Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Marek Nazwisko: Janicki

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Nie mamy Donatella, czyli o tym, że sama wiara w nauce cudów nie czynni
FOCUS - HISTORIA Nr 2(71) r. 2013, str. 48-49 (Artykuł)
Marek Janicki
2. Liczba chorągwi grunwaldzkich zawieszonych w katedrze wawelskiej - w związku z nową; edycją
ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ Tom XLII r. 2011, str. 115-204 (Artykuł)
Marek Janicki (Autor oryginału)
3. Polska i Europa w dobie nowożytnej. L'Europe moderne: noveau monde, nouvelle civilisation? Modern Europe - New World, New Civilisation? Prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu, red. T. Bernatowicz [i in.], Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2009, s. 632
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom CII Nr 3 r. 2011, str. 511-523 (Artykuł)
Marek Janicki
4. Эхо зеленого поля. Битва под Грюнвальдом в старопольской традиции до конца XVI века
RODINA. ROSSIJSKIJ ISTORIČESKIJ ŽURNAL Nr 7 r. 2010, str. 24-27 (Artykuł)
Marek Janicki
5. Bitwa pod Grunwaldem w tradycji staropolskiej. Propaganda i pamięć zbiorowa
MÓWIĄ WIEKI Nr 2 r. 2010, str. 71-75 (Artykuł)
Marek Janicki
6. Nowe spojrzenie na dzieje i funkcje polskiej kancelarii królewskiej na początku XVI w. Uwagi w związku z rozprawą Waldemara Chorążyczewskiego
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 46 r. 2009, str. 211-217 (Artykuł)
Marek Janicki
7. Skarby Biblioteki IH UW
UNIWERSYTET WARSZAWSKI Nr 1(40) r. 2009, str. 36-37 (Artykuł)
Marek Janicki
8. „Człowiek-Boże igrzysko”, czyli o zaginionych inskrypcjach sprzed bramy zamku wawelskiego
STUDIA WAWELIANA Tom XI / XII r. 2003, str. 72-93 (Artykuł)
Marek Janicki
9. Zaginione inskrypcje poetyckie katedry wawelskiej (do końca XVI w.). Cz. I: Epitafia biskupie i królewskie
STUDIA WAWELIANA Tom XIŹII r. 2003, str. 43-71 (Artykuł)
Marek Janicki

Książka

10. Dniewnik Jana Pietra Sapiegi (1608-1611)
Drewljechraniliszcze, r. 2012 (Edycja źródeł)
Marian Dygo (Redaktor), Hieronim Grala (Redaktor), Hieronim Grala (Redaktor serii), Mirosław Nagielski (Redaktor), Marek Janicki (Autor przedmowy), Marek Janicki (Wydawca), Igor Tumiencew (Wydawca), Igor Tumiencew (Autor przedmowy), Marek Janicki (Redaktor)
11. Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, ed by J. Axer and A. Skolimowska, Part II: Amicorum sermones mutui, volume 1: Ioannes Dantiscus’ Correspondence with Sigmund von Herberstein
, r. 2008 (Edycja źródeł)
Marek Janicki
12. Ioannes Dantiscus' Correspondence with Sigmund von Herberstein
OBTA UW; PAU, r. 2008 (Edycja źródeł)
Marek Janicki (Autor transkrypcji), Marek Janicki (Opracowujący), Tomasz Ososiński (Autor transkrypcji), Tomasz Ososiński (Opracowujący), Jerzy Axer (Redaktor serii), Anna Skolimowska (Redaktor serii)

Publikacja w książce

13. (wraz z Katarzyną Gołąbek, edycja i tłumaczenie inskrypcji łacińskich w katalogu wystawy Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie), s. 50, 52, 86, 92, 96, 106, 108, 148, 172, 174, 176, 178, 198, 202, 208, 220, 222, 224, 226, 230, 246, 256, 258, 264, 266, 268, 270, 278.
w: Praca kobiety nigdy się nie kończy/A Woman’s Work is Never Done, str. 50-278, r. 2013 (Edycja źródeł)
Marek Janicki
14. Z prac nad komentarzem do "Fraszek" Jana Kochanowskiego
w: "Umysł stateczny i w cnotach gruntowny". Prace edytorskie dedykowane pamięci profesora Adama Karpińskiego, str. 313-337, Wydział Polonistyki UW, r. 2012 (Artykuł)
Marek Janicki, Jerzy Mańkowski
15. Inskrypcja w przestrzeni publicznej - przykład Krakowa i Małopolski w XIV-XV wieku. Uwagi historyczne i metodologiczne
w: Historia społeczna późnego średniowiecza, str. 245-273, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego i inn., r. 2011 (Artykuł)
Marek Janicki
16. Bogurodzica
w: Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy 15 lipca-30 września 2010, Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, str. 177-183, Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, r. 2010 (Artykuł)
Marek Janicki
17. Epitafium króla Władysława Jagiełły [Grzegorza z Sanoka]
w: Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy 15 lipca-30 września 2010, Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, str. 242-243, Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, r. 2010 (Artykuł)
Marek Janicki
18. Grunwald w tradycji polskiej od XV do XVIII wieku
w: Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy 15 lipca-30 września 2010, Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, str. 89-154, Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, r. 2010 (Artykuł)
Marek Janicki
19. Imagines biblijne, alegoryczne, historyczne i heraldyczne zamawiane dla Zygmunta Augusta w świetle kilku zapisów rachunkowych z lat 1547-1548 (przyczynek do genezy królewskiej kolekcji arrasów)
w: Amicissima studia Magdalenae Piwocka oblata, str. 139-152, r. 2010 (Artykuł)
Marek Janicki
20. Najdawniejsze inskrypcje nagrobne kościoła Dominikanów na Nowym Mieście w Warszawie (do końca XVII wieku)
w: Atria caeli. Epitafia i nagrobki w dominikańskim kościele św. Jacka w Warszawie, str. 25-71, r. 2009 (Artykuł)
Marek Janicki, Katarzyna Gołąbek
21. O moderowaniu Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta Augusta
w: O senatorze doskonałym studia. Prace upamiętniające postać i twórczość Wawrzyńca Goślickiego, red. Al. Stępkowski, str. 117-122, r. 2009 (Artykuł)
Marek Janicki
22. Kielich, Prusy Królewskie, ok. 1500 [analiza epigraficzna napisu fundacyjnego]
w: Skarbiec Katedry Wileńskiej. Zamek Królewski w Warszawie 2 lipca-28 września, Zamek Królewski na Wawelu 15 października 2008-15 stycznia 2009, str. 111-112, r. 2008 (Artykuł)
Marek Janicki
23. Datowanie płyty nagrobnej Filipa Kallimacha
w: Studia Źródłoznawcze, str. 19-43, Wydawnictwa DiG - IH PAN, r. 2003 (Artykuł)
Marek Janicki