Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Etnologii Pozaeuropejskiej i Globalistyki

                

Publikacja w czasopi¶mie

1. Ciemna strona życia  [ LINK ]
DIALOG - PHENIBEN Nr 10 r. 2013, str. 10-17 (Artykuł)
Jerzy Wasilewski
2. Etnolog w podróży (8): Mandar, człowiek niezwykły
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 300 Nr 1 r. 2013, str. 193-196 (Artykuł)
Jerzy Wasilewski
3. Mandar, człowiek niezwykły. Etnolog w podróży (8)
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 67 Nr 1-2 r. 2013, str. 193-196 (Artykuł)
Jerzy Wasilewski
4. Pod linkiem i poza sieci±. Lokalne i globalne konteksty korzystania z technologii Web 2.0: Polska, Malawi, Zambia, Stany Zjednoczone (Under the link and outside the net. Local and global context of Web 2.0 usage: Poland, Malawi, Zambia, United States of America)  [ LINK ]
ZESZYTY ETNOLOGII WROCŁAWSKIEJ Nr 1(18) r. 2013, str. 1,28 ark. / 89-109 (Artykuł)
Piotr Cichocki
5. RzeĽba i tożsamo¶ć. Sztuka kurpiowska a sztuka szlachecka w okolicach Nowogrodu [numer monograficzny czasopisma CHATA: Kurpiologia. Dziedzictwo kurpiowskie w perspektywie antropologicznej)
CHATA r. 2013, str. 0,28 ark. / 38-42 (Artykuł)
Piotr Cichocki, Marcin Damek
6. Zabiele on-line. Etnografia wirtualnej komunikacji
ZESZYTY KOLNEŃSKIE: ALMANACH SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA "JAN Z KOLNA" Nr 7 r. 2013, str. 89-100 (Artykuł)
Piotr Cichocki, Karol Górski
7. Co wy tam gotujecie? O antropologicznych badaniach nad jedzeniem
OPCIT Nr 43/2011 r. 2012, str. 3-8 (Artykuł)
Renata Hryciuk, Joanna Mroczkowska
8. Multimedialny esej. Hipertekstualne wypowiedzi nauk humanistycznych i społecznych  [ LINK ]
EDUAKCJA. MAGAZYN EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ Nr 1[3] r. 2012, str. 50-56 (Artykuł)
Piotr Cichocki
9. Netart: reinkarnacje  [ LINK ]
DWUTYGODNIK.COM. STRONA KULTURY Tom 86 r. 2012, str. 001-001 (Artykuł)
Piotr Cichocki
10. Nie ma życia bez sieci  [ LINK ]
GAZETA WYBORCZA Nr 25.01 r. 2012, str. 001-001 (Inne)
Piotr Cichocki, Grzegorz Szymanik
11. Obrazy Afryki i Afrykanów w oczach europejskich podróżników z końca XIX stulecia
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 296-297 Nr 1-2 r. 2012, str. 197-205 (Artykuł)
Maciej Z±bek, Adam Rybiński
12. Polityka dostępu, estetyka cytatu. Po raporcie 'Obiegi kultury'
KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA Tom 74 Nr 3 r. 2012, str. 00-00 (Artykuł)
Piotr Cichocki
13. Profesor Jan Czekanowski - pomnikowa postać polskiej afrykanistyki
PRZEGLˇD UNIWERSYTECKI - KWARTALNIK UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Tom 233-235 Nr 4-6 r. 2012, str. 00-00 (Artykuł)
Maciej Z±bek
14. UchodĽcy s±siedzie – go¶cie czy intruzi?
ZWIERCIADŁO ETNOLOGICZNE. ROCZNIK KATEDRY ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO r. 2012, str. 155-164 (Artykuł)
Maciej Z±bek
15. Web is foundation of young people’s lives - Interview [przedruk opublikowany na portalu presseurop.eu w dziale: The best of the European press  [ LINK ]
GAZETA WYBORCZA Tom 25.01.2012 r. 2012, str. 001-001 (Artykuł)
Piotr Cichocki, Grzegorz Szymanik (Inny)
16. Проблеми етнолога із глобалізацією: чи в неї вірити, як її досліджувати, як про неї говорити?
NARODOZNAWCZI ZOSZYTY Tom 3(99) r. 2011, str. 456-464 (Artykuł)
Jerzy Wasilewski
17. Co wolno na Facebooku? Pracodawcy szpieguj± nas w sieci  [ LINK ]
GAZETA WYBORCZA Nr 29.12 r. 2011, str. 001-001 (Inne)
Piotr Cichocki, Wojciech Karpieszuk
18. Powstanie Republiki Południowego Sudanu. Budowa państwa i narodu
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 55 Nr 5 r. 2011, str. 26-26 (Artykuł)
Maciej Z±bek
19. Przedstawienie musi trwać. WikiLeaks, telewizyjni bohaterowie i politycy  [ LINK ]
OPCIT Nr 20.01 r. 2011, str. 001-01 (Artykuł)
Piotr Cichocki, Agata Jałosińska
20. Rewolucja w telewizji. Głos w sprawie WikiLeaks, reżyserii i sprawczo¶ci  [ LINK ]
OPCIT Nr 4.02 r. 2011, str. 001-001 (Artykuł)
Piotr Cichocki, Agata Jałosińska
21. Tabu (fragment)
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LXV Nr 4 (295) r. 2011, str. 239-240 (Artykuł)
Jerzy Wasilewski
22. (Re)Constructing Motherhood in Contemporary Mexico: Discourses, Ideologies and Everyday Practices  [ LINK ]
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 172 Nr 4 r. 2010, str. 487-502 (Artykuł)
Renata Hryciuk
23. Etnolog w podróży... wirtualnej (7) Transgresja wobec tragedii, ¶miech przeciwko ¶mierci
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 291 Nr 4 r. 2010, str. 184-190 (Artykuł)
Jerzy Wasilewski
24. Hayery Lehastanum. 1990-2007 th. nor hamaynq - Armenians in Poland. [ang. The new community (1990-2007)]  [ LINK ]
BULLETIN OF YEREVAN UNIVERSITY Tom 130.1 r. 2010, str. 70-84 (Artykuł)
Maciej Z±bek
25. Wid don`ki do profesionalky. Pro bezposerednie cpostereżennia w antropołogiji na prikładi doslidżen` u misti Mexiko
NARODOZNAWCZI ZOSZYTY Tom 95-96 Nr 5-6 r. 2010, str. 715-726 (Artykuł)
Renata Hryciuk

>>> Następne >>>