Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: maciej Nazwisko: duszczyk

                

Publikacja w czasopiśmie

26. Uspołecznienie negocjacji.
UNIA-POLSKA Nr 13 r. 2000, str. 8-9 (Artykuł)
Maciej Duszczyk
27. Swobodny przepływ pracowników - dylematy związane z członkostwem Polski w UE.
KWARTALNIK CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Nr 2 r. 1999, str. 91-105 (Artykuł)
Maciej Duszczyk

Książka

28. Migration in the 21st century from the perspective of the CEE countries - an opportunity or a threat?
CEED Institute, r. 2014 (Książka)
Maciej Duszczyk, Kamil Matuszczyk
29. Polska polityka imigracyjna a rynek pracy
Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, r. 2012 (Książka)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
30. Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, r. 2012 (Książka)
Maciej Duszczyk (Redaktor), Paweł Dąbrowski (Redaktor)
31. Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?  [ LINK ]
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2011 (Książka)
Włodzimierz Anioł (Redaktor), Maciej Duszczyk (Redaktor), Piotr Zawadzki (Redaktor)
32. Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników - ewolucja i teraźniejszość
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2011 (Książka)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
33. 90 lat minęło… Historia i teraźniejszość Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce w latach 1919-2009
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, r. 2010 (Inne)
Maciej Duszczyk, Małgorzata Szylko-Skoczny, Piotr Zawadzki
34. Europejska polityka migracyjna. Materiały do studiowania
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2010 (Książka)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
35. Polityka imigracyjna Polski – szanse i wyzwania dla rynku pracy (broszura podsumowująca usługę badawczą)
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, r. 2010 (Inne)
Maciej Duszczyk, Małgorzata Szylko-Skoczny
36. Przeprowadzenie badań nt. systemów imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy, np.: osób wysoko wykwalifikowanych; zagranicznych studentów polskich uczelni; studentów szkół zagranicznych odbywających praktykę/staż w Polsce; pracowników delegowanych przez firmy zagraniczne; pracowników tymczasowych z państw sąsiadujących (raport z badań)  [ LINK ]
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Inne)
Maciej Duszczyk, Małgorzata Szylko-Skoczny
37. Raport z wykonania Strategii Lizbońskiej, opracował Marcin Koczor
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, r. 2010 (Książka)
Maciej Duszczyk (Autor komentarza)
38. 5 lat w Unii Europejskiej. Bilans członkostwa Polski
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, r. 2009 (Książka)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
39. 5 lat w Unii Europejskiej. Próba podsumowania pięciu lat członkostwa
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, r. 2009 (Książka)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
40. Współczesne migracje: dylematy Europy i Polski. Publikacja z okazji 15-lecia Ośrodka Badań nad Migracjami UW  [ LINK ]
Ośrodek Badań nad Migracjami, r. 2009 (Książka)
Maciej Duszczyk (Redaktor), Magdalena Lesińska (Redaktor)
41. Powrotnik – nawigacja dla powracających.
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, r. 2008 (Książka)
Maciej Duszczyk
42. Pytania o rozwój – wybór publiczny w polityce społeczno-gospodarczej państwa
Instytut Badań Strukturalnych, r. 2008 (Książka)
Maciej Duszczyk, Maria Theiss
43. Polska w Unii Europejskiej - doświadczenia pierwszego roku członkostwa.
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, r. 2005 (Książka)
Maciej Duszczyk
44. Zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w Polsce. Próba analizy i wniosków dla polityki migracyjnej.
Instytut Spraw Publicznych, r. 2005 (Książka)
Maciej Duszczyk, Joanna Korczyńska
45. Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi (opracowanie wersji polskiej).
Fundacja im. Stefana Batorego, r. 2003 (Książka)
Maciej Duszczyk
46. Przepływ pracowników oraz prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej.
Krajowa Izba Gospodarcza, r. 2003 (Książka)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
47. Swobodny przepływ pracowników w negocjacjach o członkostwo Polski w Unii Europejskiej.
Instytut Polityki Społecznej UW, r. 2002 (Książka)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)
48. Rozszerzenie Unii Europejskiej w opinii związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.
Instytut Spraw Publicznych, r. 2000 (Książka)
Maciej Duszczyk, Dorota Poprzęcka

Publikacja w książce

49. Polityka migracyjna na rozdrożu. Między emigracją a imigracją
w: Polska europejska czy narodowa?, str. 201-226, Instytut Studiów Politycznych PAN, r. 2014 (Artykuł)
Maciej Duszczyk
50. Arbeitsmarkt und Arbeitsmarktpolitik in Polen
w: Jahrbuch Polen 2013 Arbeitswelt, str. 8-18, Deutschen Polen-Institut, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Maciej Duszczyk (Autor oryginału)

<<< Poprzednie <<<   >>> Następne >>>