Wid don`ki do profesionalky. Pro bezposerednie cpostereżennia w antropołogiji na prikładi doslidżen` u misti Mexiko

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiWid don`ki do profesionalky. Pro bezposerednie cpostereżennia w antropołogiji na prikładi doslidżen` u misti Mexiko
Adres internetowy
Tytuł czasopismaNARODOZNAWCZI ZOSZYTY
Mediumpublikacja drukowana
Tom95-96
Zeszyt5-6
Rok wydania2010
Od strony715
Do strony726
Numer publikacji
Język publikacjiUkrainski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2010

Lista autorów
  
 1. Renata Hryciuk, Zakład Etnologii Pozaeuropejskiej i Globalistyki [Współautor]