Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Historii Nowożytnej

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Причины капитуляции Смоленска в 1654 году. Общественное мнение Речи Посполитой и взгляд историка
RODINA. ROSSIJSKIJ ISTORIČESKIJ ŽURNAL Tom 9 r. 2013, str. 41-43 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
2. Baki Tezcan, The Second Ottoman Empire. Political and Social Transformation in the Early Modern World
ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE Tom 66 r. 2013, str. 117-125 (Recenzja)
Dariusz Kołodziejczyk
3. Barbara Arciszewska : The Hanoverian Court and the Triumph of Palladio. The Palladian Revival in Hanover and England c.1770 ; Classicism and Modernity. Architectural Thought in Eighteent-Century Britain
ARS REGIA. CZASOPISMO POŚWIĘCONE MYŚLI I HISTORII WOLNOMULARSTWA Nr 20 r. 2013, str. 348-362 (Recenzja)
Tadeusz Cegielski
4. Częstochowa (1665)- Mątwy ( 1666) - bitwy, które mogły zmienić bieg historii  [ LINK ]
Nr t.2 r. 2013, str. 63-86 (Artykuł)
Mirosław Nagielski
5. Geneza i treść aktu abdykacji Stanisława Augusta
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 51 r. 2013, str. 43-68 (Artykuł)
Zofia Zielińska
6. Poglądy Piotra Skargi nt. bezpieczeństwa Rzeczypospolitej na przełomie XVI/XVII w.
STUDIA BOBOLANUM Tom 2 r. 2013, str. 71-87 (Artykuł konferencyjny)
Mirosław Nagielski
7. Sobieski- wódz zawołany
MÓWIĄ WIEKI Nr 9/13/644 r. 2013, str. 24-28 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Nagielski
8. W cieniu Beresteczka. Działania militarne armii litewskiej przeciwko Kozakom w 1651 roku  [ LINK ]
PRZEGLĄD HISTORYCZNO-WOJSKOWY Tom XIV (LXV) Nr 3 r. 2013, str. 7-30 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
9. Władysław Konopczyński - najwybitniejszy polski historyk XX w.  [ LINK ]
r. 2013, str. 1-1 (Artykuł)
Zofia Zielińska
10. Zaa (politycznego) grobu. O edycji Mémoires Stanisława Augusta
WIEK OŚWIECENIA Tom 29 r. 2013, str. 273-278 (Recenzja)
Piotr Ugniewski
11. Źródła do dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie rządów Wazów i „królów rodaków” w archiwum książąt kurlandzkich w Łotewskim Państwowym Archiwum Historycznym w Rydze
MISCELLANEA HISTORICO-ARCHIVISTICA Tom XX r. 2013, str. 113-126 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński, Mirosław Nagielski
12. Ваенныя дзеянні дапаможнаг кароннага корпуса на тэрыторыіі Вялікага Княства Літоўскага ў 1654-1655 гг.
ARCHE Tom 6 Nr 117 r. 2012, str. 223-248 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
13. Войска і палітыка – некалькі заўваг пра ўдзел войска Вялікага Княства Літоўскага ў кампаніях супраць туркаў і татараў у 70-х гг. XVII ст.
ARCHE Tom 6 Nr 117 r. 2012, str. 387-402 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
14. Прыватныя фартэцыі ў Вялікім Княстве Літоўскім у час вайны з Масквою ў 1654–1667 г.
BELARUSKÌ GÌSTARYČNY AGLÂD Tom 19 Nr z. 1-2 r. 2012, str. 3-29 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński
15. August II i królewicz Fryderyk August w latach 1725 - 1729 a problem elekcji vivente rege
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 119 Nr 2 r. 2012, str. 305-321 (Artykuł)
Urszula Kosińska
16. Co nam pozostawiły elity polityczne XVIII wieku?
ZESZYTY KARMELITAŃSKIE Tom 2 (59) r. 2012, str. 34-38 (Artykuł)
Zofia Zielińska
17. Jan III Sobieski i jego wpływ na odrodzenie staropolskiej sztuki wojennej w II połowie XVII wieku  [ LINK ]
Tom 2 r. 2012, str. 70-88 (Artykuł)
Mirosław Nagielski
18. Paszkwil na śmierć haniebną jako narzędzie walki ideologicznej w Rzeczypospolitej pierwszej połowy XVII wieku  [ LINK ]
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Tom LX Nr 2 r. 2012, str. 185-198 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
19. Społeczeństwo staropolskie - seria nowa  [ LINK ]
BAROK. HISTORIA. LITERATURA. SZTUKA. Tom XIX Nr 2 (38) r. 2012, str. 199-205 (Recenzja)
Urszula Augustyniak
20. Teofil Szemberg starszy nad armatą
Tom 48 Nr 1 r. 2012, str. 127-130 (Artykuł)
Mirosław Nagielski
21. Władysław Konopczyński, Pierwszy rozbiór Polski, Arcana Kraków 2010
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom CXIX Nr 1 r. 2012, str. 169-174 (Recenzja)
Piotr Ugniewski
22. Wojskowi epoki nowożytnej w Polskim Słowniku Biograficznym w tomach 45-47 w latach 2007-2011
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom R.119 Nr 4 r. 2012, str. 765-779 (Artykuł)
Mirosław Nagielski
23. Wybór królewicza Władysława na tron carski
Tom 4(2012) r. 2012, str. 45-50 (Artykuł)
Mirosław Nagielski
24.
BAROK. HISTORIA. LITERATURA. SZTUKA. Tom 35 Nr 1 r. 2011, str. 1-375 (Inne)
Urszula Augustyniak (Redaktor)
25. "W cieniu pręgierza i szubienicy". Uwagi o pracy Marcina Kamlera: "Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku (w świetle ksiąg sądowych miejskich), Wydawnictwo Neriton- Instytut Historii PAN, Warszawa 2010, ss 465
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom CII Nr 3 r. 2011, str. 493-500 (Artykuł)
Andrzej Karpiński

>>> Następne >>>