Maciej Kazimierz Sarbiewski and English Dissenting Poets of the Early 18th Century: A Study in Reception of Neo-Latin Poetry in Great Britain

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiMaciej Kazimierz Sarbiewski and English Dissenting Poets of the Early 18th Century: A Study in Reception of Neo-Latin Poetry in Great Britain
Adres internetowyhttp://www.wuj.pl/page,art,artid,847.html
Tytuł czasopismaTERMINUS
Mediumpublikacja drukowana
TomXIII
Zeszyt24
Rok wydania2011
Od strony71
Do strony85
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kulturyAngielski
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2011

Lista autorów
  
 1. Krzysztof Fordoński, Zakład Literaturoznawstwa Interkulturowego [Współautor]