Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: maciej Nazwisko: duszczyk

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Poland under Economic Crisis Conditions
PERSPECTIVES ON EUROPEAN POLITICS AND SOCIETY r. 2014, str. 5/7 / 1-15 (Artykuł)
Maciej Duszczyk
2. Arbeitsmarkt und Arbeitsmarktpolitik in Polen
POLEN-ANALYSEN r. 2013, str. 121 / 2-11 (Artykuł)
Maciej Duszczyk
3. Costs and Benefis of Labor Mobility between the EU and the Eastern Partnership Countries: The Case of Poland
IZA DISCUSSION PAPERS r. 2013, str. 7664 / 1-65 (Artykuł)
Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Marek Góra
4. Konwergencja polityki imigracyjnej na świecie na przykładzie analizy stosowania wybranych instrumentów
PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ. STUDIA I DYSKUSJE Tom 21 r. 2013, str. 35-48 (Artykuł)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
5. Rynek pracy przed wielką zmianą
BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA Nr 10 r. 2012, str. 4-6 (Artykuł)
Maciej Duszczyk
6. Starzenie się i solidarność międzypokoleniowa w polskich strategiach rozwoju społecznego
PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ. STUDIA I DYSKUSJE Tom 17 Nr 7 r. 2012, str. 45-59 (Artykuł)
Maciej Duszczyk
7. Aktywizacja i polityka społeczna  [ LINK ]
LIBERTE r. 2011, str. 1-1 (Artykuł)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
8. Koniec okresu przejściowego – czy Polskę czeka nowa fala emigracji?  [ LINK ]
ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Tom 1 r. 2011, str. 1-8 (Artykuł)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
9. O polityce społecznej inaczej
LIBERTE Tom 9 r. 2011, str. 4-9 (Artykuł)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
10. Polityka imigracyjna Unii Europejskiej – odpowiedź na „kryzys migracyjny 2011 roku
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Tom 4 r. 2011, str. 1426-2568 / 19-23 (Artykuł)
Maciej Duszczyk (Autor komentarza)
11. Polska polityka imigracyjna
STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Tom 78 r. 2011, str. 135-144 (Artykuł)
Maciej Duszczyk, Małgorzata Szylko-Skoczny
12. The End of Transition Period – Can Poland Expect a New Wave of Emigration?  [ LINK ]
ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Tom 1 r. 2011, str. 1-7 (Artykuł)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
13. Trzy koncepcje polskiej polityki imigracyjnej
POLITYKA SPOLECZNA Tom 7 r. 2010, str. 2-5 (Artykuł)
Małgorzata Szylko-Skoczny, Maciej Duszczyk
14. Polityka migracyjna a rynek pracy – rekomendacje.
ANALIZY I OPINIE Nr 81 r. 2008, str. 1-5 (Artykuł)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
15. Migracje powrotne: doświadczenia innych.
POLITYKA SPOŁECZNA Nr 5-6 r. 2007, str. 28-33 (Artykuł)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
16. Piramida demografivczna.
SPRAWY NAUKI, BIULETYN MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI Nr 8-9 r. 2007, str. 18-19 (Artykuł)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
17. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - kilka wniosków i rekomendacji dla polskiej polityki migracyjnej
POLITYKA SPOŁECZNA Tom 3 r. 2004, str. 9-13 (Artykuł)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
18. European Integration and chances for women.
KOBIETA I BIZNES Nr 1/4 r. 2003, str. 47-50 (Artykuł)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
19. Integracja europejska a szanse dla kobiet.
KOBIETA I BIZNES Nr 1/4 r. 2003, str. 2-4 (Artykuł)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
20. Polskie prawo pracy w obliczu wejścia Polski do Unii Europejskiej.
DORADCA PODATNIKA-DODATEK UNIA EUROPEJSKA Nr 2 r. 2003, str. 9-12 (Artykuł)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
21. Prawnicy w Unii.
SERWIS PRAWNO-PRACOWNICZY Nr 41 r. 2003, str. 17-19 (Artykuł)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
22. Specjaliści po wejściu do Unii.
SERWIS PRAWNO-PRACOWNICZY Nr 22 r. 2003, str. 21-22 (Artykuł)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
23. Unia wobec niepełnosprawnych.
SERWIS PRAWNO-PRACOWNICZY Nr 9 r. 2003, str. 26-28 (Artykuł)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
24. Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce - dylematy przed którymi stoimy.
RYNEK PRACY Nr 10 r. 2001, str. 5-13 (Artykuł)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
25. Relacja z Międzynarodowej Konferencji Regionalnej w Szczecinie:"Rynek pracy - dziś i jutro"
RYNEK PRACY Nr 4 r. 2000, str. 54-63 (Sprawozdanie)
Maciej Duszczyk (Opracowujący)

>>> Następne >>>