Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Nadzieja Nazwisko: Panasiuk

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Palitycznaja paezija Larysy Henijusz
ACTA ALBARUTHENICA Tom 11 r. 2011, str. 127-134 (Artykuł)
Nadzieja Panasiuk
2. Nacyjanalnaja ideja u tvorczasci Uladzimira Arlova
ACTA ALBARUTHENICA Tom 9 r. 2009, str. 144-151 (Artykuł)
Nadzieja Panasiuk
3. Pol'ska-belaruski kantekst paezii Nadzei Artymovicz
ACTA ALBARUTHENICA Tom 8 r. 2008, str. 144-149 (Artykuł)
Nadzieja Panasiuk
4. Ananimnaja palitycznaja satyra u suczasnaj belaruskaj litaratury
ACTA ALBARUTHENICA Tom 6 r. 2007, str. 265-273 (Artykuł)
Nadzieja Panasiuk
5. Belaruskaje pryhożaje piśmenstva u hlabal'nym kanteksce
ACTA ALBARUTHENICA Tom 7 r. 2007, str. 451-453 (Recenzja)
Nadzieja Panasiuk
6. Suvjaź Maryi Rodzevicz z Belarussju i belaruskaj kul'turaj
ACTA ALBARUTHENICA Tom 5 r. 2005, str. 99-103 (Artykuł)
Nadzieja Panasiuk
7. Kilka uwag na temat przekazu w języku polskim imion i nazwisk białoruskich (dla tłumaczy języka rosyjskiego)
LINGUA LEGIS Tom 7 r. 2000, str. 40-45 (Artykuł)
Nadzieja Panasiuk
8. Dzicjaczaja paezija Viktara Szveda (na materyjale paetycznaha zbornika "Vjasjolka")
TERMOPILE Tom 2 r. 1999, str. 152-160 (Artykuł)
Nadzieja Panasiuk
9. Franciszak Bahuszewicz i jego związki z Polską
ACTA ALBARUTHENICA Tom 1 r. 1998, str. 83-88 (Artykuł)
Nadzieja Panasiuk
10. Perakladczyckaja dzejnasć Belaveżcau
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 22 r. 1995, str. 159-165 (Artykuł)
Nadzieja Panasiuk
11. Unia Brzeska w historycznej relacji Kroniki Barkałabowskiej
ROCZNIKI HUMANISTYCZNE Tom XLI Nr 7 r. 1993, str. 65-73 (Artykuł)
Nadzieja Panasiuk
12. Zagadnienie przekazu białoruskich nazw osobowych a problem kolorytu narodowego
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 21 r. 1992, str. 106-115 (Artykuł)
Nadzieja Panasiuk
13. Polskie przekłady prozy Jakuba Kołasa
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 13 r. 1990, str. 239-247 (Artykuł)
Nadzieja Panasiuk
14. O przekładzie frazeologizmów w polskich tłumaczeniach współczesnej literatury białoruskiej
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 18 r. 1989, str. 177-191 (Artykuł)
Nadzieja Panasiuk
15. Kilka uwag o przekładzie powieści Iwana Mieleża "Ludzie na błotach"
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 12 r. 1982, str. 119-126 (Artykuł)
Nadzieja Panasiuk

Książka

16. Słownik białorusko-polski
Katedra Białorutenistyki UW, r. 2012 (Książka)
Nina Barszczewska, Aleksander Barszczewski, Teresa Chylak-Schroeder, Jadwiga Głuszkowska-Babicka, Teresa Jasińska-Socha, Maria Kondraciuk, Nadzieja Panasiuk, Zofia Skibińska-Charyło, Mikołaj Timoszuk, Stanisław Szadyko, Teresa Chylak-Schroeder (Redaktor), Jadwiga Głuszkowska-Babicka (Redaktor), Teresa Jasińska-Socha (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor), Mikołaj Timoszuk (Redaktor), Jadwiga Głuszkowska-Babicka (Autor przedmowy), Lilia Ziemczonok (Opracowujący)
17. Z vasilkovyx krynic
WSiP, r. 2003 (Podręcznik szkolny)
Nadzieja Panasiuk (Redaktor), Tamara Filipczyńska (Redaktor), Jolanta Grygoruk
18. Belaruskaja litaratura. Chrestamatyja dlja sjarednich szkol
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, r. 2001 (Podręcznik szkolny)
Olga Sienkiewicz, Jolanta Grygoruk, Nadzieja Panasiuk (Redaktor)
19. Mały praktyczny słownik biznesmena białorusko-polski i polsko-białoruski
Wyd. SZkolne i Pedagogiczne, r. 1995 (Inne)
Teresa Jasińska-Socha, Nadzieja Panasiuk
20. Belaruskaja skarbnica
Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, r. 1994 (Podręcznik szkolny)
Nadzieja Panasiuk, Teresa Jasińska-Socha (Redaktor)
21. Krynicy
Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, r. 1992 (Podręcznik szkolny)
Luba Ramaniuk, Jan Czykwin, Nadzieja Panasiuk (Redaktor)
22. Vasilki
Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, r. 1989 (Podręcznik szkolny)
Tamara Rusaczyk, Nadzieja Panasiuk (Redaktor)
23. Wybór tekstów z literatury białoruskiej
Wyd. UW, r. 1989 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Nadzieja Panasiuk, Zofia Skibińska-Charyło
24. Naszy spravy, naszy abavjazki
Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, r. 1988 (Podręcznik szkolny)
Luba Ramaniuk, Nadzieja Panasiuk (Redaktor)
25. U naszaj hramadcy
Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, r. 1987 (Podręcznik szkolny)
Lidia Hajduk, Mikołaj Hajduk, Nadzieja Panasiuk (Redaktor)

>>> Następne >>>