Skarby Biblioteki IH UW

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiSkarby Biblioteki IH UW
Adres internetowy
Tytuł czasopismaUNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI
Mediumpublikacja drukowana
Tom
Zeszyt1(40)
Rok wydania2009
Od strony36
Do strony37
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2009

Lista autorów
  
 1. Marek Janicki, Zakład Nauk Pomocniczych i Metodologii Historii [Współautor]