Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Grażyna Nazwisko: Szelągowska

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Pietyzm w Skandynawii – u źródeł nordyckiego protestantyzmu ludowego  [ LINK ]
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Tom 56 Nr 1 r. 2012, str. ISSN- 0033-2194 / 21-34 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
2. Skandynawistyka po polsku
Nr 1 r. 2012, str. 3-4 (Artykuł)
Włodzimierz Pessel, Grażyna Szelągowska
3. Film fabularny doby PRL w rozpoznaniu przemian społecznych i kulturowych
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Nr 6 r. 2011, str. 5-18 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska, Tadeusz Cegielski
4. Od wikingów do państwa dobrobytu. Refleksje wokół kultury kulinarnej krajów nordyckich
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Nr 4 r. 2011, str. 817-829 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
5. Oświata społeczna w Danii, w: „Polski Uniwersytet Ludowy”. Kwartalnik Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych
Tom 91 Nr 4 r. 2011, str. 18-21 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
6. Tradycja i nowoczesność. Wzorce kobiecości w kulturze popularnej przełomu XIX i XX wieku
MÓWIĄ WIEKI Tom 3 r. 2011, str. 60-64 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska
7. Anna Żarnowska, Workers, Women, and Social Change in Poland, 1870-1939, Variorum Collected Studies Series: CS795 (Aldershot, Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2004), XVIII+316  [ LINK ]
ASPASIA. THE INTERNATIONAL YEARBOOK OF CENTRAL, EASTERN, AND SOUTHEASTERN EUROPEAN WOMEN'S AND GENDER HISTORY Tom 4 r. 2010, str. 1933-2882 / 229-231 (Recenzja)
Grażyna Szelągowska
8. Warszawa w filmie czasów PRL – mit i prawda historyczna
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Tom LIV Nr 3 r. 2010, str. 0033-2194 / 55-60 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska
9. Janina Falkowska, Andrzej Wajda. History, Politics, and Nostalgia in Polish Cinema, , New York, Oxford 2006, Berghahn Books, ss. VIII, 340
KWARTALNIK HISTORYCZNY Nr 1 r. 2009, str. 188-191 (Recenzja)
Grażyna Szelągowska
10. Film w warsztacie historyka. Uwagi na marginesie pracy Piotra Witka, Kultura, film, historia. Metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego, Lublin 2005, Wyd. UMC-S, ss. 285
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom CXV Nr 1 r. 2008, str. 63-68 (Recenzja)
Grażyna Szelągowska
11. Państwo bez korupcji? Dania w XVIII i XIX wieku
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom XCVIII Nr 1 r. 2007, str. 41-48 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska
12. Dyskusje naukowe na łamach „Przeglądu Historycznego”
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 97 r. 2006, str. 13-21 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska
13. Książki Andrej Kotljarchuk, In the Shadows of Poland and Russia. The Grand Duchy of Lithuania and Sweden in the European Crisis of the mid-17th Century, Södertöns högskola.
ACTA SUECO POLONICA Tom 14 r. 2006, str. 203-207 (Recenzja)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
14. Mieszkanie w stylu wiktoriańskim w Kopenhadze końca XIX wieku
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Nr 1 r. 1997, str. 126-138 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
15. . Wolność i odrodzenie nordyckiej Germanii – romantyczne koncepcje unii skandynawskiej w I połowie XIX wieku
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Tom 36 r. 1992, str. 121-136 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
16. Związki studenckie na scenie politycznej Danii w I połowie XIX wieku
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 81 r. 1990, str. 87-105 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
17. .Geneza skandynawizmu. Na marginesie książki H. Beckera Christensena: Skandinaviske drømme og politiske realiteter, Aarhus 1981,[w:] „Studia Scandinavica”
Nr 8 r. 1985, str. 132-140 (Recenzja)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
18. Geneza ruchów studenckich w Skandynawii
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Tom 29 Nr 11/12 r. 1985, str. 109-118 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
19. Narodowość i naród w romantycznych koncepcjach norweskiej szkoły historycznej
PRZEGLĄD ZACHODNI Tom 40 Nr 1 r. 1984, str. 63-85 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)

