. 2012, str. 129-145 (Artykuł)
Halina Karaś, Monika Kresa, Aleksandra Wieczorek
22. Czy określenia człowiek niegodny i niegodziwy oznaczały dawniej to samo? - Historia przymiotników z rdzeniem god- // godz'- w języku polskim
PRACE FILOLOGICZNE Tom LXII r. 2011, str. 218-250 (Artykuł)
Agnieszka Piotrowska
23. Julia Legomska, PAŃSTWO, NARÓD, OJCZYZNA w dawnej polszczyźnie. Leksykalno-semantyczny opis pojęć,Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, ss. 184
PORADNIK JEZYKOWY Nr 2 r. 2011, str. 95-100 (Recenzja)
Ewelina Kwapień
24. Klasyfikacja znaczeniowa polskich nazw miejscowych: podstawowe problemy i rozstrzygnięcia
PORADNIK JEZYKOWY Nr 7 r. 2011, str. 56-71 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
25. Pomiędzy Wschodem a Zachodem: dzieje toponimów rosyjskich w języku polskim do roku 1795
PORADNIK JEZYKOWY Nr 3 r. 2011, str. 5-29 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba

>>> Następne >>>