Książka

20. Dania  [ LINK ]
Wydawnictwo TRIO, r. 2010 (Książka)
Grażyna Szelągowska
21. Ludzie. Społeczeństwa. Cywilizacje. Historia 1815-2002
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, r. 2003 (Książka)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
22. Poddany i obywatel. Stowarzyszenia społeczne w Danii w dobie transformacji ustrojowej w XIX wieku
Wydawnictwo DiG, r. 2002 (Książka)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
23. Pytania do przeszłości. Ćwiczenia źródłowe dla szkół średnich, ; Jerzy Kochanowski Dzieje najnowsze po 1939 roku
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, r. 1999 (Książka)
Grażyna Szelągowska (Redaktor), Krystyna Szelągowska (Redaktor)
24. Pytania do przeszłości. Ćwiczenia źródłowe dla szkół średnich, Katarzyna Zielińska, Tadeusz Cegielski Dzieje nowożytne
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, r. 1999 (Książka)
Grażyna Szelągowska (Redaktor), Krystyna Szelągowska (Redaktor)
25. Pytania do przeszłości. Ćwiczenia źródłowe dla szkół średnich,Michał Tymowski Średniowiecze
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, r. 1999 (Książka)
Grażyna Szelągowska (Redaktor), Krystyna Szelągowska (Redaktor)
26. Pytania do przeszłości. Ćwiczenia źródłowe dla szkół średnich. Dzieje nowożytne i najnowsze 1815-1939.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, r. 1999 (Książka)
Krystyna Szelągowska, Grażyna Szelągowska
27. Pytania do przeszłości. Ćwiczenia źródłowe dla szkół średnich. Marek Węcowski Starożytność klasyczna
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, r. 1999 (Książka)
Grażyna Szelągowska (Redaktor), Krystyna Szelągowska (Redaktor)
28. Dzieje nowożytne i najnowsze 1870-1939.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, r. 1994 (Książka)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
29. Dzieje nowożytne i najnowsze 1815-1870 (wyd. I-IX)
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, r. 1993 (Książka)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
30. Idea zjednoczonej Północy w skandynawskim ruchu studenckim I połowy XIX wieku
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 1992 (Książka)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)

Publikacja w książce

31. Warsaw and its inhabitants in Mannerheim’s days On the Edge of Empire. Poland and Finland at the turn of the 19th and 20th centuries ISBN 978-952-10-6139-4.
w: On the Edge of Empire. Poland and Finland at the turn of the 19th and 20th centuries, str. ISBN 978-952-10-6139-4. / 54-62, Juvenes Print – Tamperen yliopistopaino Oy, r. 2012 (Artykuł konferencyjny)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
32. „Duńskie imperium kolonialne” i kult monarchii absolutnej za panowania Fryderyka V
w: Europejczycy, Afrykanie, inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu, str. 133-146, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2011 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska
33. Politisk emigrasjon fra Polen under unntakstilstanden – en tradisjon eller et nytt fenomen?
w: Polske politiske flyktinger til Norge på1980-tallet, str. 41-53, Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej, r. 2011 (Artykuł konferencyjny)
Grażyna Szelągowska
34. Polska emigracja polityczna w czasie stanu wojennego – tradycja czy nowe zjawisko?
w: Polska emigracja polityczna stanu wojennego 1981 do Norwegii, str. 41-53, Archiwum Pañstwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej, r. 2011 (Artykuł konferencyjny)
Grażyna Szelągowska
35. Cooking Another Way. Polish Gastronomic Tourism and Exchange in the Communist Period
w: „Schleichwege”. Inofizielle Begegnungen sozialistischer Staatsbürger zwischen 1956 und 1989, str. 978-3-412-20561-4 / 313-327, Boehlau Verlag, r. 2010 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska
36. Jeść inaczej. Turystyka kulinarna Polaków w czasach PRL
w: Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956-1989, str. 978-83-7436-234-4 / 145-165, Wydawnictwo TRIO, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska
37. The Idea of Folk High Schools and its Reception in the Congress Kingdom of Poland at the End of the 19th Century. The case of Polish Nationalist Movement
w: Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe, str. 978-80-7286-1637 / 259-267, The Institute of History Academy of Sciences of the Czech Republic, r. 2010 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska
38. „Szwabskie bękarty”. Dzieci żołnierzy Wehrmachtu w pamięci i niepamięci Duńczyków i Norwegów
w: Pamięć historyczna kobiet, str. 143-151, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, r. 2009 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska
39. Geneza społeczeństwa obywatelskiego a organizacje kobiece w Polsce niepodległej i czasach PRL – zarys problematyki
w: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), str. 13-22, Neriton, r. 2009 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska
40. Rec.: Wolfgang Froese, Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego. Tłum. M. Dorna, E. Płomińska-Krawiec, K. Śliwińska, seria „Bliższa Europa”, Wydawnictwo Naukowe PWN: 2007, Warszawa, s. 324, il. nieliczb
w: „Acta Sueco-Polonica” nr 15 (2008-2009), str. 229-231, r. 2009 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska
41. Rec.:Numer specjalny (edycja szwedzka) czasopisma „Barok. Historia – literatura - sztuka”: „Barock. Historia – litteratur - konst”, Wydawnictwo Neriton: 2007, Warszawa, s. 283 + il. XV
w: „Acta Sueco-Polonica” nr 15 (2008-2009), str. 233-237, r. 2009 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska
42. The origins of civil society and women’s organisations in independent Poland and the People’s Republic of Poland – an outline
w: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), str. 23-32, Neriton, r. 2009 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska
43. .„Ujarzmianie miasta”. Reformy społeczne i filantropia w XIX-wiecznej Kopenhadze
w: Człowiek w mieście: Symbioza, adaptacja, konflikt, str. 5-15, Elipsa, r. 2008 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
44. Aktywność kobiet w organizacjach oświatowych, kulturalnych i religijnych w wiekach XVII-XIX – drogą do emancypacji? Przypadek duński
w: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... Samorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczm), str. 253-262, r. 2008 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska
45. Od kolonii do państwa niepodległego. Islandia od XIII do XX wieku
w: Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze, str. 31-44, r. 2008 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska
46. Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych i gospodarczych w XIX wieku w Skandynawii i w Wielkim Księstwie Poznańskim – próba porównania
w: Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych i gospodarczych w XIX i XX wieku, str. 103-146, IH UAM, r. 2007 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
47. Ruchy chłopskie w Skandynawii w XIX i XX wieku. Specyfika, podobieństwa, różnice
w: Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie. T. I: Narodziny i rozwój. Materiały III Kongresu Historyków Wsi i Ruchu Ludowego: Dzieje stronnictw i partii chłopskich w Europie. Pułtusk, 4-6 września 2006 r., str. 221-230, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora, r. 2007 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska
48. Seksualność i erotyzm w kulturze masowej w XIX i na początku XX wieku – zarys problematyki
w: Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX., str. 3-19, r. 2006 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
49. . Wychowanie do ról społecznych w mieszczańskiej Danii 2 połowy XIX wieku
w: Społeczeństwo w dobie przemian. Księga pamiątkowa dla Prof. Anny Żarnowskiej., str. 101-109, Wydawnictwo DiG, r. 2003 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
50. Dania Historia
w: Wielka Encyklopedia Powszechna., str. 508-512, Państwowe Wydawnictwo naukowe, r. 2002 (Hasło encyklopedyczne)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
51. Świat rzeczy i rytuały życia codziennego mieszczańskiej rodziny duńskiej pod koniec XIX wieku
w: Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX., str. 233-249, Wydawnictwi DiG, r. 1997 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
52. Kobieta – medium i kreatorka kultury (na przykładzie twórczości filmowej w okresie kina niemego)
w: Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim, str. 13-29, Wydawnictwo DiG, r. 1996 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
53. Czerwone pończochy”. Początki zorganizowanego ruchu feministycznego w Danii na przełomie XIX i XX wieku
w: Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, str. 289-303, Wydawnictwo DiG, r. 1994 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
54. Transborder Cooperation in the Baltic Region
w: Peoples of the Baltic, str. 41-73, Uppsala University, r. 1994 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)
55. . Aspiracje edukacyjne i poziom wykształcenia kobiet w Skandynawii w XIX i na początku XX wieku
w: Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku., str. 45-55, Instytut Historyczny UW, r. 1992 (Artykuł)
Grażyna Szelągowska (Autor oryginału)